Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологические карты и своды археологических памятников Украины

Ищем доверенных пользователей для раздела Исторические дисциплины

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Москва: Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, 1900. — 135 с. + карта Описание археологических памятников и находок. Довольно подробно описаны места, известные археологам: курганы, жальники, городища, находки кладов и отдельные археологические находки. Имеется географический и предметный указатель.
 • №1
 • 35,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Типография М.Г. Молчанинова, 1895. — 163 с. Описание археологических памятников и находок. Довольно подробно описаны места, известные археологам: курганы, жальники, городища, находки кладов и отдельные археологические находки. Имеется географический и предметный указатель.
 • №2
 • 102,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць / наук. і відп. ред. О.Б. Супруненко. — Київ – Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2014. — 124 с. — ISBN 978-966-8999-61-1. Вміщені наукові публікації за результатами археологічних досліджень, здійснених на Більському городищі та в його окрузі у 2013 році. Для археологів, істориків, працівників музеїв, краєзнавців, шанувальників стародавньої історії...
 • №3
 • 3,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Київ – Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2014. — 124 с. — ISBN 978-966-8999-61-1. Вміщені наукові публікації за результатами археологічних досліджень, здійснених на Більському городищі та в його окрузі у 2013 році. Для археологів, істориків, працівників музеїв, краєзнавців, шанувальників стародавньої історії Полтавщини й України. І.І. Корост. Передмова....
 • №4
 • 4,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць / І.І.Корост, відп. ред., О.Б. Супруненко, наук. ред. — Київ-Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2015. — 184 с. — ISBN 978-966-89994-67-3. У цьому збірнику представлені оперативні підсумки археологічних досліджень Більського городища і його найближчої округи, що проведені у 2014 р. Крім інформації про розкопки Західної та Східної фортець, де традиційно...
 • №5
 • 85,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць / відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко. — Київ – Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2016. — 268 с. Вміщено наукові публікації за результатами археологічних досліджень, здійснених на Більському городищі та в його окрузі в 2015 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, спеціалістів пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв, широкого...
 • №6
 • 9,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць / відп. ред. – І.І. Корост, наук. ред. – О.Б. Супруненко. — Київ–Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2016. — 388 с. — ISBN 978-966-372-672-4. Вміщено наукові публікації за результатами археологічних досліджень, здійснених на Більському городищі та в його окрузі в 2016 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників...
 • №7
 • 32,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. — Ужгород: Ужгородський державний університет, 1971. — 44 с. Закарпатська область розташована в південно-західній частині УРСР. Завдяки сприятливим природно-географічним умовам ця територія здавна була заселена людиною. Тут збереглись пам’ятки культур, починаючи від найдавніших часів історії людства (палеоліту) і аж до епохи середньовіччя. Беручи до уваги те, що в...
 • №8
 • 1,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вид-во Київського університету, 1959. — 80 с. В брошурі популярно, з урахуванням найновіших даних науки в галузі археології, розповідається про найважливіші археологічні пам’ятки, розташовані в районі Канівського Придніпров’я, в межах сучасного Канівського району Черкаської області, почасти Переяслав-Хмельницького району Київської області, і Корсунь-Шевченківського району...
 • №9
 • 7,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Київського університету, 1959. — 80 с. В брошурі популярно, з урахуванням найновіших даних науки в галузі археології, розповідається про найважливіші археологічні пам'ятки, розташовані в районі Канівського Придніпров’я, в межах сучасного Канівського району Черкаської області, почасти Переяслав-Хмельницького району Київської області, і Корсунь-Шевченківського...
 • №10
 • 32,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання / упор. В.С. Тиліщак. — Київ; Тернопіль: Терно-граф, 2013. — 284 с., 176 рис. — (OIUM. — № 3). — ISBN 978-966-457-199-6. У монографії вводяться у науковий обіг матеріали визначної пам’ятки археології — могильника в с. Чернелів Руський на Тернопільщині, який понад чверть століття досліджував І.П. Ґерета. На могильнику досліджено 2 поховання поморської культури, 24...
 • №11
 • 49,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Одесская областная организация Украинского общества охраны памятников истории и искусства; Одесское археологическое общество; Одесский археологический музей АН УССР, 1991. — 184 с. В справочнике впервые дается наиболее полный перечень всех известных археологических памятников Одесской области с подробным указанием места их расположения. Отмечаются наиболее важные находки,...
