Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинская музыкальная культура

Ищем доверенных пользователей для раздела Музыкальное искусство

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p. This monograph is the first comprehensive account of the influence of Ukrainian motifs on the classical music of Europe and Russia from the eighteenth century through the first half of the twentieth.
 • №1
 • 15,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p. This monograph is the first comprehensive account of the influence of Ukrainian motifs on the classical music of Europe and Russia from the eighteenth century through the first half of the twentieth.
 • №2
 • 6,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1985. — 72 с. Монографія присвячена кращим сторінкам української радянської музичної Шевченкіани, пов’язаним з вокально-хоровою творчістю видатних композиторів — К. Стеценка, Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка. Особливості музичного втілення поезії великого Кобзаря розглядаються в їх історичному розвитку, у взаємозв’язку з традиціями української...
 • №3
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1985. — 72 с. Монографія присвячена кращим сторінкам української радянської музичної Шевченкіани, пов’язаним з вокально-хоровою творчістю видатних композиторів — К. Стеценка, Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка. Особливості музичного втілення поезії великого Кобзаря розглядаються в їх історичному розвитку, у взаємозв’язку з традиціями української...
 • №4
 • 4,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Інститут культурології НАМ України, 2013. — 232 с. У контексті наукового осмислення інтегративних процесів у новітній музичній культурі України розглянуто декілька визначальних проблемних ракурсів обраної теми, як-от: проблеми творчої особистості й музичної комунікації, європейської інтеграції України та впливу глобалізації на сферу культури і мистецтва....
 • №5
 • 3,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Просвіта; Чумацький шлях, 1992. — 48 с. Короткий словник діячів української музичної культури - є першою спробою зібрати в одному виданні найвизначніші постаті в історії української музики від давньоруських співців Бояна і Митуси до наших сучасників О. Білаша, В. Івасюка, М. Скорика. В словнику можна знайти інформацію про заборонених в СРСР українських діячів музичної...
 • №6
 • 14,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова Думка. 1989. — 448 с. — ISBN 5-12-009257-8 (т. 1), 5-12-009267-5. Первый том охватывает период от древнейших времен до середины XIX в. Большое внимание уделяется народному творчеству, в частности думам, обрядовым и историческим песням, инструментальной музыке и народному инструментарию. Исследуются музыкальная культура Киевской Руси, культовая и светская музыка. В...
 • №7
 • 20,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук. думка, 1989. — 464 с. — ISBN 5-12-009267-5. Том присвячено музичному мистецтву другої половини XIX ст. Висвітлюється процес формування і розвитку української національної композиторської школи, основоположником якої був М. Лисенко. Аналізується оперна, вокально-симфонічна, хорова, камерно-вокальна, інструментальна творчість. Зміст: Вступ. Булат Т.П. Народна...
 • №8
 • 30,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук, думка, 1989. — 424 с. — ISBN 5-12-009267-8. Третій том присвячений музичному мистецтву України кінця XIX — початку XX ст. Висвітлюються нові явища фольклору, побутування робітничих і революційних пісень. Характеризуються здобутки композиторів — М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, С. Людкевича, Д. Січпнського, В. Барвінського та багатьох інших — в...
 • №9
 • 20,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1992. — 617 с. — ISBN 5-12-099267-5; 5-12-001557-3 (т. 4). Том присвячений музичній культурі України 1917—1941 pp. Простежується становлення окремих жанрів творчості композиторів — масової пісні, хорової, оперної, симфонічної, камерно-вокальної та інструментальної музики, висвітлюється розвиток фольклору, організація музичного життя та спеціальної освіти....
 • №10
 • 43,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво "Спілка", 1922. — 278 + X с. Дана книга є працею українського музикознавця та фольклориста Миколи Грінченка. Вона присвячена історії української музики, її розвитку та становленню. За словами самого автора, він мав на меті "подати хоч в стислому виді більш-менш повну картину музичного життя українського народу, і тим самим допомогти громадянству свідомо...
 • №11
 • 32,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 650 с.: іл. У монографії розглянуто основні тенденції фонографічного періоду в історії звукового документування музичного фольклору в Україні. Фонографічні народномузичні проекти українських рекордистів, їхня дослідницька методика, здобутки та внесок у європейське рекордування традиційної музичної культури проаналізовано в...
 • №12
 • 5,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Видання друге, доопрацьоване і доповнене — Вінниця: Нова книга, 2007. — 272 с., ноти, іл. Перше видання вийшло у 2002 році, ВМГО "Поділля-2000" у м. Вінниці. Із ґрунтовного дослідження професора А. Завальнюка, знаної і шанованої у музичній культурі людини, читач дізнається багато подробиць про життя і творчість відомого композитора. Окремим блоком вміщено...
