Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Zgodovinski časopis

Ищем доверенных пользователей для раздела Исторические дисциплины

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Ljubljana, 1947. — 240 s. Obračun in program Grafenauer B., Problemi in naloge slovenskega zgodovinopisja v našem času Zwitter Fr., Narodnost in politika pri Slovencih Melik V., Volitve v Trstu 1907—1913 Korošec J, Butmirska keramika Zapiski Škerl Fr., Zgodovinarji v novi dobi Zgodovinske ustanove Golia M., Stanje naših arhivov Maček J., Osrednji drž. arhiv Slovenije in njegovi...
 • №1
 • 11,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ljubljana, 1948-1949. — 350 s. Bogo Grafenauer , Slovenski kmet v letu 1848 Vasilij Melik, Frankfurtske volitve 1848 na Slovenskem Milko Kos, O nekaterih naloigah slovensikega zgodovinopisja Zapiski Niko Zupanic, K anitskemu problemu Rudolf Andrejka , Pfeifer-Pišec Zgodovinske ustanove Fran Zwititer, Naše kulturne revindikacije v novih imiirovniih pogodbah Škerl France, O perečih...
 • №2
 • 16,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ljubljana, 1950. — 320 s. Josip Korošec , Arheologija in nekatere njene naloge Bogo Grafenauer, Nekaj vprašanj iz dobe naseljevanja južnih Slovanov Franjo Baš, Mali grad v Ptuju Zapiski Bogo Grafenauer, Novejša literatura o Samu M njeni problemi Jože Šorn, Donesek k kmečkim uporom v letih 1705 in 1713 Dragotin Lončar, K Prijateljevi Kulturni in politični zgodovini Slovencev...
 • №3
 • 18,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ljubljana, 1951. — 512 s. France Skerl, Politični tokovi v Osvobodilni fronti v prvem letu njenega razvoja Metod Mikuž, Prvo osvobojeno ozemlje v Sloveniji Angelos Baš, K izvoru pleteninaste ornamentike Zapiski Dr. Viktor Korošec, Kratko poročilo o nekaterih novejših klinopisnih tekstih Bogo Grafenauer, O arheologiji in zgodovini Josip Korošec, Bijelo brdo Ljudmil Hauptmann,...
 • №4
 • 21,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ljubljana, 1951. — 826 s. Bogo Grafenauer, Ljubljana, Znanstveno delo Milka Kosa Viktor Korošec, Ljubljana, Nekaj pravnozgodovinskih pripomb k doslej objavljenim pismom mesta Mari France Stare, Ljubljana, Nekaj železnodobnih predmetov iz Ljubljane Josip Klemene, Ljubljana, Teodozijev pohod proti Maximusu iz Siscije do Poetovija Jože Kastelic, Ljubljana, Najdbe zgodnjega srednjega...
 • №5
 • 35,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ljubljana, 1954. — 428 s. Josip Korosec, Arheološki sledovi slovanske naselitve na Balkanu Sergij Vilfan. Prispevki k zgodovini mer na Slovenskem s posebnim ozirom na ljubljansko mero (XVI.—XIX. stoletje) Jože Šorn, Starejši mlini za papir na Slovenskem Zapiski Bogo Grafenauer, Pomen dela Franca Kosa v razvoju slovenskega zgodovinopisja Jaro Šašel, Upellae -Vitanje? Ivan...
 • №6
 • 18,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.