Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Литва с XX в. по настоящее время

Ищем доверенных пользователей для раздела Исторические дисциплины

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Vilnius: Naujasis lankas, 2007. — 712 p. — ISBN 978-9955-03-416-2 Didžiosios Kovos apygardai (DKA) priklausė Vilniaus, Trakų, Kaišiadorių, Širvintų, Molėtų, Ukmergės rajonai ir rytinės Kauno m. apylinkės. Dar 1944 m. vasarą šiose vietovėse buvo pradėtas organizuotas partizaninis pasipriešinimas okupantams. Laisvės kovų dalyviai ir vietos gyventojai ypač nukentėjo nuo sovietinių...
 • №1
 • 11,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. — 440 с. — ISBN 9986-577-27-6. Šioje knygoje pateikiami ne tik archyviniai duomenys ir žmonių atsiminimai, bet ir istorikų straipsniai apie Didžiosios Kovos apygardos formavimąsi, partizanus ir jų vadus. Daugiau medžiagos sukaupėme apie Didžiosios Kovos apygardos „A" rinktinę, kovojusią dabartinio Kaišiadorių...
 • №2
 • 6,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. Berkeley Los Angeles Oxford: University of California Press, 1990.- 255 с. The mass demonstrations that shook Lithuania in 1988 touched off a national rebirth, triggering a public outcry for an end to a half-century of Soviet rule. Senn, a University of Wisconsin historian, visited Lithuania in '88, and his detached, eyewitness account of that pivotal year provides a...
 • №3
 • 377,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1997. — 486 p. — ISBN 9986-757-08-8 Šios knygos tikslas yra iškelti šią baisią istorinį tiesą ir neleisti, kad būtų nepelnytai šmeižiama visa lietuvių tauta. Šiam tikslui knygoje panaudojamos ir pokario spaudos skiltys
 • №4
 • 5,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Год выпуска: 1975, Издатель: The Lithuanian Canadian Committee for Human Rights, страниц: 279, ISBN: ISBN 0-87141-049-4 This is a factual, first-hand account of the activities of the armed resistance movement in Lithuania during the first three years of Russian occupation (1944-47) and of the desperate conditions which brought it about. The author, a leading figure in the...
 • №5
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Spindulys, 1990. — 194 p. — ISBN 5-89942-300-5 Dokumentinės apybraižos apie pokario rezistencinės kovos daly­vius. Knygoje aprašomi kovų prieš raudonuosius okupantus faktai, kovotojų gyvenimo epizodai ir likimai.
 • №6
 • 17,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996. — 495 p. — ISBN 9986-577-14-4 Prieš Jus — knyga apie Lietuvos partizanus, žmonių dar vadintus "miško broliais", "žaliukais". Taip pat ši knyga apie tragišką, bet tuo pat metu herojišką, pilną dvasinės įtampos Lietuvos istorijos laikotarpį.
 • №7
 • 16,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996. —724 p. — ISBN-9986-577-18-7 Rinkinį sudaro 201 dokumentas, kurie suskirstyti į 3 sąlyginius sky­rius pagal siekiamas atskleisti temas. Antrasis skyrius suskirstytas ir poskyriais, atspindinčiais atskirą potemę. Skyriuose ir poskyriuose do­kumentai pateikiami chronologine tvarka. Kiekvieno skyriaus dokumen­tai tam...
 • №8
 • 3,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Atviros Lietuvos fondas, 1990. — 364 с. Nijolės Gaškaitės-Ţemaitienės knyga - vienas pirmųjų mėginimų po saugumo archyvų atidarymo sintetiniu ţvilgsniu aprėpti partizanų kovas. Nors parašyta lengvu stiliumi, ši svarbi knyga pateikia apibendrintą, nuodugnia archyvų analize pagrįstą laisvės kovų vaizdą. Dėl temos opumo ji gali sulaukti priekaištų ir iš kairės, ir iš dešinės....
