Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История протоболгар

Ищем доверенных пользователей для раздела Исторические дисциплины

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

София: Университетско издателство Св. Климент Охридски; Академично издателство Марин Дринов, 1999. — 71 с. В книгата се представят религиозните вярвания и културата на прабългарите. Книгата съдържа богат снимков материал.
 • №1
 • 19,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на Иванъ К. Божиновъ, 1902 - 80 с. Книгата е посветена на материалната култура и начинът на живот на прабългарите до IX век.
 • №2
 • 3,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1992 — 269 стр. текст + 42 листа (84 стр.) A primary source on the so-called Proto-Bulgarian inscriptions.
 • №3
 • 174,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Придворна печатница, 1939. — 62 с. — (Годишникъ на Софийския университет. Историко-филологически факултетъ. Том XXXV. Част 1). Настоящата студия се занимава с религиозните вярвания на прабългарите.
 • №4
 • 18,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Народна просвета, 1976. — 240 с. Като се основава на богат документален материал, авторът на историческия очерк „Прабългари“ хвърля ярка светлина върху основните проблеми, свързани с историята на прабългарите от най-старо време до заселването им на Балканския полуостров. Наред с това той изяснява и участието на прабългарите в младата българска държава. С историческия очерк...
 • №5
 • 3,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Народна просвета, 1976. — 245 с. В книгата се представя етногенезисът и историческият път на прабългарите до IX век в Дунавска България. Представена е и историята на Волжска България.
 • №6
 • 149,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1988. — 56 с. В книгата се представя ранносредновековното съкровище открито на територията на днешна Западна Украйна в село Малая Першчепина, което според автора на настоящото изследване е принадлежало на кан Кубрат, основателя на Стара Велика България.
 • №7
 • 49,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варна - Книгоиздателство Георги Бакалов - 1987 - 303 с. В книгата се проследява историята на прабългарите от произхождението им до управлението на основателя на Дунавска България, кан Аспарух, като се използват всички писмени източници и археологическите открития, свързани с прабългарите.
 • №8
 • 10,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1986. — 167 с. Книгата е посветена на стопанските традиции на прабългарите. Традиционно се смята, че прабългарите са номадско племе, но изглежда, че в района на Северен Кавказ те развиват и някои земеделски навици.
 • №9
 • 24,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетска печатница, 1943. — 167 с. Книгата се занимава с прабългарските укрепителни съоръжения - валове на територията на областите Добруджа (днешна България и Румъния) и Бесарабия (днешна Молдова).
 • №10
 • 16,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Придворна печатница, 1925. — 38 с. А. Протич. Предговор. Р. Попов. Бележки за околността на Мадара. Г. Фехер. Надписът на Мадарския конник. Г. Кацаров. Скалният релеф при Мадара.
 • №11
 • 8,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавно издателство Д-р Петър Берон, 1988. — 368 с. В настоящата книга се разглеждат всички стари хипотези за хронологията на източника от прабългарски произход "Именник на българските ханове", изреждащ владетелите на прабългарите от древността до VIII век, като се предлага и ново тълкуване.
 • №12
 • 4,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Материали от българо-съветската среща, Шумен, 1976. — София: Издателство на Българската академия на науките, 1981. — 222 с. В сборника се съдържат статии посветени на археологическата култура и историята на прабългарите.
 • №13
 • 8,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1985. — 224 с. В сборника са представени статии свързани с укрепителните съоръжения на двете български столици от ранното Средновековие - Плиска и Преслав.
 • №14
 • 12,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: "Абагар" АД, 2008. — 594 с. Объемная, богато иллюстрированная монография, посвященная материальной и духовной культуре древних болгарских племен. 600 страниц, 93 иллюстрации в тексте, 145 таблиц с иллюстрациями. Содержание: Язычники на северной границе христианского мира. Территория Поселения Культовые места Укрепленные поселения Неукрепленные поселения...
 • №15
 • 194,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Класика и стил, 2001 - 181 с. В книгата се разглежда ранната история на прабългарите, както и историята на Българската държава до IX век. Обръща се внимание и на културата на Езическа България.
 • №16
 • 8,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Орбел, 2005. — 348 с. В книгата е разгледан въпросът за произхода и историята на прабългарите до преселението им на Балканския полуостров. Основното внимание е обърнато върху археологическата култура на прабългарите и техните паметници.
 • №17
 • 64,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варна: Книгоиздателство Георги Бакалов, 1982. — 230 с. Книгата се занимава с крепостите и укрепителната система на Долни Дунав по време на Първата българска държава.
 • №18
 • 4,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Гутенберг, 2005. — 187 с. В книгата се представят отличителните белези на Степната цивилизация и нейните отлики с Уседналите цивилизации. Обръща се внимание и на близостта на културата на прабългарите с другите степни племена и нейният контрапункт с уседналата цивилизация на византийците.
 • №19
 • 31,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Агато, 1999. — 206 с. Книгата се занимава с политическата идеология на Езическа България. Обръща се внимание и на различните титли от прабългарски произход.
 • №20
 • 36,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Фотоника, 2003. — 94 с. Книгата представлява сборник статии на българския медиевист Цветелин Степанов, свързани с историята на прабългарите и Езическа България.
 • №21
 • 14,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1966. — 125 с. В книгата се представя ранната история на славяните и прабългарите, свързана с Балканския полуостров през VI - VII век. Забележка: Липсва титулната страница, както и последните страници от Азбучния показалец. Сканът е направен от ксерокопия.
 • №22
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Военно-издателски фондъ, 1938. — 163 с. В книгата се разглеждат оръжията, които прабългарите са използвали, тяхната тактика и стратегия по време на бойни действия, както и укрепителните съоръжения, които изграждат за защита на държавата си.
 • №23
 • 44,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски; Държавна агенция Архиви, 2012. — 149 с. Книгата се занимава с ред въпроси от българо-византийските отношения през посочения период на Първото българско царство, както и с политическата идеология и религията на Езическа България.
 • №24
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1985. — 445 с. Книгата се занимава с някои аспекти на прабългарската история и най-вече с някои влияния между прабългари и маджари през ранното Средновековие.
 • №25
 • 96,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.