 • №13
 • 18,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Муз. Україна, 2006. — 56 с. Популярний історичний нарис про авторів, народження і редагування пісні "Ще не вмерла Україна" (муз. М.Вербицького, сл. П.Чубинського), що є національним гімном України. Книжка містить унікальні фото, ноти, а також клавір твору, затверджений як Державний символ України в ред. М.Скорика і Є.Станковича.
 • №14
 • 6,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Місіонер, 1998. – 144 с. Монографія Марії Загайкевич присвячена авторові національного гімну, композиторові о. Михайлу Вербицькому (1815 - 1870) - одному з піонерів музичної творчості Галичини. Проаналізована його творчість, що включає театральную музику, солоспіви, оркестрові твори, світські хори, а також церковну музику.
 • №15
 • 47,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Музична Україна, 2000. — 47 с.: портр. — (Творчі портрети українських композиторів).
 • №16
 • 13,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-II рівня акредитації. — К.: ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с. Посібник розраховано на студентів музичних училищ, гуманітарних факультетів університетів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природньо включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін, особлива...
 • №17
 • 29,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-II рівня акредитації. — К.: ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с. Посібник розраховано на студентів музичних училищ,гуманітарних факультетів університетів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природньо включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін, особлива...
 • №18
 • 247,68 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. — 2-ге вид., допов. — Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. — 208 с. У посібнику розглядаються творчі здобутки одного із лідерів музичного модернізму 1920-х років, талановитого композитора, автора оригінальної ладо-гармонічної системи синтетакорду Миколи Рославця, творчість якого, починаючи з середини 1930-х років і аж до кінця 80-х,...
 • №19
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія (до 100-річчя Національної музичної академії України). — Київ: Автограф, 2008. — 530 с.: іл. Порушуються питання про вивчення епістологічних матеріалів в історії музики України та актуалізацію самої науки — епістології, яка і сьогодні усе ще залишається падчеркою в системі історико-джерелознавчих та мистецтвознавчих наук. Через листування відтворені досі невідомі факти...
 • №20
 • 2,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Харків-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. — 314 с. У книзі висвітлено історичні умови розвитку української музики від найдавніших часів до XVIII ст., особливості музичної культури, еволюції жанрів, творчість М. Дилецького.
 • №21
 • 5,87 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підруник для вищих музичних навчальних закладів. — Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К.; Х. : Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2001. — 477 c. Фрагменти: Музична культура другої половини 18 століття Максим Березовський Дмитро Бортнянський Артем Ведель Друга частина підручника «Історія української музики (друга половина XVIII ст.)» присвячена одному з...
 • №22
 • 174,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ - Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2001. — 480 с. Третя частина підручника "Історія української музики" доктора мистецтвознавства, професора Національної музичної академії України ім. П. Чайковського Лідії Корній є продовженням двох попередніх частин. У ній показана музично-стильова еволюція романтизму в...
 • №23
 • 89,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Наша батьківщина, 1970. — 43 с. Олександр Антонович Кошиць (1875-1944), український хоровий диригент, композитор, етнограф та письменник-мемуарист: "Отже, українська музика до цього часу мала завжди у своєму підкладі творчість нашого народу, як ґрунт національний та дороговказ національного напрямку (щоб бути музикою українською по суті, а не територіяльно). Без огляду...
 • №24
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Луцьк: Надстир’я, 1997. — 82 с. Навчально-методичний посібник з історії української музики є першою спробою видання такого типу. У ньому відображені найважливіші здобутки вітчизняного музичного мистецтва періоду з початку XX століття до кінця 80-х років. Структуру посібника складають лекційний курс, а також тести, контрольні питання, теми...
 • №25
 • 641,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Луцьк: Надстир’я, 1999. — 138 с.; іл. Навчально-методичний посібник охоплює період історії української музики з найдавніших часів до середини XIX ст. Значну увагу приділено народній творчості, зокрема думам, обрядовим, історичним, ліричним і чумацьким пісням, інструментальній музиці та народному інструментарію. Досліджується культова, світська...
 • №26
 • 6,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2014. – 225 с.: іл. – ISBN 978-966-327-267-2. Навчальний посібник охоплює період історії української музики другої половини XIX ст. Висвітлюється становлення й розвиток української композиторської школи, очолюваної М.Лисенком. Розглядається творчість М.Аркаса, А.Вахнянина, М.Вербицького, С.Воробкевича, С.Гулака-Артемовського,...
 • №27
 • 4,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Музична Україна, 1982. — 52 с. : ил. — (Творчі портрети українських композиторів).
 • №28
 • 17,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мистецтво, 1980. — 254 с. Кобзарство – самобутнє явище світової культури, предмет нашої гордості. Вивчення його допоможе глибше збагнути духовну спадщину наших предків.
 • №29
 • 3,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Автограф, 2011. — 184 с.: іл. На основі джерельної бази висвітлено історію розвитку музичної культури Полтавщини періоду національно-культурного відродження – ХІХ – початку ХХ століття. З позицій сучасної регіоналістики охарактеризовано етапи професійного становлення основних мистецьких сфер регіону: музичного виконавства, музичної освіти та...