 • №9
 • 8,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
V. Andziulio AB spaustuvė ir leidykla, 1996. — 272 p. — ISBN 9986-9022-3-1 Šiuo "Aitvarų metraščiu pagerbiamas kovotojų uţ Lietuvos laisvę atminimas. Prieš 50 metų drąsiausi Lietuvos vyrai su ginklu rankose stojo ginti klastingai uţgrobtą Tėvynę. Tai sukakčiai buvo skirta ir šeštoji Simono Stanevičiaus bendrijos konferencija, įvykusi Viduklėje 1994 m. spalio 2 d.
 • №10
 • 3,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Mokslas, 1990. — 422 с. — ISBN 5-420-00844-0. Išeivijos filosofo ir istoriko Kęstučio K. Girniaus studijoje „Partizanu kovos Lietuvoje prisiliečiama prie dar vieno falsifikuoto ir siekto nugramz­dinti užmarštin mūsų istorijos klodo. Rašydamas šią knygą, autorius naudo­josi prieinamais partizanų archyvais ir tarybiniais skelbtais Šaltiniais, Kritiškai juos...
 • №11
 • 3,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Новости, 1987. — 96, [16] с. — (Советские социалистические республики). Гришкявичус П. Литва. Перевод на чешский язык. Очерк первого секретаря ЦК КП Литвы П. Гришкявичуса о Литовской ССР, ее достижениях в экономике и культуре.
 • №12
 • 47,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Petro ofsetas, 1996. — 122 p. — ISBN 9986-824-00-1 Albume spausdinama Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabe parodoje esanti medžiaga, papildyta naujai gautomis nuotraukomis.
 • №13
 • 13,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Versmė, 2006. — 43 p. — ISBN 9955-443-28-6 Apie savo kovą prieš sovietinę okupaciją pasakoja Nepriklau­somos Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo dalyvis, karys sava­noris Vytautas Simonavičius.
 • №14
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Utena: Utenos spaustuvė, 2003. — 262 p. — ISBN 9955-513-79-9 Šioje knygoje mėginama pateikti žinių apie žuvusius partizanus ir politinius kalinius. 1941 m. iš Utenos apskrities ištremti 955 žmonės. 1944-1953 m. išvežta 2600 uteniškių, bet jie čia neminimi. Jų sąrašas įdėtas Utenos krašto enciklopedijoje (Vilnius, 2001 m.).Čia įdėtas Utenos apylinkėse žuvusių partizanų ir jų...
 • №15
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
DABA, 1999. — 522 p. — ISBN 9986-9387-0-8 Studijoje nagrinėjama 1940 - 1956 m. Dainavos partizanų kovų priešistorė ir kovų metai. Autorius remiasi dokumentais ir amžininkų prisiminimais apie Šarūno rinktinę. Detaliai atkuriamos Veisiejų, Šventežerio, Rudaminos, Seirijų, Leipalingio krašto žmonių pasipriešinimo bei jų persekiojimo paslaptys. Knyga skiriama istorikams,...
 • №16
 • 8,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. — 624 p. — ISBN-9986-577-28-4 Istoriko K.Kasparo monografijoje gvildenamos antrosios Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvą aplinkybės, eiga, lietuvių tautos pasirengimas priešintis agresoriui, Pasipriešinimo kilimo veiksniai ir laisvės kovos 1944 m. vasarą - 1946 m. pavasarį. Daug dėmesio skiriama Lietuvos...
 • №17
 • 11,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004. — 356 p. — ISBN 9986-18-132-1 1949 m. vasario 16 d. buvo įkurta vyriausioji partizanų vadovybė - Lietuvos laisvės kovos sąjūdţio (LLKS) tarybos prezidiumas. Skirtingai nuo ankstesnių bandymų, šiai vadovybei buvo pavaldūs visos Lietuvos partizanų vadai, dalyvavę steigiamajame suvaţiavime. LLKS politinė...
 • №18
 • 59,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Monograph. — New Haven, Connecticut: Human Relations Area Files Inc., 1955. — vi, 460 p., maps. — HRAF 18, Chicago 8 Lithuania. The present monograph is the product of research performed in the Division of the Social Sciences of the University of Chicago, under contract with Human Relations Area Files, Incorporated, New Haven, Connecticut. The aim of this monograph was to present...
