Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

География Украины

Підручник. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с.: іл. — ISBN 978-966-1598-02-6. Увага! Підручник неповний — 44 с. OCR-слой. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл.
 • №1
 • 84,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с.: іл. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України. Ландшафти...
 • №2
 • 22,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України. Ландшафти та...
 • №3
 • 24,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с.: іл. Увага! Підручник повний. OCR відсутній. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов...
 • №4
 • 80,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінниця: О. Власюк, 2011. — 270 с. У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони ландшафтів містечок регіону у майбутньому.
 • №5
 • 22,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Львів: ВНТЛ–Класика, 2012. — 56 с. — ISBN 966-7148-84-X. Підручник з географiї рiдного краю для 5 класу написаний з врахуванням специфіки курсу, який є пропедевтичним до подальшого здобуття шкiльної географiчної освiти, а також логiчним продовженням природознавства, що вивчалося у 3-4-х класах. Основна увага в тексті видання приділена систематизацiї i поглибленню...
 • №6
 • 3,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 272 с. Україна на карті світу. Економіко-географічне положення України. Українські історичні землі. Адміністративно-територіальний устрій України. Населення України. Чисельність населення. Міграції населення. Системи розселення і розвиток поселень. Національний склад населення. Трудові ресурси і зайнятість населення. Загальна...
 • №7
 • 60,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 272 с. Україна на карті світу. Економіко-географічне положення України. Українські історичні землі. Адміністративно-територіальний устрій України. Населення України. Чисельність населення. Міграції населення. Системи розселення і розвиток поселень. Національний склад населення. Трудові ресурси і зайнятість...
 • №8
 • 9,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект тем по программе Министерства образования и науки Украины. — Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2001. — 256 с. Учебное пособие для учащихся 9 класса по курсу "Социально-экономическая география Украины" подготовлено для общеобразовательных школ, работающих по программе второго структурного варианта, авторы П.А. Масляк, П.Г. Шищенко. В пособии освещено содержание...
 • №9
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспекты тем по программе Министерства образования и науки Украины. — Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2003. — 256 с. — ISNB 966-7730-06-9. Учебное пособие для учащихся 9 класса по курсу "Социально-экономическая география" подготовлено для общеобразовательных школ, работающих по программе второго структурного варианта, авторы П.А. Масляк, П.Г. Шищенко. В пособии освещено...
 • №10
 • 129,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Запоріжжя: Прем'єр, 2008. — 256 с. Географічні дослідження України. Характеристика природних умов. Ландшафти і фізико-географічне районування. Використання прородних умов і ресурсів та їх охорона.
 • №11
 • 19,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
3-тє вид., допов. і перероб. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-10-0214-1 У посібнику подано задачі та вправи до всіх розділів навчального курсу Економічна та соціальна географія України, а також методичні поради щодо їх розв’язання. Посібник стане у добрій пригоді учням шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам географічних спеціальностей, вчителям.
 • №12
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
3-тє вид., допов. і перероб. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-10-0214-1 У посібнику подано задачі та вправи до всіх розділів навчального курсу Економічна та соціальна географія України, а також методичні поради щодо їх розв’язання. Посібник стане у добрій пригоді учням шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам географічних спеціальностей, вчителям.
 • №13
 • 2,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Дітчук І.Л., Ткач Д.В. Навчальний посібник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1996. — 96 с. У посібнику розкрито особливості географічного положення Закарпатської області, її природні умови і ресурси, населення, господарство, економічні зв’язки. Посібник ілюстрований картосхемами, таблицями, схемами, діаграмами. Він розрахований на...
 • №14
 • 5,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — К.: Навчальна книга, 2005. — 239 с.: ил. Русский язык обучения. Утверждено Министерством образования и науки Украины. Учебник состоит из пяти разделов. В первом — характеризуются границы страны, дается оценка ее географического положения. Во втором — идет речь об источниках географической информации. Значительное внимание уделяется географическим картам и атласам,...
 • №15
 • 30,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — К.: Навчальна книга, 2005. — 239 с.: ил. Русский язык обучения. Утверждено Министерством образования и науки Украины. Учебник состоит из пяти разделов. В первом — характеризуются границы страны, дается оценка ее географического положения. Во втором — идет речь об источниках географической информации. Значительное внимание уделяется географическим картам и атласам,...
