Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Белорусская литература

Учебно-методические материалы

Студенческие работы

Активные пользователи раздела

Падручнік. — 2-е выд. — Мн.: Універсітэцкае, 2001. — 478 с. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сусветнай літаратуры ў першай палове XX стагоддзя. Янка Купала (1882—1942). Кандрат Крапіва (1896—1991). Міхась Зарэцкі (1901 —1987). Лнтуан дэ Сент—Экзюперы (1900—1944). Кузьма Чорны (1900—1944). Томас Ман (1875—1955). Літаратура 40-90-х гадоў. Сусветная літаратлра ў пасляваенны...
 • №1
 • 71,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбны дапаможниік для 6 класа устаноу агульнай сярэдняй адукацыi з беларускай i рускай мовамi навучання. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. — 320 с. OCR. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Дарагія шасцікласнікі! Вы разгарнулі кнігу, якая на працягу навучальнага года будзе вам дарадцам і спадарожнікам на ўроках роднай літаратуры. Гэты падручнік...
 • №2
 • 10,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Юнипресс, 2008. — 128 с. — (Рыхтуем дамашнія заданні). У дапаможніку падрабязна разабраны пытанні і заданні з падручніка «Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 9-га кл. агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання» (аўтары А.У. Рагуля, В.В. Кушнярэвіч, Г.С. Гарадко — Мінск: Маст. літ. 2006. — 447 с. Прапанаваны вучэбна-практычны дапаможнік будзе...
 • №3
 • 14,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е выд., перапрац. i дап. — Мн.: Юніпрэс, 2002. — 304 с. 24 білеты па 3 пытанні. Кніга ўяўляе сабой адзін з варыянтаў адказаў на пытанні білетаў выпускнога экзамену па беларускай літаратуры за курс сярэдняй школы. Канцэпцыя літаратурнай адукацыі патрабуе, каб аналіз мастацкага твора здзяйсняўся назіраннем i ўсведамленнем тых мастацкіх прыёмаў, якімі твор напісаны. Аўтар...
 • №4
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Тетра Системс, 2007. — 415 с. Змест Ад аўтара Літаратура старажытнай русі XI-XIII стст «Слова пра паход Ігаравы» Кірыла Тураўскі Еўфрасіння Полацкая Літаратура XIV - пачатку XVI стст «Летапісец вялікіх князёў Літоўскіх» Беларуска-літоўскі летапіс 1446 г Хроніка Вялікага княства Літоўскага i Жамойцкага «Хроніка Бахаўца» Літаратура XVI - першай...
 • №5
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Падручнік. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2001. — 414 с. Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай. Літаратура Сярэднявечча. Літаратура эпохі Адраджэння (Рэнесансу) XIV — XVI стст. У часы барока і Асветніцтва (XVII — XVIII стст.). Беларуская літаратура новага перыяду. У часы рамантызму. Ад рамантызму — да рэалізму. Шляхамі рэалізму. Самасцвярджаючыся ў рэалізме....
 • №6
 • 54,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбны дапаможнік для агульнаадукац. устаноу з беларус. i рус. мовамі навучання. — Мінск: Нац. iн-т адукацыі, 2010. — 304 с. — ISBN 978-985-465-683-0. Змест: Чарадзейная ciлa мастацтва. У вершах і ў прозе. Загадкавая краіна паззія. Цікавае і захапляючае ў звычайным,паўсядзённым. Паэзія ў прозе і проза у паэзii. Мастацкая літаpatура і навука. Кароткі слоўнік...
 • №7
 • 1020,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбны дапаможниік для 8 класа устаноу агульнай сярэдняй адукацыi з беларускай i рускай мовамi навучання. — Мінск: Нацянальны інстытут адукацыi, 2011. — 360 с. Змест: Дарагія васьмікласнікi! У трох абліччах. Роды мастацкай літаратуры. Рыгор Барадулін. Трэба дома бываць часцей. Biktap карамазау. Дзяльба кабанчыка. Тэма, ідэя i праблема мастацкага твора. Аляксей...
 • №8
 • 2,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Падручнік. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. — 304 с. Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных ўстаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Дапаможнік выпушчаны Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Ад аўтараў. Беларуская...
 • №9
 • 9,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Падручнік. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. — 304 с. Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных ўстаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Дапаможнік выпушчаны Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Ад аўтараў. Беларуская...
 • №10
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Падручнік. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. — 305 с. Вучэбны дапаможнік для 11 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Качество - изначально компьютерное. Беларуская літаратура перыяду 1966—1985 гадоў . Іван Шамякін «Непаўторная вясна», «Гандлярка і паэт», «Сэрца на далоні». Васіль Быкаў «Сотнікаў», «Знак бяды». Эрнэст...
 • №11
 • 4,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Падручнік. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2009. — 304 с. — ISBN 978-985-465-592-5. Вучэбны дапаможнік для 11 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Беларуская літаратура перыяду 1966-1985 гадоў . Іван Шамякін «Непаўторная вясна», «Гандлярка і паэт», «Сэрца на далоні». Васіль Быкаў «Сотнікаў», «Знак бяды». Эрнэст Хемінгуэй «Стары і мора»....
 • №12
 • 66,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Рагойша В.П., Шамякіна Т.І., Кабржыцкая Т.В., Праскаловіч В.У. Падручнік. — Пад рэд. В.П. Рагойшы. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 320 с.: іл. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульная сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Уводзіны. Міфалогія — фальклор — літаратура. Беларуская літаратура i Антычнасць. Літаратура эпохi...
 • №13
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Рагойша В.П., Шамякіна Т.І., Кабржыцкая Т.В., Праскаловіч В.У. Падручнік. — Пад рэд. В.П. Рагойшы. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 320 с.: іл. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульная сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Уводзіны. Міфалогія — фальклор — літаратура. Беларуская літаратура i Антычнасць. Літаратура эпохi...
 • №14
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Падручнік. — У 2-х частках. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2006. — 295 с. Ля вытокаў мастацтва слова. Літаратура сярэднявечча (XI—XV стагоддзі). Літаратура эпохі адраджэння (XVI стагоддзе). Літаратура асветніцтва i рамантызму . Літаратура нацыянальнага адраджэння (канец XIX—XX стагоддзе).
 • №15
 • 12,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Падручнік. — У 2-х частках. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2006. — 295 с. Эліза Ажэшка. Ядвігін Ш. Янка Купала. Якуб Колас. Максім Багдановіч. Алесь Гарун.
 • №16
 • 9,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбны дапаможнік. — У 2-х частках. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. — 176 с. Для агульаадукацыйных устнаоў з беларускай і рускай мовамі навучання. Мой чароўны беларускі край. За смугою стагоддзяў. Вусная народная творчасць. Народныя казкі. Легенды. Загадкі. Прыказкі. Прыкметы і павер'і. Казка — у жыцці падказка. Вусная народная творчасць і мастацкая...
 • №17
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбны дапаможнік. — У 2-х частках. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. — 192 с. Для агульаадукацыйных устнаоў з беларускай і рускай мовамі навучання. Сцежкамі дзяцінства. Пра тэму і ідэю літаратурнага твора. Пра сюжэт літаратурнага твора. Пра літаратурнага героя. Прыгоды і падарожжы. Кароткі слоўнік літаратурных паняццяў.
 • №18
 • 2,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.