 • №19
 • 22,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1999. — 249 p. — ISBN 9986-757-26-6 Tai antroji knyga apie partizaninį judėjimą Šiaulių krašte 1944—1953 m. Ji pasakoja apie Prisikėlimo apygardos kūrimąsi, joje veikusias rinktines, leistą bei platintą spaudą, paskutinius apygardos gyvavimo metus. Prisikėlimo apygarda veikė ne tik Šiaulių krašte, bet ir Kėdainių...
 • №20
 • 4,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Trys žvaigždutės, 2007. – 200 p.: iliustr. - ISBN 978-9955-641-56-8 Knyga apie P. Žižmarą – vieną žymiausių tarpukario Vilniaus lietuvių, mokytoją, skautų vadą, sporto organizatorių Vilniaus krašte. P. Žižmaro gyvenimo trajektorija sutampa su 1918–1940 m. Vilniaus likimo istorija. 1925–1935 m. P. Žižmaras vadovavo atkurtai lietuvių skautų organizacijai. Legenda tapo...
 • №21
 • 9,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Panevėžio kraštotyros muziejus, 2008. — 88 p. — ISBN 978-9955-9643-8-4 Algimanto apygarda - žymiausia, bet trumpiausiai Aukštaitijoje gyvavusi (1947-1950 m.) Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizanų apygarda. Jos kovotojai pasižymėjo ypač aktyvia partizanine veikla. Išliekamąją istorinę vertę turinčiame albume skaitytojai supažindinami su apygardos struktūra ir...
 • №22
 • 11,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Lietuvos tremtinių sąjunga, 1990. — 176 p. Ši knyga — bene pirmasis skausmingas pokario rezistencijos vaizdas, nušvintantis kovos, ryžto, pasiaukojimo iIr vilties spalvomis. Autorius, buvęs tremtinys, surinko tų Įvykiu dalyvių pasakojimus, nutapė kai kurių žymesnių partizanų paveikslus, atvėrė baisias bolševizmo gelmes, kur žmonės dingdavo be pėdsakų.
 • №23
 • 4,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 2003. — 486 p. — ISBN 9986-568-13-7 Leidinys apima tą tragišką sovietų okupacijoslaikotarpį, kai Šiaurės rytų Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių, jauni vyrai ir moterys stojo į partizanų eiles, kad kovotų dėl tautos, valstybės laisvės ir nepriklausomybės.
 • №24
 • 3,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Linköping: Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, 2008 — 280 p. — ISBN 978-91-7393-879-2 (Linköping University); ISBN 978-91-89315-92-1 (Södertörns högskola). After World War I, the Soviet Union was one of the first modern states to engage explicitly in the governance of culture, which was formalised and institutionalised as state cultural...
 • №25
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnuis: Amžius, Vilnius, 1994. — 305 p. — ISBN 9986-430-09-7 Ši apybraiža apie tragišką šiaurės rytų Lietuvos partizanų likimą, trečios "Vytauto apygardos penktos "Lokio rinktinės" Vyties kuopos vyrus, iš Obelių ir Dusetų apylinkių, iš gražaus Vaičėnų kaimo išėjusių kovoti su raudonuoju tvanu dėl Tėvynės laisvės. Be to, leidinyje spausdinama archyvinė medžiaga, laiškai, įvykių...
 • №26
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Spaudos kontrolės valdyba, 1995. — 294 p. — ISBN 9986-422-72-8 Tai knyga, skirta rezistencinio judėjimo Suvalkijoje pradžios /1944 m.vasara ir ruduo/ ir partizaninės "Tauro" apygardos penkiasdešimtmečio /1945.VIII.15—1995.VIII.15/ paminėjimui. Knygoje pateikiama trumpa "Tauro" apygardos istorija, aprašomos žymesnės partizanų kovos su sovietinių okupantų kariuomenės daliniais...
