Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История украинской культуры

Ищем доверенных пользователей для раздела Культурология

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.
Острог: Національний Університет "Острозька Академія", 2011. - 26с. Список запитань: 1. Культура та її основні функції 2. Типи культури. Періодизація культури 3. Матеріальна та духовна культура 4. Розвиток української культурологічної думки з часів Київської Русі до початку 15ст. 5. Мистецтво як феномен культури 6. Живопис. Види живопису 7. Архітектура як вид мистецтва....
 • №1
 • 84,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Übersetzung aus dem Ukrainischen Übersetzerin Oksana Brokert. — Saarbrücken, Deutschland / Germany: AV Akademikerverlag, 2016. — 68 s. — ISBN 978-3-330-50679-4. Михайличенко О.В. Українское народоведение: очерки об Украине и украинцах / Перевод на немецкий язык: Оксана Брокерт. — Саарбрюккен, Германия: AV Akademikerverlag, 2016. — 68 с. — ISBN 978-3-330-50679-4. Die Struktur des...
 • №2
 • 10,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краків: Українське Видавництво, 1941. — 52 с. Від автора Вступне слово Тримаймося наших традицій Українські різвяні піссні Веснянки українські великодні звичаї Страсні псалми та велокодні канти Купальська справа Звичаї чемности українського народу
 • №3
 • 3,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Основы, 2015. Книга представляет собой первую в истории украинского искусствоведения попытку воздать должное уникальной эпохе — шестидесятым годам ХХ века, одному из важнейших, но при этом малоизученных периодов украинского искусства. Ядром книги являются тексты о 15 художниках, ключевых для неофициальной (или нонконформистской) среды Киева, Львова и Ужгорода, а также —...
 • №4
 • 32,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2009. — 514 с. Нове довідкове видання розкриває фактографічний зміст важливіших бібліографічних покажчиків, біографічних словників та інших довідкових видань щодо культурної спадщини України. Вибирання україніки із імперських та загальносоюзних оглядів виявляє повні контури української історичної літератури. Зіставлення статей із різних...
 • №5
 • 2,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.:Знання, 2007. – 679 с. У книзі розкривається розвиток української культури з найдавніших часів до сьогодення у її нерозривному зв’язку і взаємозбагаченні з духовним надбанням народів Європи. Висвітлюється активна роль культурної складової у процесах загальноцивілізаційного поступу, зокрема державотворення в Україні. Книга адресована насамперед студентам і викладачам...
 • №6
 • 742,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — 3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 256 с. Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до...
 • №7
 • 224,92 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 256 с. Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов`янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для...
 • №8
 • 4,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — 3-тє вид., стереотипне. — К.: МАУП, 2002. — 256 с. Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до...
 • №9
 • 1,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. наук. ред. і передм. С. М. Куделка. — Харків, 2015. — 220 с. Видання висвітлює питання виникнення, становлення, особливості і розвиток нової культури читання у Харкові в 1860 – 1910 роках у контексті процесів модернізації Російської імперії. Здійснено спробу застосування теоретичних підходів «нової історичної науки» до історії читання на Харківщині. Розглянуто теорію...
 • №10
 • 29,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Книга Олександра Боргардта 'Дві культури' є спробою (можливо, й першою) зіставити та порівняти дві культури: 'вєлікую русскую' та 'провінційну і занедбану' українську. Хоч остаточне порівняння і не завжди виходить на користь 'вєлікой', так би мовити, за визначенням. О. Боргардт не притягав до розгляду матеріалу ні марксизму, ні навіть фрейдизму та структуралізму, обмежуючись...
 • №11
 • 535,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Хто ми українці, звідки ми , де наші корені - ці проблеми досліджує в своїй праці Олексій Братко- Кутинський. Вчений відкив феномен України, на багатому фактичному матеріалі показав незвичайність , унікальність землі , на якій розташована наша держава , її місце в космосі, а отже унікальність українського етносу , породженного цією землею. Праця вченого розвінчує фальсіфікації...
 • №12
 • 80,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
НМетАУ. Дніпропетровск. 194 с. Структура і функції культури. Субкультура і контркультура. Типологія культури. Найдавніша культура в Україні. Культура давньої Русі. Трипільська культура. Міфологічно-магічний характер давньослов’янської культури. Специфіка сприйняття візантійського християнства. Політична культура. Література, літописання, іконопис, архітектура....
 • №13
 • 272,67 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Курс лекцій. — Черкаси: ЧДТУ, 2012. — 220 с. Запропонований курс лекцій містить короткий виклад особливостей розвитку української культури. Зокрема акцентується увага на формуванні української народності та нації, на етнічному складі населення сучасної України. В курсі лекцій висвітлено розвиток як духовної так і матеріальної культури українського народу. Перші теми...
 • №14
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Фізфак КНУТШ, 2010. 1 курс 1 семестр. Оцифровані конспекти - якість відповідно до стану здоров’я конспектувальника. ІУК як наука. Культура як об’єкт дослідження. Етнографічні регіони України. Мови. Археологія первісності. Культурно-мистецьке життя Київської держави. Архітектура К. д. Галицько-Волинське князівство.
 • №15
 • 38,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с. Посібник ознайомлює студентів з основами теорії та історії української і світової культури. Він розрахований на самостійне вивчення предмета, містить програмний виклад лекцій, плани семінарських занять, приклади тестів, хронологію основних подій української культури, термінологічні словники та нотатки...