 • №12
 • 151,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Причорноморський екологічний бюлетень (Одеса). — 2004. — №2 (12). — с. 186-211 с. "Тилигульский лиман, расположенный на границе Николаевской и Одесской областей Украины, - один из крупнейших лиманов Северо-Западного Причерноморья. Прибрежная зона Тилигульского лимана уникальна во многих отношениях, о чем свидетельствует привлечение к Проекту специалистов самого разного профиля....
 • №13
 • 5,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічні пам’ятки Зміївщини. – 2010. – Вип. І. Перший випуск серії «Археологічні пам’ятки Зміївщини» присвячено Мохначанському археологічному комплексу, що розташований у мальовничій місцевості Зміївського району Харківської області, неподалік села Мохнач. Населені ще у часи неоліту, ці краї завжди притягували до себе людей. Вигідне стратегічне положення, луки під...
 • №14
 • 38,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Луцьк: Надстир’я, 1991. — 86 с. У довіднику вміщено перелік всіх відомих археологічних пам’яток Рожищенського району Волинської області, локалізоване їх місцезнаходження, подано датування та культурну приналежність. В стислій формі розкрито роль і специфіку археології в дослідженні історії первісного суспільства. Наведено коротку характеристику всіх археологічних культур, які...
 • №15
 • 595,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Луцьк: Волинські старожитності, 2010. — 276 с. + іл. В навчальному посібнику на базі археологічних пам’яток коротко висвітлені господарство, суспільні відносини, матеріальна і духовна культура давнього та середньовічного населення Луцького району. В книзі узагальнені результати досліджень пам’яток археології регіону, зроблено акцент на їх охороні....
 • №16
 • 11,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Вежа-Друк, 2017. — 710 с. У довіднику подано опис археологічних пам’яток – городищ, курганів, поселень, окремих знахідок – Волинської області зони Полісся та Волині за районами. Вказано конкретне місцезнаходження старожитностей, які мають велике значення для вивчення історії культури краю. Видання призначене для науковців, студентів, краєзнавців. Вступ (Г. Охріменко, І....
 • №17
 • 6,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Видання друге, репринтне, доповнене. — Полтава: Археологія, 1995. — 56 с. — (Препринт. Вип.9). (На укр. и рус. яз.). У виданні відтворена репринтно одна з найцікавіших археологічних праць Василя Григоровича Ляскоронського (1859-1928) - відомого українського археолога, історика, нумізмата, уродженця історичної Полтавщини, вихованця Лубенської чоловічої гімназії,...
 • №18
 • 6,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава: Издание Полтавской ученой архивной комиссии. Товарищество печатного дела, 1917. — VIII, 105, XX с. Издание содержит сведения о городищах и курганах Полтавской губернии. собранные в 1873 г. Центральным статистическим комитетом по инициативе Д. Я. Самоквасова. Сведения о курганах сгруппированы по уездам, дополнены новыми данными и примечаниями, составленными археологом и...
 • №19
 • 28,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса-Кишинев: Одесский Археологический Музей НАНУ, 2017. — 188 с. — ISBN 978-9975-139-40-3. В конце 1990-х, и первой половине 2000-х гг. Моложской экспедицией Одесского Государственного Археологического Музея под руководством А.Е. Малюкевича были проведены исследования трех курганов в окрестностях с. Молога и Садовое, Белгород Днестровского района Одесской области Украины....
 • №20
 • 9,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Херсон: [Б.в.], 2004. — 128 с.; 12 с. кольор. іл. (На укр., рус. и англ. яз. Отсутствует укр. текст - с. 1-42). У цьому каталозі-довіднику наводиться інформація про усі пам’ятки археології Херсонської області, узяті на державний облік. Стисло повідомляється про історію їх відкриття та досліджения. Надається інформація про наслідки археологічного вивчення. Видання є...
 • №21
 • 7,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2007. — 108 с.; 37 іл. — ISBN 966-630-095-2. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2007 рік, пам’ятки археології Бериславського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо розглянутої...
 • №22
 • 8,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Каталог-довідник. — Херсон: Айлант, 2004. — 76 с.; 29 іл. — ISBN 966-630-069-7. У цьому каталозі-довіднику наводиться інформація про усі відомі на початок 2004 ріку пам’ятки археології Білозерського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриття та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія щодо...