 • №27
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Amsterdam/New York, NY, 2007. — V, 297 p. In his monograph, Prof. Alfred Erich Senn reconstructs the last years of the modern Lithuanian state: from the secret protocols of the Molotov-Ribbentrop Pact, which constituted the background for the Red Army occupation of Lithuania, until the formal annexation of Lithuania by the USSR. This well-known story is told originally and...
 • №28
 • 1,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1998. — 320 p. — ISBN-9986-577-23-3 Šią knygą sudaro kelios dalys: papildyta ir pataisyta dokumentinė apy­braiža "Vilties ir gėlos ūkanose" bei partizanų prisiminimai, buvusio KGB archyve surinkta dokumentinė medžiaga apie laisvės kovas Vidurio Aukš­taitijoje, daugiausia buvusioje Algimanto apygardos teritorijoje....
 • №29
 • 6,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998. — 545 p. — ISBN 9986-757-20-7 Nors savo gyvenime esu matęs ir vyriškų, ir net didvyriškų darbų, tačiau prisiliesdamas prie Lietuvos partizanų veiklos visuomet būnu sukrėstas jų pasiaukojimo, kuris taip kontrastuoja su mūsų dabartinės visuomenės dau­gelį sluoksnių apėmusiu hedonistiniu nusiteikimu. Dar...
 • №30
 • 6,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001. — 617 p. — ISBN 9986-757-43-6 Šia monografija tęsiami tyrimai apie J. Stalino pokario laikotar­pio (1944-1953 m.) sovietinių okupacinių represinių struktūrų veiklą prieš Lietuvos laisvės kovotojus partizanus ir apskritai prieš Lie­tuvos žmones.
 • №31
 • 3,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Į LAISVĘ, 1998. — 255 с. — ISBN 9986-541-08-5. Pietų Žemaitijoje (tuo metu - Raseinių, Tauragės ir dalinai aplinki­nėse apskrityse) žuvusių Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) karių ir Kęstu­čio apygardos partizanų sąrašas sudarytas remiantis buvusių rezisten­cijos kovų dalyvių liudijimais. Kai kuriu žinių gauta iš spausdintų šaltinių ir iš archyvų.
 • №32
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
New York: Assembly of Captive European Nations, 1965. — 52 p. This is volume 5 in a series of nine booklets. The Assembly of Captive European Nations undertook the publication of the series in response to numerous demands. Also, since much of the existing literature on East-Central Europe has been -written from the outsider’s point of view, there seems to be a need for informative...
 • №33
 • 3,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
New York: Assembly of Captive European Nations, 1965. — 52 p. This is volume 5 in a series of nine booklets. The Assembly of Captive European Nations undertook the publication of the series in response to numerous demands. Also, since much of the existing literature on East-Central Europe has been -written from the outsider’s point of view, there seems to be a need for informative...
 • №34
 • 6,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Alma littera, 2016. — 304 p. „Mūsiškiai“ – knyga apie žudikus ir nužudytuosius. Apie lietuvius ir žydus. Apie tai, kas įvyko prieš 75 metus su mūsiškiais mūsų, Lietuvos, žemėje. Knyga pagrįsta Lietuvos istorikų įžvalgomis, žudikų išpažintimis, žudynių liudininkų pasakojimais ir pokalbiais su Lietuvos senoliais, tebegyvenančiais šalia žudynių vietų, kurias šią vasarą...
 • №35
 • 37,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Baltijos kopija, 2007. — 129 p. — ISBN 978-9955-726-77-7 Šiame leidinyje pateikiama partizanų artimųjų, ryšininkų prisiminimai, nemaža yra archyvinės medžiagos. Knygos tikslas - įamžinti Laisvės kovų dalyvių atminimą, didvyriškus jų žygius - kautynes, susidūrimus su galinga okupanto kariuomene, jos talkininkais - Jiezno, Stakliškių, Butrimonių stri­bais; įamžinti...
 • №36
 • 3,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Corpus, 2018. — ISBN 978-5-17-107177-6. Книга литовской писательницы и журналистки Руты Ванагайте, написанная при участии Эфраима Зуроффа, вышла в 2016 году, в год 75 летия трагических событий 1941 года, когда в Литве были уничтожены практически все евреи. Всего в 1941–44 годах в Литве погибло около 200 тысяч евреев. В литовских лесах насчитывают 227 мест массовых убийств. В...