 • №16
 • 7,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c. Пропонований посібник розкриває процес становлення та розвитку української культури, розглядає найбільш значні культурні цінності українського народу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток української культури від давніх часів до сьогодення. Навчальний посібник розрахований на...
 • №17
 • 1,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 49 с. У четвертій частині посібника визначені специфіка, проблеми та перспективи розвитку культури незалежної України. Висвітлені нові явища у світовій культурі кінця XX – початку XXI ст., модерні та постмодерні пошуки у сучасному українському мистецтві, а також реформаційні процеси в освіті та науці. Містить термінологічний...
 • №18
 • 191,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 49 с. У четвертій частині посібника визначені специфіка, проблеми та перспективи розвитку культури незалежної України. Висвітлені нові явища у світовій культурі кінця XX – початку XXI ст., модерні та постмодерні пошуки у сучасному українському мистецтві, а також реформаційні процеси в освіті та науці. Містить термінологічний...
 • №19
 • 431,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЛитРес, 2017. — 50 с. Среди государств, расположенных полностью в Европе, самой крупной является Украина. Имеющие общие корни русский и украинский языки на первый взгляд кажутся очень похожими. Но это не так. В действительности у них больше отличий, чем сходств. Как известно, украинский и русский языки относятся к одной группе восточнославянских языков. Они имеют общую азбуку,...
 • №20
 • 226,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЛитРес, 2017. — 50 с. Среди государств, расположенных полностью в Европе, самой крупной является Украина. Имеющие общие корни русский и украинский языки на первый взгляд кажутся очень похожими. Но это не так. В действительности у них больше отличий, чем сходств. Как известно, украинский и русский языки относятся к одной группе восточнославянских языков. Они имеют общую азбуку,...
 • №21
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 1923. — 15 с. З нагоди 50-ліття засновання товариства 1873-1923. Начальна історія всесвітної української академічної організації, багатопрофільної академії наук українського народу, що стала рушійною силою формування та розвитку української науки кінця ХІХ — першої половини XX ст.
 • №22
 • 298,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів. — Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. — Харків: ХДУХТ, 2011. — 52 с. — ISBN 978-966-405-208-2. Посібник дає коротку та необхідну інформацію з історію українською культури. Специфіка українського типу культури. Архаїчні культури на теренах України. Культура Київської Русі. Українська культура в період її формування (ХІV – перша половина ХVІІ ст.)....
 • №23
 • 531,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1986. — 96 с. У монографії досліджуються основні види шкіряних промислів, характеризуються технологічні процеси та знаряддя праці, типи і форми народних виробів із шкіри, їх функціональне призначення та художньо-естетичні особливості, тенденції розвитку на сучасному етапі. На основі історико-порівняльного аналізу простежується генезис окремих явищ...
 • №24
 • 12,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво "Літера", 2000 - 464 с. Висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Для студентів, курсантів, викладачів курсу "Історія української та зарубіжної культури".
 • №25
 • 25,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Київ: Літера, 2006. — 481 с. В запропонованому підручнику висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Теоретичний та фактичний матеріал, який розкриває основні тенденції поступу освіти, науки, літератури, образотворчого мистецтва доповнюється ілюстраціями із зображенням світових шедеврів та...
 • №26
 • 41,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Дуліби, 2015. — 238 c. Збірник наукових праць є результатом виконання першого етапу науково-дослідної теми «Культура як цілісність матеріального та духовного розвитку суспільства в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії» і представляє кілька актуальних тематичних напрямів, серед них – як досить добре розроблені в українській науці, зокрема «Українська культура в...
 • №27
 • 7,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — Київ: Фенікс, 2013. — 344 с.: іл. — ISBN 978-966-136-113-2. У монографії вперше у вітчизняному театрознавстві шляхом формально-логічних умовиводів створено світоглядно-естетичну модель рубежу ХІХ–ХХ ст. з одночасною акцентуацією її окремого — театрального — сегменту. Обрана для дослідження методологія дискурс-аналізу дозволила, по-перше,...
 • №28
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інтертехнологія, 2008. — 426 с.: іл. ISBN 978-966-1648-25-7 Вперше в українському театрознавстві підсумований досвід театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. Також у книзі представлений корпус спектаклів, знакових для того чи іншого етапу світового процесу осягнення чеховської драматургії. Видання розраховане на театрознавців і культурологів.
 • №29
 • 4,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: УЦКД, 1999. ‒ 352 с. Колективна монографія присвячена проблематиці культурних героїв та знаменитостей в українській культурі протягом кількох століть і становить продовження досліджень, розпочатих у виданні "Нариси української популярної культури” (1998). Видання складається з кільканадцяти розділів, присвячених окремим видатним постатям української історії та сучасного...
 • №30
 • 38,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Торонто - Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді, 1995 - 175 с. Зміст Рецепція античності, ренесансу й борокко в східнослов'янських країнах Вчення про алегорії та символи (ренесанс, барокко, клясицизм) Роля україни в розвитку культури східнослов'няьких країн Григорій сковорода у контексті просвітительської філософії Г.В. Ляйбніц і Григорій Сковорода про щастя...