 • №23
 • 5,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2005. — 64 с.; 17 іл. — ISBN 966-630-052-6. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2005 рік, пам’ятки археології Верхньорогачикського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо...
 • №24
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Херсон, 2003. — 56 с.; 23 іл. — ISBN 966-630-042-1. У цьому каталозі-довіднику наводиться інформація про усі відомі на 2003 рік пам’ятки археології Генічеського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія. шодо розглянутої проблематики. Наводиться...
 • №25
 • 3,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2008. — 132 с.; 41 іл. — ISBN 978-966-630-011-2. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2008 рік, пам’ятки археології Голопристанського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо...
 • №26
 • 9,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2005. — 68 с.; 22 іл. — ISBN 966-630-089-7. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2005 рік, пам’ятки археології Горностаївського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо...
 • №27
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2004. — 56 с.; 12 іл. — ISBN 966-630-039-5. У цьому каталозі-довіднику наводиться інформація про усі відомі на травень 2004 ріку пам’ятки археології Каланчацького району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриття та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія щодо...
 • №28
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2004. — 72 с.; 28 іл. — ISBN 966-630-043-5. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2004 рік, пам’ятки археології Каховського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо розглянутої...
 • №29
 • 6,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2006. — 92 с.; 34 іл. — ISBN 966-630-288-4. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2006 рік, пам’ятки археології Нововоронцовського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо...
 • №30
 • 7,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2005. — 24 с.; 7 іл. — ISBN 966-630-056-7. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2005 рік, пам’ятки археології території Новокаховської міськради. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо розглянутої...
 • №31
 • 987,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2004. — 104 с.; 31 іл. — ISBN 966-630-047-5. У цьому каталозі-довіднику наводиться інформація про усі відомі на 2003 рік пам’ятки археології Новотроїцького району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо...
 • №32
 • 7,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2006. — 60 с.; 23 іл. — ISBN 966-630-093-6. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2006 рік, пам’ятки археології Скадовського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток. Надається основна бібліографія, щодо розглянутої проблематики. Наводиться існуюча законодавча база для...
 • №33
 • 4,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Херсон: Херсонське обласне відділення Конгресу української інтелігенціїї, Південно-Український регіональний центр фундації "Україна-США", 2004. — 44 c; 9 іл. — ISBN 966-8502-07-8. У цій археологічній карті наводиться інформація про усі відомі на 2004 рік пам’ятки археології на території, підпорядкованій Херсонській міській раді. Повідомляється історіографія відкриттів та...
 • №34
 • 1,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Херсон: Айлант, 2007. — 114 с.; 23 іл. — ISBN 966-630-094-2. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2007 рік, пам’ятки археології Цюрупинського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія, щодо розглянутої проблематики....
 • №35
 • 5,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2006. — 80 с.; 33 іл. — ISBN 966-630-090-3. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2006 рік, пам’ятки археології Чаплинського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток. Надається основна бібліографія, щодо розглянутої проблематики. Наводиться існуюча законодавча база для...
 • №36
 • 5,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Археологічна карта. — Херсон: Айлант, 2005. — 51 с.; 15 іл. — ISBN 966-630-054-7. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2005 рік, пам‟ятки археології Великолепетиського району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам‟яток, їх періодизація та хронологія, культурна належність. Надається основна бібліографія стосовно...
 • №37
 • 2,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Охоронно-археологічний каталог-довідник. — Херсон: Айлант, 2006. — 48 с.; 14 іл. — ISBN 966-630-289-7. У цьому довіднику наводиться інформація про усі, відомі на 2006 рік, давні кургани Нижньосірогозького району Херсонської області. Повідомляється історіографія відкриттів та досліджень пам’яток. Надається основна бібліографія, щодо розглянутої проблематики. Наводиться існуюча...
 • №38
 • 1,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Херсон: Айлант, 2014. — 104 с. — ISBN 978-966-630-084-7. У монографії публікується інформація про усі кургани Херсонщини заввишки понад 5 м. Наводяться також дані про величезні кургани, досліджені археологічними розкопками.
