Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История археологии в Украине

Ищем доверенных пользователей для раздела Исторические дисциплины

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

Науково-довідкове видання / Упорядник І.М. Кулатова; наук. ред. О.Б. Супруненко. — Київ–Полтава: ІА НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; ЦОДПА, 2012. — 80 с. — ISBN 978-966-8999-42-0. Біобібліографічний покажчик містить список друкованих наукових праць відомого українського археолога, вченого-антикознавця, дослідника греко-римських старожитностей Півдня...
 • №1
 • 8,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львівський інститут економіки і туризму, 2014. – 304 с. У книзі висвітлено історію львівської археології ХІХ – початку ХХ ст. Відображено процес формування археології як науки на теренах Галичини, накопичення музейних збірок; прослідковано археологічну діяльність окремих наукових товариств, музеїв, персональний...
 • №2
 • 15,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наш час, 2008. — 240 с. — (Невідома Україна). — ISBN 978-966-1530-13-2; ISBN 966-8174-12-7. Олега Кандибу (Ольжича) по праву вважають символом цілого покоління української молоді, яке у XX столітті щиро та беззастережно присвятило себе українській ідеї та боротьбі за відновлення незалежної української держави. Його творчий шлях, життя і діяльність були спрямовані на віддане та...
 • №3
 • 39,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Материалы Международной научной конференции к 160-летию со дня рождения В.В. Хвойки (Киев (5–8.10.2010)). — СПб.: Нестор-История, 2011. — 360 с. — ISBN 978-5-98187-875-6. В настоящем тематическом сборнике представлены статьи российских и украинских ученых — участников Международной конференции «История археологии: личности и школы (к 160-летию В.В. Хвойки)», состоявшейся в Киеве...
 • №4
 • 32,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина: Харьковское областное историко-археологическое общество. — Харьков: НТМТ, 2013. — 144 с.: ил. — ISBN 978-617-578-135-7. Профессор В.И. Кадеев (1927–2012) — известный археолог, неутомимый исследователь античных древностей Северного Причерноморья, авторитетный специалист по истории древней Греции и Рима, отдавший более...
 • №5
 • 1002,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Видання 3-тє. — Передмова і вступна стаття П. Горохівського. — Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. — 154 с. Перевидання цієї книжки здійснене на основі репринтного видання, яке здійснив у 1994 році О.Б. Супруненко. Робота П. Курінного присвячена висвітленню історії археологічної науки в Україні від найдавніших часів до середини 40-х рр. ХХ століття. Містить цінний матеріал для істориків,...
 • №6
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання 2-ге, репринтне. — Передмова Супруненка О. — Полтава: Центр охорони та досліджень пам'яток археології, 1994. — 140+VI с. — (Препринт, випуск 1-й). Репринтне перевидання цієї рідкісної в Україні книги здійснене за примірником, виданим ротапринтом за авторським машинописом у Мюнхені 1970 р. незначним тиражем. Перевидання співпало з 100-річчям від дня народження відомого...
 • №7
 • 27,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен: Український Вільний Університет, 1970. — 138 с. — (Серія: Скрипти, ч. 37). "Цю книжку у вигляді найкоротшого конспекту моїх лекцій призначаю в допомогу студентам Українського Вільного Університету для пізнання ними нової історичної спадщини. В ній я хочу поставити перші віхи для систематизації матеріялу з історії української археології, що допомогли б початкуючому...
 • №8
 • 4,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 206 с. — ISBN 966-02-0233-4. Енциклопедичний словник-довідник містить стислу інформацію біографічного характеру про понад 600 дослідників археології України та перелік їх основних наукових публікацій, присвячених вивченню археологічних старожитностей України (станом на 1991 р.). Подібне видання підготовлено вперше. Для наукових співробітників,...
 • №9
 • 12,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 206 с. — ISBN 966-02-0233-4. Енциклопедичний словник-довідник містить стислу інформацію біографічного характеру про понад 600 дослідників археології України та перелік їх основних наукових публікацій, присвячених вивченню археологічних старожитностей України (станом на 1991 р.). Подібне видання підготовлено вперше. Для наукових співробітників,...
 • №10
 • 11,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Полтава: Археологія, 1997 — 88 с. На основі переважно архівних джерел у виданні висвітлюються основні етапи становлення Археологічного комітету Всеукраїнської Академії наук, який на початку 1920-х років відігравав важливу роль в координації пам'яткознавчих студій та охороні пам'яток історії й культури в Україні. Для викладачів і студентів, працівників наукових,...