 • №31
 • 8,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Факт, 2012. — 264 с. ISBN 978-966-637-715-2. Даний навчальний посібник являє собою нарис історії культури Давньої Русі як комплексу духовних здобутків суспільства. До змісту духовної культури включаються при цьому не тільки література та різні форми мистецтва, але й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань. Центральне місце в...
 • №32
 • 5,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Бескід Біт, 2008. - 252 с. У посібнику розкрито сутність, структуру та функції культури, висвітлено історію її розвитку у первісний, античний, середньовічний періоди. Викладено матеріали про трипільську культуру, культуру скіфів, Месопотамії, Єгипту, Індії та Китаю, античних міст-держав Північного Причорномор'я та Візантії. Охарактеризовано стан освіти, науки та...
 • №33
 • 3,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса, 1913. - 49с. Посібник гри на старовинних струнних інструментах із детальним розбором мелодій.
 • №34
 • 15,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упоряд.: С. В. Ульяновська ; М. Антонович . – К. : Либідь, 1993 . – С. 26-39. (короткий огляд) Наука українознавства дуже рідко й в дуже короткі періоди тішилася сприятливими умовами для свого розвитку. Здебільшого ж доводилося їй боротися з перешкодами, про які інші, щасливіші своєю історичною долею народи не...
 • №35
 • 18,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Раритети України, 2018. — 200 с. — ISBN 978-966-2408-81-2. В монографії досліджується функціонування політичного гумору в соціокультурному середовищі Радянської України на прикладі журналу «Перець». Розглядається історія становлення журналу, з’ясовується мета його діяльності. Аналізується специфіка політико-ідеологічного контролю за цим сатирико-гумористичним виданням,...
 • №36
 • 8,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Фенікс, 2012. — 512 с. ISBN 978-966-136-029-6 Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887—1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається в своїй унікальній цілісності і вражаючому структурному розмаїтті на тлі бурхливого мистецького процесу кінця 1910 — початку...
 • №37
 • 2,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1983. - 180 с. Важливе значення для пізнання духовної атмосфери, в якій розвивалося українське мистецтво, має вивчення еволюції естетичної думки на Україні в такі складні для становлення та розвитку культури українського народу часи, якими були XVII і XVIII ст. Зміст цього процесу полягав у поступовому відмиранні середньовічних естетичних понять, народженні...
 • №38
 • 46,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1983. — 180 с. Важливе значення для пізнання духовної атмосфери, в якій розвивалося українське мистецтво, має вивчення еволюції естетичної думки на Україні в такі складні для становлення та розвитку культури українського народу часи, якими були XVII і XVIII ст. Зміст цього процесу полягав у поступовому відмиранні середньовічних естетичних понять, народженні...
 • №39
 • 13,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. - 372 с. Посібник Українська і зарубіжна культура повністю включає матеріал, передбачений навчальними програмами для вузів всіх рівнів акредитації та середніх навчальних закладів. Посібник є доповненим і розвиненим варіантом виданого у 1999 році у Донецьку Українським культурологічним центром навчального...
 • №40
 • 356,20 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Двуязычный журнал. Название на одной стороне обдожки: "Забута країна" на другой: "Забытая страна". Український часопис дайджест / Украинский журнал дайджест, СПб. На русском и украинском языках. Редактор Олександр Стащак. Содержание \ Зміст: Г. С. Батіщев. Коріння і плоди. Заявление: О российско-украинских отношениях. Павло Загребельний. З великим болем у душі Гоголь...
 • №41
 • 2,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вінниця, Нілан-ЛТД, 2014. – 248 с. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2-ге вид.: доповн., перероб. У навчальному посібнику розкриваються найважливіші особливості розвитку історії української культури з найдавніших часів до початку XXI ст. Узагальнено досвід викладання культурознавчих дисциплін в вищих навчальних закладах.
 • №42
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 2009. - 41 с. У роботі досліджуються політичні погляди та діяльність Тараса Григоровича Шевченка, їх вираження у творчості поета та вплив цієї творчості на формування свідомості української нації і як результат на процес державотворення України. Аналізується оцінка політичних поглядів Шевченка різними науковими школами, та відношення представників різних напрямків...
 • №43
 • 630,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники В. Артюх, Г. Іванущенко, В. Садівничий. – Суми: Мрія, 2012. – 300 с.: іл. У збірнику подані документи, що висвітлюють історію протестних настроїв та проявів інокодумства комуністичному авторитарному режимові на території Сумщини, починаючи з часів хрущовської «відлиги» до періоду пізньої «перестройки». Документи стосуються найважливіших форм «антисовєтських проявів» –...
 • №44
 • 351,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1966. — 252 с. В книзі розглядається діяльність братств — об’єднань міського населення України в XVI—XVIII ст. Показано участь братств у визвольній боротьбі народних мас, їх заслуги для розвитку української культури і зміцнення міжнародних культурних зв’язків України. Широко висвітлюється діяльність братств у галузі народної освіти та видавничої справи....
 • №45
 • 11,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
ХНУ ім.В.Н.Каразіна, м.Харків, Україна, Домановський А.М. 2011 р., 145 с. Українська культура XIV - першої половини XVII ст. Культура українського народу у другій половині XVII - XVIII ст. Українська культура XIX - поч. XX ст. Українська культура доби Першої Світової війни. Українська культура в міжвоєнний період. Українська культура в роки Другої Світової війни. Культура...
 • №46
 • 2,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — 3-тє вид., стереотипне. — К.: МАУП, 2002. — 256 с. Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до...