 • №37
 • 236,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: АСТ: Corpus, 2018. — ISBN 978-5-17-107177-6. Книга литовской писательницы и журналистки Руты Ванагайте, написанная при участии Эфраима Зуроффа, вышла в 2016 году, в год 75 летия трагических событий 1941 года, когда в Литве были уничтожены практически все евреи. Всего в 1941–44 годах в Литве погибло около 200 тысяч евреев. В литовских лесах насчитывают 227 мест массовых...
 • №38
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод книги Vanagaitė Rūta. Mūsiškiai. Данные о русском переводе мне неизвестны, кроме имени переводчика: Шкловский Лев. — Оригинал: Vilnius : Alma littera, 2016. — 296 с. Словами Википедии, "Книга «Наши» — книга об участии простых литовцев в массовых расстрелах евреев во время Холокоста. Одной из причин создания книги был высокий уровень антисемитизма среди простых литовских...
 • №39
 • 919,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Публицистика. Перевод с литовского: Лев Шкловский. — Вильнюс: Алма литтера, 2016. — 292 с. Иллюстр. «Mūsiškiai» - книга об убийцах и убитых. О литовцах и евреях. О том, что произошло 75 лет назад с нашей в нашей стране, в Литве. Книга основана на идеях литовских историков, признаниях убийц, свидетелях массовых убийств и бесед с пожилыми людьми Литвы, которые все еще живут рядом с...
 • №40
 • 20,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Владимирцев Н.И., Коммисаров В.М., Кривец В.Д., Некрасов В.Ф., Нешкин Б.С., Штурман С.М. — М.: Объединенная редакция МВД России, 2011. — 425 с. Настоящий сборник содержит документы о борьбе органов НКВД-МВД СССР с бандитами и вооруженными формированиями националистов в Прибалтике и западных областях Белоруссии в 1940-х - начале 1950-х годов. Большинство документов, приведенных в...
 • №41
 • 8,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Объединенная редакция МВД России, 2011. - 425 с. Владимирцев Н.И., Коммисаров В.М., Кривец В.Д., Некрасов В.Ф., Нешкин Б.С., Штурман С.М. Настоящий сборник содержит документы о борьбе органов НКВД-МВД СССР с бандитами и вооруженными формированиями националистов в Прибалтике и западных областях Белоруссии в 1940-х - начале 1950-х годов. Большинство документов, приведенных...
 • №42
 • 9,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Адресная и справочная книга гор. Вильны. 3 год издания. Вильна: Типография "Артель печатного дела", 1912. Высшие государственные учреждения. Казенные учреждения и высший их состав. Частные, благотворительные учреждения и свободные профессии. Торгово-промышленный отдел. Фабрично-заводской отдел. Список домовладельцев г. Вильны. Список жителей г. Вильны. Описание г. Вильны...
 • №43
 • 13,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Адресная и справочная книга гор. Вильны. 4 год издания. Вильна: Типография "Артель печатного дела", 1913. Книга переснята не полностью! Торгово-промышленный отдел. Фабрично-заводской отдел. Список домовладельцев г. Вильны. Список жителей г. Вильны. Описание г. Вильны и его окрестностей. Почта, телеграф и телефон. Железнодорожный указатель. Планы.
 • №44
 • 10,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7523. Оп. 11. Д. 204а. Подлинник. Тексты – каллиграфическая рукопись в орнаментальных рамках. Подписи-автографы председателя Народного Сейма Л. Адомаускаса, заместителей председателя М. Гедвиласа и И. Григалавичуса, секретарей А. Венцловой и П. Цвирки. Тушь, гуашь. 74,0 х 53,0.
 • №45
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» , 2013. - 264с. Впервые публикуемые в настоящем издании документы из Особого архива Литвы дают читателю уникальную возможность заглянуть «за кулисы» литовской внешней политики 1939 – 1940 гг., узнать о тайных прогерманских планах президента Литвы А. Сметоны, о неформальном зондаже возможности...