 • №11
 • 5,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Полтава: Археологія, 1997. — 99 с. — ISBN 966-02-0234-2. На основі архівних джерел у виданні висвітлюється процес становлення Всеукраїнського Археологічного комітету ВУАН, який в середині 1920-х років відігравав провідну роль в організації та координації пам'яткознавчих студій в Україні. Аналізуються правові підвалини діяльності комітету, її основні...
 • №12
 • 6,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса; СМИЛ; 2010 — 160 с. — ISBN: 978-966-1606-43-1 B книгe, рассмaтриваются основныe этапы развития apхeoлогии в Одессe - oт появления пeрвыx представлений o древнeм прошлoм югa Украины, создания музeeв и научногo обществa - вплоть дo сегодняшнегo дня. B монoграфию включены: библиография, пeрсоналии, архивные документы, позволяющие полнee oтразить длительньй, многoгранный, а...
 • №13
 • 71,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Біографічний словник-довідник. — Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014. — 140 с. В біографічному словнику-довіднику «Відомі археологи – дослідники пам’яток України» подано інформацію про археологів, які вивчали пам’ятки України, зокрема Волині, прямо або опосередковано сприяли дослідженню минувшини нашої країни. Словник-довідник розрахований на...
 • №14
 • 2,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Львів - Жешів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут археології Жешівського університету (РП). 2012. 365 с. У книзі висвітлено історію археологічної науки першої половини XX ст. Відображено життя і діяльність визначних, відомих і малознаних особистостей, які віддзеркалювали рівень розвитку археологічної науки двох головних центрів...
 • №15
 • 38,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. — 164 с. — ISBN 978-966-285-179-3. Монографія присвячена історії розвитку археологічної науки. В роботі наводяться дані про перші археологічні дослідження вчених Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 р. Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними пам`яток...
 • №16
 • 712,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Киев; Полтава: Дивосвіт, 2009. — 32 с.: ил. — ISBN 978-966-8036-34-7. Биобиблиографический указатель содержит реестр научных работ известного украинского археолога, исследователя древностей эпохи раннего железа в Украинской Лесостепи, доктора исторических наук, профессора, заведующего Отделом археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины Сергея Анатольевича...
 • №17
 • 11,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Київ-Полтава: Археологія, 2000. — 392 с.: іл. — ISBN 966-02-1866-4. Дослідження висвітлює археологічну діяльність Лубенського музею К.М. Скаржинської (1852-1932), що успішно діяв у 1874-1906 рр. у Круглику під Лубнами на Полтавщині. Цей перший в Україні приватний історико-краєзнавчий музей з яскраво вираженими рисами археологічного збиральництва став осередком...
 • №18
 • 10,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Короткий нарис. — Київ-Полтава: Гротеск; Археологія, 2007. — 124 с.: іл. — ISBN 978-966-8999-12-3. У виданні наводиться короткий огляд історії наукових знань про старожитності Полтавщини та основних етапів археологічного вивчення території Полтавської області у XVII-ХХ та на початку ХХІ ст. Для істориків, археологів, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи,...
 • №19
 • 6,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-популярне видання. — Київ: Архетип, 2006. — 200 с. — ISBN 966-96083-7-6. Ім'я Вікентія Хвойки золотими літерами назавжди вписано у скрижалі видатних дослідників археології і найдавнішої історії людства не тільки української науки, а і всесвітньої наукової спадщини. Йому належить відкриття найважливіших європейських археологічних культур, серед яких чільне місце посідають...
 • №20
 • 6,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Шлях, 2004. — 44 с. Видання висвітлює широкий спектр проблем, пов’язаних з Археологічними з’їздами в Україні: підготовку, проведення, результати роботи та їхнє значення в становленні й розвитку української історичної науки. Для істориків, археологів, музеєзнавців, пам’яткоохоронців та краєзнавців, викладачів та студентів вузів.
 • №21
 • 6,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. — 368 с. — ISBN 978-617-7193-79-0. У монографії розглянуто історію музейної археології УСРР 1919–34 рр. як історію польових археологічних досліджень за участі співробітників музеїв і як невід’ємну та суттєву частину становлення і розвитку вітчизняних археологічних знань. На основі введення...
 • №22
 • 8,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.