 • №47
 • 564,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сост. и. примеч. Е. С. Глущенко. — К.: Мистецтво, 1998. — 179 с.: ил. Сборник подготовлен к столетию со дня рождения И. П. Кавалеридзе. Первая часть книги - мемуары И. П. Кавалеридзе, в которых отразилось обаяние его незаурядной личности, передана атмосфера первых лет становления советсткого искусства, в частности кинематографа, скульптуры. Вторая часть - воспоминания о...
 • №48
 • 51,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ, 2003. 215 стор. У навчальному посібнику висвітлюються філософсько-теоретичні проблеми культурознавства, розглядається генеза і розвиток вітчизняної та світової культури, розпочинаючи з первісного суспільства і закінчуючи XX століттям. Лекції містять інформацію з історії релігійних вірувань, ритуалів, науки, пи-семності, архітектури, образотворчого мистецтва,...
 • №49
 • 80,31 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Національний підручник — К. : Всв "Медицина", 2014. — 368 С. Isbn 978-617-505-335-5 у національному (базовому) підручнику розглянуто основні аспекти становлення і розвитку української культури від найдавніщих часів до сьогодення. теоретичний та фактичний матеріал розкриває основні тенденції розвитку освіти, науки, літератури, музично-театрального, образотворчого та прикладного...
 • №50
 • 104,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид., стер. — Київ : Кондор-Видавництво, 2018. — 196 с. Монографію присвячено аналізу модернізаційних перетворень української культури у 2013/2014–2017 рр. у тривалій історико-культурній ретроспективі та світовому соціокультурному контексті.
 • №51
 • 2,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культурного «ідентифікаційного» коду Дослідження: Станіслав Бушак Каталог: Валерій та Ірена Сахарук Видання друге, доповнене К.: Родовід, 2008. - 304 с. ISBN 978-966-7845-50-6 Язык: украинский и английский Художній альбом «Козак Мамай» - перша книга кількатомного видавничого проекту. Цей том містить наукову...
 • №55
 • 56,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса : ОНМедУ, 2011. — 316 с. — (Бібліотека студента-медика). — ISBN 978-966-443-036-1 Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету. У книзі різнобічно розглядається розвиток культури на теренах України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюються особливості психології, мови, релігії, традицій,...
 • №56
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з українознавства. – Макіївка: ДонНАБА, 2005. – 110 с. Посібник призначений для студентів технічних ВНЗ, які вивчають українознавство. Курс покликаний сформувати теоретичні основи знань студентів з українознавства. Теми та додатки до них спрямовані на вироблення у студентів навичок практичного характеру, вміння порівнювати та давати характеристику предметам...
 • №57
 • 252,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
2012 рік, Київський Університет права Національної Академії наук України Назвіть основні ознаки первісної культури. У чому полягає значення неолітичної революції? Як зображення на скіфській пекторалі розкривають звичаї, вірування та побут скіфів? Які кам’яні архітектурні споруди з’явились у Х –XIII ст. у Києві, Чернігові, Овручі, Вишгороді? Які з них збереглись до наших днів?...
 • №58
 • 228,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій призначений для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і форм навчання, а також тих, хто цікавиться історією української культури. Полтава: ПолтНТУ, 2010. - 170 с. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні цінності Культура на українських землях у найдавніші часи Культура Київської Русі Культура Галицько – Волинського князівства...
 • №59
 • 276,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник 2010 г. Донецьк. 108 стр. Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в Україні. Поняття ментальності в культурологічному аспекті. Українська культура в контексті світової культури: основні історичні віхи. Архаїчні джерела української культури. Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі та Київській...
 • №60
 • 27,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Конспекти лекцій, хрестоматія, ілюстративний матеріал. – Донецьк, 2011. – 131 с. Посібник містить теоретичний, ілюстративний та хрестоматійний матеріал з основних тем, передбачених програмою навчального курсу. Розглядаються основні комплекси культурних явищ від найдавніших часів до сьогодення. Подаються теоретичні статті та художні твори, пов’язані з темами, що вивчаються....
 • №61
 • 27,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ.: Дух і літера, 2003 - 140 с. Головним завданням створення цього проекту є перш за все те, щоб не померла ідея Кривенка і моя, яка втілилася в нашій книжці «Енциклопедія нашого українознавства». Тобто спроба створити портрет сучасної України, портрет не обмежений ніякими політичними, релігійними чи навіть суспільними рамками. Так як кожен з нас її бачить. Книжку ми...
 • №62
 • 11,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Видання Івана Тиктора, 1937. - 719 с. Видана Іваном Тиктором (український редактор, видавець) публікація є ґрунтовним дослідженням української духовної та матеріальної культури періоду XVI - XIX ст. Вона поділена на три частини: Княжа доба, Доба перемін, На світанку нових часів. В цих частинах розглядається як побут (а саме помешкання, сільське господарство, сімейний...
 • №63
 • 65,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За загал. ред. І. Крип’якевича. — 4-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2002. — 656 с. ISBN 966-06-0248-0. Ця ґрунтовна праця створена видатними українськими вченими й мистецтвознавцями Іваном Крип’якевичем, Володимиром Радзикевичем. Миколою Голубцем, Степаном Чарнецьким та Василем Барвінським у 30-ті роки XX ст. В яскравій та доступній формі автори подають основні відомості про...