 • №39
 • 13,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Херсон: Херсонське обласне управління культури, 1993. — 62 с. Видання "Археологічна карта Нижньодніпровського регіону" - перша зведена публікація численних пам’яток цієї території. Охоплює час від раннього палеоліту по пізнє середньовіччя включно. У випусках-монографіях наводиться історія відкриття та вивчення пам’яток, їх короткий опис. У третьему випуску...
 • №40
 • 6,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Маріуполь: Рената, 2001. — 80 с. — ISBN 966-7329-31-3. В роботі подані результати археологічних досліджень Муравицького городиша. Вміщений опис матеріалів поселення міді-бронзи, аналізуються ранньосередньовічні пам'ятки літописної Муравиці, які виявлені під час багаторічних розкопок на території селища Млинів Рівненської області. Дається характеристика відкритих споруд, речових...
 • №41
 • 6,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Маріуполь: Рената, 2001. — 80 с. — ISBN 966-7329-31-3. В роботі подані результати археологічних досліджень Муравицького городиша. Вміщений опис матеріалів поселення міді-бронзи, аналізуються ранньосередньовічні пам'ятки літописної Муравиці, які виявлені під час багаторічних розкопок на території селища Млинів Рівненської області. Дається характеристика відкритих споруд, речових...
 • №42
 • 11,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ-Полтава: ВЦ Археологія, 2009. — 132 с.: іл. + 4 кол. вкл. — ISBN 978-966-8999-09-3. У роботі вводяться до наукового обігу матеріали науково-рятівних археологічних досліджень культурних нашарувань ділянки історичного центру міста Полтави – по вул. Конституції, 4, що в межах Полтавської фортеці на Івановій горі. Охарактеризована історія вивчення...
 • №43
 • 15,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1976. — 96 с. У довіднику вміщено перелік всіх відомих археологічних пам'яток Львівської області з уточненням їх місцезнаходження щодо населених пунктів, подано їх датування та визначення культурної приналежності. Більш повні відомості про кожну пам'ятку читач знайде в літературних, архівних та інших джерелах, список яких додається. Довідник розрахований на...
 • №44
 • 7,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1982. — 116 с. В справочнике содержится перечень всех известных археологических памятников Ровенской области, определяется их местонахождение, дается датировка и культурная принадлежность. Приводится краткая характеристика всех археологических культур, известных на территории области. Более полные сведения о каждом памятнике читатель может найти в...
 • №45
 • 22,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Гермес, 1996. — 124 с. Робота є першою збіркою археологічних пам’яток Тилігуло-Куяльницького міжлимання на терені Лиманського району, Одеської області, в якій подаються всі відомі літературні, архівні відомості та інформація про археологічні розвідки. Для археологів та істориків, викладачів і студентів гуманітарних факультетів, співробітників установ по охороні пам’яток...
 • №46
 • 43,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Историко-археологический очерк. — Николаев: Б.и., 2012. — 96 с. В предложенном научно-методическом издании кратко освещается история изучения памятников археологии Богоявленска (Корабельный район г. Николаева) и его окрестностей. Дается краткая характеристика основным археологическим культурам, зафиксированным в этом микрорегионе, от эпохи энеолита до позднеантичного периода....
 • №47
 • 12,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Полтава: Археологія, 1996. — 88 с. — ISBN 5-7707-9952-8. Видання присвячене публікації матеріалів охоронних розкопок групи курганів біля с. Карпусі Полтавського району Полтавської області, проведених експедицією Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації у 1994-1995 рр. на замовлення Хрестищинського...
 • №48
 • 13,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. — 176 с. — ISBN 978-966-8999-76-5. Вміщені статті археологів та музейників – дослідників старожитностей Посулля епох палеоліту – пізнього середньовіччя. Особлива увага у представлених роботах приділена науковій спадщині відомого лубенського археолога, краєзнавця і педагога Федора Івановича...
 • №49
 • 2,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава, 1991. — 115 с., іл. — [Полтавський краєзнавчий музей]. Збірник статей, присвячений 100-річчю з дня заснування Полтавського краєзнавчого музею, містить наукові роботи дослідників з Полтави, Запоріжжя і Харкова, які відображають наслідки розвідок пам'яток археології у Нижньому Поворсклі, вводять в обіг комплекси доби пізньої бронзи і скіфського часу регіону, окремі...