 • №30
 • 11,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава: ПОІППО (Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського), 2009. — 360 с. Збірка вміщує програму факультативного курсу для 7 класу «Музичне краєзнавство», рекомендовану МОН України; методичний супровід та підбірку статей учнів, студентів, вчителів та спеціальної дослідницької групи вчителів музичного мистецтва згідно...
 • №31
 • 7,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Нова Книга, 2015. — 220 с. У посібнику запропоновано для вивчення специфічні прийоми та засоби фольклорної трансформації в оркестровій творчості видатного українського композитора і педагога Лева Миколайовича Колодуба. Даний матеріал подано у вигляді конспектів до лекцій, сформовано питання до практичних занять та самостійної роботи студентів....
 • №32
 • 9,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник матеріалів Міжн. наук.-творч. конф. (Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р.). — К.: НАКККіМ, 2016. — 288 с. Збірник містить матеріали Міжнародної науково-творчої конференції, проведеної Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової, Варшавським музичним університетом Фридерика Шопена,...
 • №33
 • 2,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава : Типография Земкевича и Ноавковского, 1883 . – 268 с. Отдѣльный оттиск Русскаго Филологическаго Вѣстника. В первом томе книги «Объяснения малорусских и сродных народных песен» Потебня обращается к украинским весенним обрядовым играм и сопровождающим их песням («Сеянье проса», «Ворота», «Воротарь», «Мосты», «Гореть, горюдуб» и др.); Хотя очевидное содержание этих игр...
 • №34
 • 10,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Київ: Автограф, 2005. – 352 с. У монографії вперше розглянуто тридцятирічний період в історії вітчизняної музики як цілісність. Досліджуються характер та особливості музично-культурного процесу на Наддніпрянщині перших десятиліть ХХ століття, визначаються головні соціокультурні тенденції цього періоду, роль і місце в них українських музичних діячів. Зміст Переднє...
 • №35
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Музыка, 1983. — 144 с. Одне з найбільш повноцінних монографічних видань про життя і творчість українського композитора Максима Созонтовича Березовського. Засноване на великому масиві архівної літератури Москви і Санкт-Петербурга. Незважаючи на публікацію 30 років тому, не втратило своєї актуальності.
 • №36
 • 68,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. — О. В. Богданова, С. Й. Грица, Р. Д. Гусак, Є. В. Єфремов та ін.; Редкол. тому: О. Ю. Шевчук (відп. ред.), Б. М. Фільц (відп. ред.), О. П. Прилепа (відп. секретар), О. М. Летичевська (відп. секретар). — 2016. — 440 с. Першу книгу першого тому, у якій висвітлено історію української музики від витоків до...
 • №37
 • 4,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ,"Музична Україна" 1988 - 289 с. Книжка розповідає про славний історичний шлях,самобутні творчі пошуки й досягнення українського радянського оперного театру,народженного Великим Жовтнем. У центрі уваги автора-кращі оперні спектаклі, диригенти, кращі співаки, режисери, хормейстери, балетмейстери, художники-декоратори. Видання розраховане на спеціалістів та широкі кола...
 • №38
 • 35,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Укр. АН, Іст. секція-комісія іст. пісеності, 1927. — 29 с. Книга присвячена століттю виходу з друку збірника «Малороссійських пъсен» першого ректора Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, етнографа і поета М.О. Максимовича. Поява в друку не окремих поодиноких зразків української пісні, а добре продуманого та систематизованого збірника в 130 пісень, мало величезне...
 • №39
 • 6,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Програма наукової конференції, присвяченої 130-річчю з дня народження І.Ф.Стравінського. — Луцьк, 2012. — 56 с. Основні напрями роботи конференції: сучасна українська музична культура в світовому контексті; історія української музики - концепції розвитку, шляхи осмислення; актуальні проблеми сучасної композиторської творчості та виконавства; сучасні дослідження творчої спадщини І....
 • №40
 • 25,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1965. – 72 с. Незважаючи на те, що перед нами брошура з серії "Любителям музики", маємо грунтовну музикознавчу розвідку з глибоким музикознавчим розбором пера Богдани Михайлівни Фільц - знаного історика музики і композиторки. Книжка присвячена фортепіанній творчості українського романтика ХХ ст. Віктора Степановича Косенка.
 • №41
 • 21,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки. — Дніпропетровськ: ПП Юрій Сердюк, 2009. — 119 с. У книзі розкрито творчий шлях фундатора професійної школи гри на бандурі на Дніпропетровщині, непересічної особистості, талановитої бандуристки, заслуженого працівника культури України Лідії Степанівни Воріної, яка виховала не одне покоління професійних бандуристів....
 • №42
 • 16,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.