Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

На киргизском языке

Уважаемые пользователи!

Просим обратить внимание на рекомендации по оформлению материалов для авторских разделов.

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Фрунзе; Казань: Киргизское государственное издательство, 1937. — 95 с. Алыкул Осмонов - Чолпонстан (на кыргызской латинице). Поэтический сборник.
 • №1
 • 2,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Үрүмчү, Шинжаң эл басмасы, 1962. - 85 б. Бул 1962 жылда түзүлгөн кыргыз ырлар жыйнагы. Жоопту редакторлор: А. Байзаков, Р. Касым.
 • №2
 • 33,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Своеобразен как в идейном, так и в сюжетном плане эпос «Джаныш-Байыш». По тематике дастан также связан с борьбой киргизских богатырей — братьев Джаныш и Байыш с калмыцкими завоевателями (в отдельных вариантах — с китайскими), но в отличие от др. дастанов эпос сохранил реликты древнего сказания: богатырь Байыш в воде не тонет, в огне не горит, пуля его не берёт. Чудесный скакун...
 • №3
 • 5,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Жусуп Баласагын.Куттуу билим: Дастан /Байыркы түрк тилинен котор. Т. Козубеков; Сүрөтчүсү А. Акматов. М., 1993.— 496 б.: сүр ISBN 5-839-80109-7
 • №4
 • 3,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Роман. I, 2011. Роман кыргызского автора о современной жизни кыргызов у себя на Родине и за рубежом.
 • №5
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Б.: Максат, 2013. — 92 б. — ISBN 978-9967-26-723-7 Бул китепте ак таңдай акын, манасчы, чебер комузчу, обончу, таймашаарга теңи жок атактуу Жеңижок (Өтө) Көкө уулунун өмүрү, чыгармачылыгы, өзгөчө акындык касиети, анын башынан өткөн оор турмушу, муң-кайгысы, тунук махабаты жөнүндө айтылат. Ошондой эле өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоодо, кыргыз элинин каада-салттарын...
 • №6
 • 261,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
ОСМОНКУЛОВ А., АКУНОВА А.Р. «ӨНӨР АЛДЫ – КЫЗЫЛ ТИЛ» (ЖОЖдун студенттери үчүн түзүлгөн фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү)
 • №7
 • 303,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Фрунзе, 1964. Сборник произведений великого кыргызского поэта 20 века.
 • №8
 • 3,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бишкек: Бийиктик, 2010. — 366 б. Которгон А. Осмонов. Басууга даярдаган, баш сөзүн жазган П. Казыбаев. ISBN 978-9967-13-703-5 Аты-жөнүн китепке жаздырбастан Алыкулдун анык күйөрманы катары "Жолборс терисин кийген баатырдын" XXI кылымдагы алгачкы басылышына каржылык жактан көмөк көрсөткөн кыргыздын жөнөкөй атуулуна окурман журтунан рахмат айтуу парзыбыз.
 • №9
 • 10,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бишкек: Бийиктик, 2010. — 366 б. Которгон А. Осмонов. Басууга даярдаган, баш сөзүн жазган П. Казыбаев. ISBN 978-9967-13-703-5 Аты-жөнүн китепке жаздырбастан Алыкулдун анык күйөрманы катары "Жолборс терисин кийген баатырдын" XXI кылымдагы алгачкы басылышына каржылык жактан көмөк көрсөткөн кыргыздын жөнөкөй атуулуна окурман журтунан рахмат айтуу парзыбыз.
 • №10
 • 2,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сатылганов Токтогул. Избранное в двух томах (на киргизском языке), том 1. — Фрунзе, Адабият, 1989. — 264 стр. ISBN 5-660-00031-2
 • №11
 • 3,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сатылганов Токтогул. Избранное в двух томах (на киргизском языке), том 2. — Фрунзе, Адабият, 1989. — 264 стр. ISBN 5-660-00079-7
 • №12
 • 3,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тарыхый роман. Кайрадан иштелип, 5-бас. — Б.: Кыргызстан, 1998. — 712 б. Бул элге кеңири белгилүү тарыхый роман көркөм адабиятка болуп келген катаал чектөөдөн улам цензурадан «өтпөй» калып калган көптөгөн тарыхый болмуш, окуя, маани кайра каралып, кыргыздын элчилиги, журтчулугу, улуттук таламдары негизге алынып жаңыча иштелген бешинчи басылышы болуп эсептелет.
 • №13
 • 4,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тарыхый роман. — Кайрадан иштелип, 5-бас. — Бишкек: Кыргызстан, 1998. — 712 б. Бул элге кеңири белгилүү тарыхый роман көркөм адабиятка болуп келген катаал чектөөдөн улам цензурадан «өтпөй» калып калган көптөгөн тарыхый болмуш, окуя, маани кайра каралып, кыргыздын элчилиги, журтчулугу, улуттук таламдары негизге алынып жаңыча иштелген бешинчи басылышы болуп эсептелет.
 • №14
 • 797,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бишкек: Бийиктик, 2009. — 380 б. — ISBN 978-9967-13-582-6 Бул жыйнакка Кыргыз Республикасынын Баатыры, Кыргыз Эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин жарым кылымдан ашуун аралыкта жазылган дүйнө, адам, мезгил, жаратылыш, анан, арийне махаббат сыяктуу түбөлүктүү жана башка ар кыл темалардагы ырларынын тандалмалары кирди. Кылдат окурман алардан өзгөчө бир эстетикалык бийик сезимдерди,...
 • №15
 • 317,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе На киргизском языке #
Есть на тему «Социолингвистика» на кыргызском?
в разделе На киргизском языке #
Социолингвистика здесь, на киргизском не обещаю, но посмотрите.
В этом разделе нет комментариев.