Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Український географічний журнал

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
К.: Інститут географії НАН України. — 65 с. Сорокіна Л.Ю. Концептуальні засади дослідження ландшафтів, що перебувають під впливом техногенних об’єктів. Костріков С.В., Черваньов І.Г. Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз. Саченко О.М. Наукові засади вивчення антропогенного геоморфогенезу на території Житомирської області. Самчук А.І., Голубцов О.Г.,...
 • №1
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 66 с. Руденко Л.Г. Головні наукові досягнення Інституту географії НАН України та оцінка їхньої готовності до впровадження у практичну діяльність суспільства. Палієнко В.П., Спиця Р.О. Концептуальні засади та принципи діагностики, паспортизації та ранжування неотектонічно активних розломів. Мирижук Є.О. Відображення Маневицької...
 • №2
 • 2,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 67 с. Исаченко А.Г. Об авторском профессионализме и профессиональной культуре в научных географических публикациях. Антипов А.Н. , Семенов Ю.М. Опыт использования аппарата ландшафтного планирования в России при решении задач территориального развития. Мирижук Є.О. Морфоструктурно-неотектонічні умови західної частини Південнополіської...
 • №3
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 77 с. Хайланд Ш., Май А. Ландшафтне планування в Німеччині – інструмент запобігання екологічних проблем території. Гриневецький В.Т., Сорокіна Л.Ю., Чехній В.М. Проблеми забезпечення природно-об’єктного блоку Державного земельного кадастру України інформацією про сучасні ландшафти. Смаль В.В. Географічна економіка чи “нова економічна...
 • №4
 • 2,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 73 с. Удра І.Х., Батова Н.І. Науково-методичні підходи біогеографічного забезпечення формування земельного кадастру України. Саченко О.М. Антропогенна трансформація рельєфу моренно-зандрових рівнин на території Житомирської області під впливом меліорації. Рідуш Б.Т. Гіпогенний карстогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат....
 • №5
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 77 с. Руденко Л.Г. Вступне слово головного редактора. Багров М.В., Руденко Л.Г., Черваньов І.Г. Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки. Петлін В.М. Стан і перспективи розвитку природничої географії. Топчієв О.Г. Методологічні трансформації і сучасні парадигми в географії. Руденко Л.Г., Горленко І.О....
 • №6
 • 4,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 72 с. Руденко Л.Г., Шищенко П.Г., Бортник С.Ю., Олещенко В.І., Палієнко В.П. Лідер у науці, освіті, державній та громадській діяльності (До 90-річчя від дня народження О.М. Маринича). Бабіченко В.М., Ніколаєва Н.В., Рудішина С.Ф., Гущина Л.М. Максимальна температура повітря на території України в умовах сучасного клімату. Кармазиненко...
 • №7
 • 14,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 68 с. Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал. Гриневецький В.Т. Про ландшафтознавчі основи комплексного моніторингу земель як важливого джерела земельно-кадастрової інформації. Тимуляк Л.М. Ландшафти міста Івано-Франківська: структура, антропогенні модифікації. Рибченко Л.С. Радіаційний режим на...
 • №8
 • 10,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2011. — 72 с. Руденко Л.Г. Вступне слово Тема 1. «Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми» Тема 2. «Стан і перспективи розвитку природничої географії» Тема 3. «Конструктивізм у сучасній географії» Руденко Л.Г. Заключне слово Сорокіна Л.Ю., Рога І. В. Геопросторовий аналіз антропогенних змін...
 • №9
 • 2,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2011. — 72 с. Руденко Л.Г., Багров М.В., Палієнко В.П., Черванъов 1.Г. Участь географів в інноваційному розвитку України Багров М. В. Парадигма сучасної географії: від ретроспекції до соціо-ноосферного напряму Сорокіна Л.Ю., Рога І. В. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля)...
 • №10
 • 6,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2011. — 72 с. Руденко Л.Г. Від головного редактора Наукові відділи Інституту географії НАН України Палієнко В.П., Барщевсъкий М.Є., Спиця P.O., Чеботаръова Л.Ю. Морфоструктурно-неотектонічні умови формування й трансформації родовищ корисних копалин України Ільїн Л.В. Озера та штучні водойми України: просторова диференціація та ресурси Денисик Г.І., Лаврик ОД....
 • №11
 • 14,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2011. — 72 с. Давидчук B.C., Сорокіна Л.Ю., Зарудна Р.Ф., Петров М.Ф., Назарчук Н.І. Методика картографування ландшафтів та їх антропогенних змін для радіоекологічної ГІС Чорнобильської зони відчуження Нгуен Ханъ Ван, Фам Хоанг Хай, Хоанг Бак. Взаємозв’язок топоморфо-логічних особливостей території і сильних опадів у басейні ріки Хионг (Північний Чунгбо, В’єтнам)...
 • №12
 • 8,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2012. — 72 с. Руденко Л.Г., Маруняк Є. О. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України Палієнко В.П., Хомич B.C., Сорокіна Л.Ю., Струк М.І., Голубцов О.Г., Давидчук B.C., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Чехній В.М. Методичні засади ландшафтно-планувальної організації транскордонного регіону Суховій О.М. Морфометричний...
 • №13
 • 5,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2012. — 72 с. Топчієв О.Г., Нудельман В.І., Руденко Л.Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект) Палієнко В.П., Бортник С.Ю., Вахрушев Б. О., Кравчук Я.С., Черва-нъов І.Г., Шуйський Ю.Д. Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні Папіш І.Я., Позняк С.П. Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи...