 • №64
 • 797,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Редколегія: Кудрицький А. (відп. ред.) та інші, - К: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, - 401 с. Енциклопедія висвітлює історію української художньої культури від найдавніших часів до наших днів. Містить теоретичні матеріали, статті про жанри і види творчості, митців та мистецькі колективи, установи і заклади, про окремі пам'ятки історії і культури. Перший том налічує...
 • №65
 • 68,66 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За загальною редакцією В. М. Шейка. Харків, Хдак, 2010. Видання підготовлене вченими Харківської державної академії культури за участю науковців Інституту культурології Академії мистецтв України і провідних фахівців різних вищих навчальних закладів України. Збірник статей акумулює ідеї та розробки в контексті фундаментального дослідження теми: «Українська культура:...
 • №66
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1997. - 150с. В своєрідному історичному довіднику й самовчителю приводяться основні дані, деталі, елементи виконання і ноти творів у виконанні старовинних українських інструментів.
 • №67
 • 4,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Темпора, 2007. — 592 с. Книга являє собою новий погляд на унікальне явище української культури — діяльність мандрівних старців-музикантів. Автор на основі багатьох джерел досліджує феномен старцівства в контексті європейської історії, показує його високу духовну місію в житті українців протягом кількох століть. Читач дізнається про устрій професійних об’єднань мандрівних...
 • №68
 • 43,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 224 с. У навчальному посібнику пропонується управлінська модель культури, що спирається на інтуїтивні світоглядні орієнтації сучасників та етнологічні дослідження механізмів формування культури в минулому. Запропонована модель використовується для порівняння культур Сходу й Заходу з метою виявлення специфіки української культури та її місця у...
 • №69
 • 373,49 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Комплексна програма для студентів філосовських та інших факультетів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 - 43 с. Опис структури курсу, перелік тем лекцій, семінарських занять, тематик есе, рекомендована література. Є 4 модульні тести, кожен поділено на 3 рівня складності.
 • №70
 • 415,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: AT Обереги», 1992. - 80 с. У нарисах видатного дослідника-аналітика і поета зарубіжжя подається глибокий огляд етапів розвитку української культури в її тісних взаємозв'язках із цивілізованим світом від античних часів до початку XX століття.
 • №71
 • 491,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 1954. — 80 с. У нарисах видатного дослідника-аналітика і поета зарубіжжя подається глибокий огляд етапів розвитку української культури в її тісних взаємозв'язках із цивілізованим світом від античних часів до початку XX століття.
 • №72
 • 440,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 1954. — 80 с. У нарисах видатного дослідника-аналітика і поета зарубіжжя подається глибокий огляд етапів розвитку української культури в її тісних взаємозв'язках із цивілізованим світом від античних часів до початку XX століття.
 • №73
 • 3,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мандрик Я.І., Пуйда Р.Б. Історія культури України: Навчальний посібник / Я. І. Мандрик, Р.Б. Пуйда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 418 с. Посібник побудований згідно навчальної програми і відповідає вимогам вищої школи. Він містить: робочі програми для загальноуніверситетських навчальних спеціальностей та для спеціальностей ЕКП, ОА, ФН; плани семінарських занять;...
 • №74
 • 328,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. — 418 с. Посібник побудований згідно навчальної програми і відповідає вимогам вищої школи. Він містить: робочі програми для загальноуніверситетських навчальних спеціальностей та для спеціальностей ЕКП, ОА, ФН; плани семінарських занять; екзаменаційні питання; рейтингову систему оцінювання знань; конспект лекцій та тематику...
 • №75
 • 2,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Вікар, 2003. - 335 с. Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому становлення національної освіти показано в контексті розвитку зарубіжної педагогічної думки. Посібник складається з 9 розділів. У кожному з них подається загальний огляд історичних подій, які вплинули на розвиток національної освіти, аналізуються особливості освітньої політики на певному...
 • №76
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 214 с, (48 с. кольор. іл. ) Увага! Ілюстрації в цьому варіанті відсутні. Аналізується культура XX століття. Розглядаються історія і теорія художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні і світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і розкриваються своєрідність відображення дійсності в...
 • №77
 • 827,92 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 214 с. Аналізується культура XX століття. Розглядаються історія та теорія художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні та світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і розкриваються своєрідність відображення дійсності в мистецтві авангарду, найважливіші теоретичні питання авангардизму....
 • №78
 • 4,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Lambert Academic Publishing (LAP), 2015. — 235 с. Mykhailychenko Oleg. Ukrainian ethnology: essays about Ukraine and ukrainians. – Lambert Academic Publishing, 2015. — 235 p. ISBN 978-3-8484-8646-5 В очерках повествуется об истории возникновения феномена «украинства» и его становления от человеческой общности к этносу, который в результате своего развития обрёл национальные...
 • №79
 • 6,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 213 p. ISBN 978-3-8484-8646-5 У оповідях ідеться про історію виникнення феномену українства і його становлення від людської спільноти до етносу, що впродовж свого розвитку здобув національні риси і особливості, які перетворили його з етнічного угрупування в суверенну європейську державу. Книжка розрахована на дітей та молодь, широке...