 • №46
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Фонд «Историческая память», 2012. — 536 с. Вниманию читателя впервые представляется комплекс документов, позволяющий прояснить идеологию и конкретные планы Фронта литовских активистов, а также масштабы и динамику репрессивной деятельности советских властей в Литве 1940 — 1941 гг., мотивы, процесс подготовки и проведения конкретных репрессивных акций (в том числе депортации...
 • №47
 • 6,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Фонд «Историческая память», 2012. — 536 с. Вниманию читателя впервые представляется комплекс документов, позволяющий прояснить идеологию и конкретные планы Фронта литовских активистов, а также масштабы и динамику репрессивной деятельности советских властей в Литве 1940 — 1941 гг., мотивы, процесс подготовки и проведения конкретных репрессивных акций (в том числе депортации...
 • №48
 • 6,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
М., фонд "Историческая память", 2012. - 534с. 22 июня 1941 г., сразу же после нападения нацистской Германии на Советский Союз, на территории Литвы начали действовать вооруженные формирования Фронта литовских активистов – подпольной националистической организации, созданной осенью 1940 г. и тесно связанной с германскими разведслужбами. В литовской историографии эти события...
 • №49
 • 2,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Фонд «Историческая память», 2013. — 265 c. Впервые публикуемые в настоящем издании документы из Особого архива Литвы дают читателю уникальную возможность заглянуть «за кулисы» литовской внешней политики 1939 – 1940 гг., узнать о тайных прогерманских планах президента Литвы А. Сметоны, о неформальном зондаже возможности установления германского протектората над Литвой, о...
 • №50
 • 2,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Прогресс, 1990. — 344 с. Составляя эту политическую хронику, я, естественно, стремился по возможности сжато и точно показать события, в которых мне довелось участвовать. Ещё хотелось передать не только свои впечатления, а представить читателю некую целостную картину общественной жизни в Литве той поры. Поэтому в качестве основных источников я привожу двуязычные издания:...
 • №51
 • 412,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Третье дополненное издание. — Вильнюс: Минтис, 1964. — 64 с. Снимки и фоторепродукции П. Карпонавичюса. Художник В. Калинаускас. Документальный материал из фондов Центрального гос. архива Литовской ССР, Каунасского филиала Центрального гос. архива Лит.ССР и Музея IХ форта.
 • №52
 • 10,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тезис доклада. Международная научная конференция, посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ "XXI век: актуальные проблемы исторической науки". Редкол.: В. Н. Сидорцов. (отв. ред.) и др. – Мн: БГУ, 2004. – с. 149-152. Аннотация: «Перестройка» и преобразование Литовской ССР в Литовскую Республику в марте 1990 г. явились крутым переломом в развитии нашей исторической науки. Он проявился в...
 • №53
 • 203,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Издательство Академии Наук БССР, 1936. — 80 с. В книге освещена проблема Виленского края, находившегося в 1921-39 гг. под владычеством буржуазной Польши. Рассмотрено положение живших там литовцев, национальный и экономический гнет со стороны польского правительства, панов и буржуазии, деятельность литовских политических партий и организаций на Виленщине, борьба трудящихся...
 • №54
 • 15,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильнюс: Минтис, 1978. — 450 с. В сборнике приводятся документы по истории революционного движения в Виленском крае и г. Вильно во время вхождения города и края в состав буржуазной Польши (1920-39) и буржуазной Литвы (1939-40).
 • №55
 • 33,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильнюс: Минтис, 1978. — 450 с. В сборнике приводятся документы по истории революционного движения в Виленском крае и г. Вильно во время вхождения города и края в состав буржуазной Польши (1920-39) и буржуазной Литвы (1939-40).
 • №56
 • 8,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. Политиздат, 1974. - 528 с. Эта книга принадлежит перу литовского поэта и публициста Юстаса Палецкиса - видного общественного и государственного деятеля, Героя Социалистического труда. Сын кузнеца, в юности печатник и плотник, затем учитель и журналист в буржуазной Литве, Палецкис приходит в ряды революционных борцов за дело народа. В течении почти 30 лет он являлся...