 • №14
 • 9,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2012. — 72 с. Лісовський С.А., Марушевський Г.Б., Павличенко П.Г., Руденко Л.Г., Тимочко Т.В. Ріо + 20 - «Майбутнє, якого ми хочемо»: особливості реалізації парадигми сталого (збалансованого) розвитку в Україні Багров М.В., Руденко Л.Г., Черваньов І.Г. «Нова» географія в українських реаліях: місія і тренди розвитку Ліхачова Е.О., Палієнко В.П., Палієнко Е.Т.,...
 • №15
 • 15,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2012. — 72 с. Черваньов І.Г. Дослідження рельєфу представниками харківської геоморфологічної школи Осадчий В.І., Бабіченко В.М. Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні Волік О.В., МакКарті Ф.М.Ґ., Данеш Д., Дрлєпан М. Непилкові паліноморфи як індикатори антропогенного впливу на озерні екосистеми (на прикладі озера Сімко, Онтаріо, Канада) Дорошкевич...
 • №16
 • 13,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2013. — 72 с. Руденко Л.Г., Стеценко Є.І. Роль і завдання періодичних видань у поширенні й координації нових географічних знань (до 20-річчя виходу першого номера «Українського географічного журналу») Рибченко Л.С., Савчук С. В. Радіаційний режим в умовах інтенсивних засух 2001 - 2010 pp. в Україні Спиця P.O. Геоінформаційне забезпечення вивчення рельєфу в зонах...
 • №17
 • 12,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2013. — 72 с. Багров М.В., Вахрушев Б.О., Швець О.Б. Українські паралелі академіка В.І. Вернадського Руденко Л. Г. Ноосферна філософія В.І. Вернадського -фундамент сталого (збалансованого) планетарного розвитку Черваньов І.Г., Грищенко Н.В. Інвайронменталізм у світовій науці: значення для вітчизняної географії Бакланов П.Я. Географічні виміри: види, шкали,...
 • №18
 • 7,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2013. — 72 с. Колосов В. О. Чи вирішить розширення адміністративних меж проблеми Москви? Нудельман В.І. Київ в опорному каркасі головних ліній і вузлів урбанізації Європи - сценарії майбутнього Кукурудза С.І. Метризація природного середовища як актуальна природничо-географічна проблема Палієнко В.П. Проблеми та принципи геоморфологічної кореляції неогеодинамічних...
 • №19
 • 4,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2013. — 91 с. Від головного редактора. До 20-річчя міжнародної асоціації Академій наук. Котляков В.М., Руденко Л.Г., Салтиковська Л.В., Глезер О.Б. Роль Об’єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем Маан в об’єднанні зусиль щодо вирішення актуальних завдань географії. До 20-річчя виходу тритомної географічної енциклопедії України. Руденко Л.Г.,...
 • №20
 • 9,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2014. — 72 с. Актуальна тема. Бейдик О. О., Стеценко Є. І. Увіковічнення величі Т. Г. Шевченка в монументальному мистецтві та музейній справі (до 200-річчя від дня народження) Природничо-географічні дослідження. Коронкевич М. І., Барабанова О. О., Долгов С. В., Зайцева І. С. Водні проблеми початку XXI століття. Андріанова О. Р. Зміни рівня Cвітового океану в...
 • №21
 • 11,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2014. — С. 3-68. А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко. Карти національного атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення. О.Г. Голубцов, М.Г. Чорний. Застосування ландшафтного планування для створення проекту канівського біосферного резервату. Л.О. Горбачова. Просторовий розподіл зв’язків між балансу річкових водозборів України елементами...
 • №22
 • 9,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2014. — С. 19-65. В.П. Палієнко. Проблеми, напрями, завдання регіонального аналізу антропогенного геоморфогенезу в Україні. Л.Ю. Сорокіна, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір. Давні та сучасні ландшафти більського городища як середовище існування людини. Р.О. Спиця. ГІС неотектонічно активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних...
 • №23
 • 2,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2014. — С. 4-68. Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк. Критичний екологічний стан природних ресурсів україни і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій РІО-92. С.А. Лісовський. Врахування положень конвенцій РІО-92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів україни: стан та перспективи. В.П. Палієнко. Сучасні напрями пошукових...
 • №24
 • 4,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 73 с. Криштоп Т. В., Нудельман В.І. Київ у світі, що стрімко змінюється. Логінов В. Ф. Тренди, "стрибки" та паузи в зміні глобальної й регіональної температури та їх можливі причини. Барщевська Н. М., Барщевський М. Є. Четвертинний покрив та палеогеографічні умови формування відкладів території басейну річки Інгул. Руденко В. П.,...
 • №25
 • 5,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 74 с. Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О. Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України. Голубець М. А. Середовищезнавство – в географічну науку. Барщевський М. Є., Жилкін С. В. Геоморфологія та неотектоніка району Правобережного родовища розсипів...
 • №26
 • 5,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 74 с. Палієнко В. П. До проблеми типізації природно-антропогенних геоморфосистем. Кендзера О. В. Сейсмічна небезпека і сейсмічний захист в Україні. Горбачова Л. О. Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України. Байдіков І. А. Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного...
 • №27
 • 6,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут географії НАН України. — 70 с. Палієнко В. П., Спиця Р. О. Дослідження умов формування небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у контексті еколого-геоморфологічної оцінки території. Волковая О. О., Третьяков О. С., Черваньов І. Г. Моделювання вітрового потенціалу локальної ділянки Лісостепу для потреб вітроенергетики з використанням ГІС-технологій....
 • №28
 • 4,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.