 • №80
 • 7,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут Археографії, 1993. — 260 c. — ISBN 5-7702-0572-5. Ренесанс притаманний власне європейському Заходу, тобто Латинській Європі, хоча, звичайно, він багато чим завдячує грецькій Європі, якій він частково повернув цей дар, починаючи вже з XV ст. Слов’яни поділяють цю долю: лише західні слов’яни були зацікавлені Ренесансом як явищем виняткової ваги в історії своєї...
 • №81
 • 4,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут Археографії, 1993. — 260 c. — ISBN 5-7702-0572-5. Ренесанс притаманний власне європейському Заходу, тобто Латинській Європі, хоча, звичайно, він багато чим завдячує грецькій Європі, якій він частково повернув цей дар, починаючи вже з XV ст. Слов’яни поділяють цю долю: лише західні слов’яни були зацікавлені Ренесансом як явищем виняткової ваги в історії своєї...
 • №82
 • 22,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: НТУ «ХПІ», 2014. — 156 с. Навчально-методичний посібник присвячено розвитку сучасної культури України, що охоплює період другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Розглянуто етапи історії української культури, подано контрольні запитання, теми рефератів, практичні завдання за оригінальними текстами діячів української культури, а також семінар-конференцію щодо сучасних проблем...
 • №83
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. - Красноармійськ: КII ДонНТУ, 2010. - 107 с. Навчально-методичний посібник містить робочу програму, лекції, загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури», тематику семінарів, індивідуальних і контрольних робіт та методичні вказівки до їх підготовки. Надані питання до модульного і...
 • №84
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Оранта, 2006. — 128 с. На запитання, що означав хрест і півмісяць, будь-який школяр відповістъ, приблизно, однаково. Він скаже, що це головні символи двох найбільш розповсюджених у світі релігій - християнства і магометанства. Вони прикрашаютъ не лише церкви та мечеті, а також національні прапори багатъох країн світу. При цьому, на куполах усіх стародавніх православних...
 • №85
 • 11,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. — 426 с. — ISBN 978-617-689-177-2. У монографії запропонована комплексна реконструкція життєвого шляху вихованця В. Б. Антоновича, історика, професора, члена-кореспондента Санкт-Петербурзької та Краківської Академій наук, Івана Андрійовича Линниченка (1857-1926 рр.) – одного з помітних діячів...
 • №86
 • 4,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харківський інститут фінансів, м. Харків. Дисципліна - "Історія української літератури". Предмет та методологічні основи вивчення культури як історичного процесу: - Культура як складний суспільний феномен. Культура і прогрес суспільства. - Формування уявлень про самобутність національної культури - Світова і національна культури: взаємозв’язок та взаємодія. Періодизація...
 • №87
 • 145,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Акц. Т-ва "Петро Барський", 1918. – 16 с. Володимир Павлович Науменко (1852—1919) — український педагог, філолог, громадський діяч, журналіст, міністр освіти та мистецтв в останньому уряді Української Держави (Гетьманату) з 14 листопада по 14 грудня 1918 р. У даній брошурі В. Науменко розкритикував книгу І. Огієнка "Українська культура" за нібито перебільшення...
 • №88
 • 3,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Обереги, 2003. — 108 с. — ISBN 966-513-036-6. Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького вийшла друком вперше 1876 р. У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії. У розповідях постають зримі образи героїв...
 • №89
 • 257,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Друк. [наук.] т-ва ім. Шевченка, 1876. — 80 c. Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького вийшла друком вперше 1876 р. У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії. У розповідях постають зримі образи героїв...
 • №90
 • 16,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Обереги, 1992. — 88 с. Уникальная работа классика украинской литературы Ивана Нечуй-Левицкого предлагается впервые после 1876 года. В доступной научно-популярной форме писатель излагает свой опыт достижения мировоззрения родной нации, соотношение в нем народных традиций, веры, науки, философии, истории. В рассказах вырастают зримые образы героев украинской мифологии: бога...
 • №91
 • 2,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Друкарня "І.Чоколов", 1918. - 275 с. Українська культура за давні віки. Вплив української культури на московську. Українська культура XIX-го віку. Тернистим шляхом (про кривди нородові українському)
 • №92
 • 4,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Волинь, 1970. — 272 с. Українська культура за давні віки Українська пісня Український орнамент Оригінальність народу вкраїнського Давня українська література Культурний рух на Вкраїні в XVI - XVII вв. Культура XVII в. Українська література XVI - XVII вв. Українська лірика Українська наука XVI - XVII вв. Стара моосковська культура була значно нижчою од української...
 • №93
 • 4,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К. : Академвидав, 2008. — 216 с. : іл. — (Монограф). У монографії висвітлено розвиток українського модернізму в контексті європейських модерністських тенденцій у культурі, літературі, театральному та образотворчому мистецтві, архітектурі тощо. Розкрито його основні ознаки, напрями (кубізм, футуризм, експресіонізм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм тощо),...
 • №94
 • 69,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Издание книгопродавца А.А. Абрамова, 1889 р. — 146 с. Збірка побутових та історичних українських народних пісень.
 • №95
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2011. – 512 с. У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (XVI-XVII століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи. Для науковців (істориків, літературознавців,...
 • №96
 • 24,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 368 с. - ISBN 978-611-01-0252-0. Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику...
 • №97
 • 4,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб., 2-ге вид. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 340 с. Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для...