 • №50
 • 19,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання // Супруненко О.Б., Кулатова І.М., Мироненко К.М., Кракало І.В., Тітков О.В. — Полтава-Кременчук: ВЦ "Археологія", ред. часопису "AVтограф", 2004. — 160 с. — ISBN 966-7628-13-2. У виданні охарактеризовані пам'ятки археології і численна група знахідок, виявлених на території міста Кременчук і Кременчуцького району Полтавської області. Наводяться результати...
 • №51
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-популярне видання. — Лубни: Інтер-Парк, 2016. — 16 с.: іл. — ISBN 978-966-2773-53-8. Науково-популярний нарис про відомий археологічний комплекс на околиці міста Лубни на Полтавщині у складі стародавнього поселення і курганного некрополю епохи енеоліту - бронзового віку, скіфського часу та доби розвинутого середньовіччя, історико-ландшафтну пам'ятку в урочищі Лиса Гора....
 • №52
 • 1,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання / Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О., Мироненко К.М., Ткаченко О.М., Шерстюк В.В., Яремченко В.А. — Київ-Полтава, 2009. — 132 с.: іл. + 6 кол. вкл. — ISBN 978-966-8999-08-6. У роботі вводяться до наукового обігу матеріали рятівних археологічних досліджень культурних нашарувань ділянки історичного центру міста Полтави – Інститутської гори над Мазурівським яром, по...
 • №53
 • 23,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ-Полтава, 2008. — 136 с.: іл. + 2 вкл. + 4 кол. вкл. — ISBN 978-966-8999-10-9. У роботі полтавських археологів вводяться до наукового обігу матеріали науково-рятівних досліджень культурних нашарувань ділянки історичного центру міста Полтави — Миколаївської гірки, яка є невеликим мисом Інститутської гори над Мазурівським яром і здіймається над долиною струмка...
 • №54
 • 37,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. — 180 с.: іл. + XII кол. вкл. — ISBN 978-966-8999-65-9. У роботі вводяться до наукового обігу й аналізуються матеріали археологічних науково-рятівних досліджень ділянки культурних нашарувань головного історичного ареалу міста Полтави – Іванової гори на Соборному майдані. Охарактеризовані історія вивчення слов’яно-руських...
 • №55
 • 26,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. — 192 с.: іл. + XII кол. вкл. ISBN 978-966-8999-65-9– частина перша. ISBN 978-966-8999-66-6– частина друга. Друга частина дослідження присвячена висвітленню результатів науково-рятівних археологічних робіт на південно-східній ділянці Іванової гори у м. Полтаві, на городищі та поселенні слов’яно-руського часу і в межах полкового...
 • №56
 • 60,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ: ЦП НАНУ і УТОПІК, Видавець Олег Філюк, 2016. — 140 с.: іл. + VI кол. вкл. — ISBN 978-966-8999-73-4. У роботі вводяться до наукового обігу й аналізуються матеріали археологічних науково-рятівних досліджень ділянок культурних нашарувань у межах головного історичного ареалу міста Полтави — передмість Полтавської фортеці козацького часу. Публікуються...
 • №57
 • 29,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ-Полтава, 2009. — 140 с.: іл. + 4 кол. вкл. — ISBN 978-966-8999-07-9. Вводяться до наукового обігу матеріали рятівних археологічних досліджень культурних нашарувань ділянки історичного центру міста Полтави. Охарактеризовані історія вивчення старожитностей Інститутської гори, отримані в ході розкопок матеріали скіфського часу, роменської культури,...
 • №58
 • 13,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1966. — 463 с. Видання містить інформацію про всі відомі на той час археологічні пам'ятки України, вік і культурна приналежність яких можуть бути точно визначені. Загалом список включає близько 7 тис. пам'яток археології, згрупованих у 25 розділах згідно з адміністративно-територіальним поділом. Пам'ятки кожного розділу поділені за хронологічним принципом....
 • №59
 • 76,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Изд-во АН УССР, 1951. — 150 с. Работа посвящена археологическому картографированию Причерноморья Украинской ССР. В книге нашли также отражение археологические памятники Молдавской ССР (Поднестровье). Книга привлекательна тем, что в ней содержатся сведения о дореволюционных раскопках и находках. Рассчитана на археологов, историков, краеведов. Оглавление: Днестр и...
 • №60
 • 5,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова думка, 1977. — 155 с. Справочник представляет собой свод данных о памятниках и объектах археологии на территории Харьковской области на момент издания.
 • №61
 • 53,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.