 • №57
 • 12,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. Политиздат, 1974. - 528 с. Эта книга принадлежит перу литовского поэта и публициста Юстаса Палецкиса - видного общественного и государственного деятеля, Героя Социалистического труда. Сын кузнеца, в юности печатник и плотник, затем учитель и журналист в буржуазной Литве, Палецкис приходит в ряды революционных борцов за дело народа. В течении почти 30 лет он являлся...
 • №58
 • 90,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с англ. и биогр. справка В.В. Гущина. — М.: Политиздат, 1990. — 112 с. Книга американской писательницы Анны Луизы Стронг рассказывает о событиях в Литве в июне-июле 1940 г. В основе книги, впервые изданной в Нью-Йорке в 1941 г., лежат личные наблюдения Стронг, которая была в числе немногих зарубежных корреспондентов - свидетелей процессов, происходивших в Литве накануне...
 • №59
 • 6,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор неизвестен. М.: Европа, 2006. — 400 с. — (Евровосток) Аннотация издательства: Впервые публикуемые в сборнике материалы российских архивов наводят ужас даже по прошествии 60 лет. Смерть выглядит благим избавлением на фоне тех мучений и истязаний, которым подвергались ни в чем не повинные граждане Литвы в годы нацистской оккупации. Читая показания очевидцев, перестаешь...
 • №60
 • 900,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автор неизвестен. М.: Европа, 2006. — 400 с. — (Евровосток) Аннотация издательства: Впервые публикуемые в сборнике материалы российских архивов наводят ужас даже по прошествии 60 лет. Смерть выглядит благим избавлением на фоне тех мучений и истязаний, которым подвергались ни в чем не повинные граждане Литвы в годы нацистской оккупации. Читая показания очевидцев, перестаешь...
 • №61
 • 477,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автор неизвестен. М.: Европа, 2006. — 400 с. — (Евровосток) Аннотация издательства: Впервые публикуемые в сборнике материалы российских архивов наводят ужас даже по прошествии 60 лет. Смерть выглядит благим избавлением на фоне тех мучений и истязаний, которым подвергались ни в чем не повинные граждане Литвы в годы нацистской оккупации. Читая показания очевидцев, перестаешь...
 • №62
 • 159,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
По изданию: М.: Европа, 2006. — 400 с. — (Евровосток) Аннотация издательства: Впервые публикуемые в сборнике материалы российских архивов наводят ужас даже по прошествии 60 лет. Смерть выглядит благим избавлением на фоне тех мучений и истязаний, которым подвергались ни в чем не повинные граждане Литвы в годы нацистской оккупации. Читая показания очевидцев, перестаешь удивляться...
 • №63
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1907. — 25 с. Постановлением Виленского губернского об обществах и союзах Присутствия, от 10 января 1907 года, разрешена регистрация Виленского Кружка русских женщин и устав этого Кружка внесен в реестр за 1907 год под № 1. Виленский Губернатор Двора Его Величества, Камергер Д. Любимов.
 • №64
 • 6,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильнюс: Минтис, 1980. — 736 c. Второй том трёхтомных "Очерков истории Коммунистической партии Литвы" посвящён предвоенному периоду истории Литвы и истории литовской компартии, охватывая промежуток времени с образования в 1920 году самостоятельной компартии Литвы (после разделения КП Литвы и Белоруссии), включая период диктатуры Смятоны и заканчивая вхождением ЛитССР в состав...
 • №65
 • 10,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Образование — Культура, 2000. — 224 с. — ISBN 5-88857-066-4. И сегодня годы Второй мировой войны, унесшие около 6 миллионов еврейских жизней, остаются трагедией всего еврейского народа, а создававшиеся фашистами гетто — одним из символов античеловеческой идеологии нацизма. Более 70 тысяч евреев погибли в гетто Вильнюса. Перед вами — записи Григория Шура, одного из его...
 • №66
 • 14,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.