 • №98
 • 6,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний економічний університет, 2013. — 296 с. Подано відомості про фундаментальні досягнення вітчизняної культури як невід’ємного процесу світового культурного простору. Розкрито єдність і різноманітність української та світової культур, роль і значення культури в житті, творчості та самовдосконаленні особистості, в гуманізації...
 • №99
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ПОЮР, 1920. — 113 с. Довбищенко Я. Михайло Драгоманов Луначарський А. Шевченко і Драгоманов Твори Драгоманова: Байка Богдана Хмельницького Віра й громадську справи Заздрі боги
 • №100
 • 3,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Освіта України, 2017. — 308 с. — ISBN 978-617-7480-71-5. Відтворено широку картину інтеграції українського бароко в різних сферах сербського духовного, мистецького, літературного життя. Комплексно висвітлюється роль української культури у розвитку сербського шкільництва, книгодрукування, театру, письменства, малярства, музики тощо. Простежується доля сербських переселенців на...
 • №101
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. — Київ: КНУБА, 2012. — 58 с. У даному конспекті лекцій з курсу "Українознавство" студентам пропонується простежити, як відбувалося цілісне пізнання та самопізнання, творення і самотворення особистості українця, нації, народу, етнічної території й держави, а також дослідити феномен українства, закономірність його становлення та розвитку матеріальної й духовної...
 • №102
 • 467,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: КНУБА, 2010. — 152 с. Вступ до курсу «Історія української культури». Історія культури давнього населення України Історія культури Княжої доби Історія української культури другої половини XIV ст. – першої половини XVII ст. Культура українського народу в часи Козаччини та Гетьманщини (друга половина XVII ст. – XVIII ст.)...
 • №103
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 135 с. У другій частині навчального посібника розкриваються особливості української культури Нового та Новітнього часів. Акцент при цьому зроблено на проблемах художньої культури XVII – початку ХХІ ст. Призначено для студентів усіх спеціальностей. Передмова Українська культура Нового часу (XVII – XVIII ст.) Культура України XIX ст. Сучасна українська...
 • №104
 • 1000,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 156 с. У першій частині навчального посібника розкривається сутність культури, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку України, висвітлюються особливості історії стародавньої, середньовічної та ренесансної вітчизняної культури, в тому числі художньої. Призначено для студентів усіх спеціальностей. Передмова Предмет дисципліни «Історія...
 • №105
 • 1010,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «АртЕк», 1998. — 728 с.: іл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). Цей посібник визнано одним з кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для...
 • №106
 • 49,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: АртЕк, 1998. — 728 с.: іл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). Цей посібник визнано одним з кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для...
 • №107
 • 13,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Школа, 2008. — 112 с. — ISBN 978-966-429-003-3. 500 найцікавіших питань та відповідей з історії, географії та етнографії (народознавства) України не можуть залишити байдужими всіх, хто прагне дізнатися більше про свою батьківщину. Популярний, живий стиль викладення поєднується з високим науковим рівнем. Інформаційні статті вдало доповнено чудовими, яскравими ілюстраціями....
 • №108
 • 23,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник. — Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. — 744 с. У збірнику публікуються листи громадських діячів, представників української науки, культури і церкви до Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за 1910–1969 рр. Більша частина листів публікується вперше. Для істориків, архівістів, релігієзнавців, викладачів вузів, студентів, усіх, хто цікавиться епістолярною спадщиною І....
 • №109
 • 8,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Мюнхен, 1963. Сторінок: 406 с. Опис: Видавництво Дніпрова хвиля. Зміст. Вступ. Народня пісня. Церковна музика. Початки світської музики. Микола Лисенко. Сучасники й музичні спадкоємці Лисенка. Сучасна доба. Виконавці. Музичне життя.
 • №110
 • 9,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей / О. Л. Рябченко, Ю. А. Бєліков, В. П. Бурмака, Л. М. Жванко, В. В. Жигло, М. С. Лисенко, І. М. Рассоха, Ю. І. Стрілець, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. — Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2014. — 182 с. У...
 • №111
 • 4,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1929. – 340 с. – (Всеукраїнська Академія Наук. Збірник історично-філологічного відділу. – № 90). Оці-о "Нариси" являють собою "вступ" до нашої магістерської дисертації "Западно-русскія школы XVI–XVIII ст.", свого часу (1917 р.) визнаної за гідну магістерського ступеня й ухваленої до друку. Дещо з цієї дисертації трохи згодом пощастило надрукувати на сторінках "Праць...
 • №112
 • 14,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1929. – 340 с. – (Всеукраїнська Академія Наук. Збірник історично-філологічного відділу. – № 90). Оці-о "Нариси" являють собою "вступ" до нашої магістерської дисертації "Западно-русскія школы XVI–XVIII ст.", свого часу (1917 р.) визнаної за гідну магістерського ступеня й ухваленої до друку. Дещо з цієї дисертації трохи згодом пощастило надрукувати на сторінках "Праць...
 • №113
 • 8,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник до семінарських занять для студентів денного відділення усіх спеціальностей - Запоріжжя, ЗНУ: 2010. -113 с. Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських занять з «Історії української культури». У посібнику наводиться фактичний матеріал, який може бути використаний студентами під час відповіді на...
 • №114
 • 23,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Матеріали до семінару з філософії студента соціологічного факультету Київ, 2000 - 4 с. Всі три риси української ментальності емоційність, інтровертизм та індивідуалізм в їх взаємопоєднанні й поєднанні з національною ідеєю, стрижень якої становить очікування правди, та з об’єктивними чинниками, які інтенсивно стимулюють релігійну віру, є вельми сприятливими саме для духовної...
 • №115
 • 13,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Історичний огляд культурного процесу. – 2-ге вид. – Київ: Друга рука, 1993. – 550 с. У книзі висвітлено особливості розвитку української культури та проаналізовано основні її галузі, починаючи з доби палеоліту і до середини ХХ ст. У цій праці автор застерігається, що він перш за все свою увагу зосереджує на національності культури, тобто культури означеної спільноти, духової...
 • №116
 • 21,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. За ред. О.П. Сидоренка. — Київ: Освіта України, 2014. — 576 с. У навчальному посібнику розглядаються найбільш важливі етапи і проблеми культурного процесу на теренах України від давніх часів до сучасності. Особлива увага приділяється висвітленню становлення української культури як системи національних цінностей у контексті розвитку світового культурного...
 • №117
 • 4,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 2003 р. - 1248 с. Третий том 5-томной "Истории украинской культуры" посвящен эпохе казачества - 2-ая пол. 17 - 18 вв. Подробно освещает развитие украинской литературы, изобразительного искусства, музыки, архитектуры, книгопечатания. Кроме того, содержит отдельные разделы, посвященные дипломатии, праву, военному делу, традициям и обычаям. Эта коллективная...
 • №118
 • 157,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Персонал, 2011. — 68 с. У пропонованому навчальному посібнику висвітлено особливості української культури та побуту як складової світової цивілізації, охарактеризовано духовну та матеріальну культуру українців, їхні світоглядні знання та вірування, традиції, звичаї та обряди. Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного спрямування, а також для шанувальників історії...
 • №119
 • 278,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Коломия: Вік, 2012. — 484 с. У книзі Вадима Тригубенка «Давні символи та образи у сучасній культурі» висвітлюється українська система символічного відображення світу, що належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті. Детально розглядаються образно-символічні системи різних народів, пояснюється їхній зв’язок із давніми легендами, справжні джерела...
 • №120
 • 36,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали для самостійної роботи студентів; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 510 с. Зміст. Передмова. Перший період розвитку української культури: від її витоків до прийняття християнства . Населення України у передскіфські часи. Кіммерійці та їхні сусіди. Геродот із Галікарнасу....
 • №121
 • 2,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 1993. — 703 с.; іл. Ця книжка — унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до новітніх часів, здійснена у 30-ті роки українськими вченими-емігрантами в Чехо-Словаччині. Лекції Д.Антоновича, Д.Чижевського, Д.Дорошенка, В.Січинського та інших непересічних фахівців дають ґрунтовне уявлення про розвій вітчизняної освіти та...
 • №122
 • 88,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України») Ця книжка — унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до новітніх часів, здійснена у 30-ті роки українськими вченими-емігрантами в Чехо-Словаччині. Лекції Д....
 • №123
 • 21,55 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Либідь, 2002. - 328 с. ISBN 966-06-0255-3 У книзі розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Характеризуються такі його види, як архітектура, скульптура, настінний розпис, іконопис, портретний живопис, графіка, народна картина. Висвітлюються процеси формування національних традицій і становлення стилю...
 • №124
 • 10,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: КМ Академія, 2003. — 184 с.: іл. Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за...
 • №125
 • 3,60 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: КМ Академія, 2003. — 184 с.: іл. — ISBN 966-518-216-1. Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом...
 • №126
 • 6,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Видавництво «Львівської політехніки». – 2012. – 356 с. - ISBN 978-617-607-235-5. Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянемо найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації. Для студентів негуманітарних...
 • №127
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид. — Лондон, Торонто: Друкарня Української Видавничої спілки в Лондоні, 1972. — 32 с. Зміст Фолькльор і державницька свідомість Держава і духовність нації Фолькльор на сторожі свідомості нації Знаменність української літератури
 • №128
 • 687,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид. — Лондон, Торонто: Друкарня Української Видавничої спілки в Лондоні, 1972. — 32 с. Фолькльор і державницька свідомість Держава і духовність нації Фолькльор на сторожі свідомості нації Знаменність української літератури
 • №129
 • 762,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 38 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-0668-2 Зроблено спробу висвітлити одну з малодосліджениХ і актуальних проблем духовного процесу в незалежній Україні — включення до культурного фонду нації духовної спадщини. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться сучасною історією України.
 • №130
 • 3,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 38 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-0668-2 Зроблено спробу висвітлити одну з малодосліджениХ і актуальних проблем духовного процесу в незалежній Україні — включення до культурного фонду нації духовної спадщини. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться сучасною історією України.
 • №131
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник / Наук. ред. В. М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с. У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку XXI ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української...
 • №132
 • 1,58 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев: Типография Товарищества И.Н. Кушнерев и К о , 1914. — 169 с. Книга, написанная живым языком, обнаруживает в авторе большое знание вопроса, разработкой которого он занялся, и по обилию и обстоятельности сведений о малорусском наречии, по истории Малороссии и по истории сепаратистского движения в Южной России может быть названа энциклопедией "украинства".
 • №133
 • 52,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе История украинской культуры #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе История украинской культуры #
Предлагаю создать ссылку с разделом "История Украины".
В этом разделе нет комментариев.