 • №16
 • 65,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — Перевод с укр. — 5-е изд., доп. — К.: Навч. книга, 2007. — 255 с. Украина на карте мира. Географическое положение. Государственная граница. Административно-территориальное деление (устройство). Украинские этнические земли и этнографические области. Формирование территории Украины. Украина с древних времен до сегодняшних дней. Население Украины. Численность и...
 • №17
 • 4,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — Перевод с укр. — 5-е изд., доп. — К.: Навч. книга, 2007. — 255 с. Украина на карте мира. Географическое положение. Государственная граница. Административно-территориальное деление (устройство). Украинские этнические земли и этнографические области. Формирование территории Украины. Украина с древних времен до сегодняшних дней. Население Украины. Численность и...
 • №18
 • 66,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 247 с. — ISBN 966-401-015-4. Підручник розроблений згідно iз навчальною програмою курсу "Соціальна та економічна географія України" для 9 класу, до розділу V "Географія своєї області". У підручнику міститься характеристика фізико- та економіко-географічних особливостей perioнy, розкривається сутність сучасних...
 • №19
 • 45,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 247 с. — ISBN 966-401-015-4. Підручник розроблений згідно iз навчальною програмою курсу "Соціальна та економічна географія України" для 9 класу, до розділу V "Географія своєї області". У підручнику міститься характеристика фізико- та економіко-географічних особливостей perioнy, розкривається сутність сучасних...
 • №20
 • 32,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пробний підручник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2000. — 432 с.: іл., карти. Підручник складається з таких розділів: Україна - незалежна держава. Фізико-географічні умови. Природно-ресурсний потенціал. Природні комплекси (ландшафти) і фізико-географічне районування. Населення України. Топоніміка України. Господарство України. Економічні райони. Раціональне використання природних...
 • №21
 • 8,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 194 с. — ISBN 978-966-521-347-5 У монографії викладено теоретичні та методичні основи географічного дослідження гендерних співвідношень та гендерної ідентифікації. Здійснено огляд зарубіжних досліджень з гендерної географії. Проаналізовано особливості та регіональні відміни гендерних співвідношень в політичній сфері та державному...
 • №22
 • 6,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор та упорядник: доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук МЕЗЕНЦЕВА Н.І., Київ-2008 Столичний суспільно-географічний район Центральний суспільно-географічний район Донецький суспільно-географічний район Придніпровський суспільно-географічний район Північно-Східний суспільно-географічний район Причорноморський суспільно-географічний...
 • №23
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: Світ знань, 2009. — 224 с. Актуальність предмета економічної і соціальної географії України в системі географічної науки. Україна на карті світу. Економіко-географічне положення України. Місце України на політичній карті Європи і світу. Практична робота. Визначення переваг і недоліків економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведения...
 • №24
 • 60,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — Донецк, 2015. — 271 с. Учебник еще не издан. Электронная версия. Курс географии родного края состоит из таких разделов: «Донецкая область и ее географические исследователи», «Общая характеристика природных условий и природных ресурсов», «Физико-географическое районирование», «Взаимодействие человека и природы». Эти разделы расскажут о прошлом и настоящем края,...
 • №25
 • 12,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — К.: Генеза, 2008. — 288 с. Учебник «Физическая география Украины» продолжает линию учебников, созданных в соответствии с новой программой для 12-летней школы. В учебнике доступно и чрезвычайно интересно раскрыты природные условия и ресурсы Украины, а также дана характеристика природным комплексам страны. Учебник богато иллюстрирован, содержит много справочных данных, а...
 • №26
 • 54,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — К.: Генеза, 2008. — 288 с. Учебник «Физическая география Украины» продолжает линию учебников, созданных в соответствии с новой программой для 12-летней школы. В учебнике доступно и чрезвычайно интересно раскрыты природные условия и ресурсы Украины, а также дана характеристика природным комплексам страны. Учебник богато иллюстрирован, содержит много справочных...
 • №27
 • 10,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: Генеза, 2009. — 288 с. Увага! Підручник неповний — 52 с., ч/б. Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв'язки...
 • №28
 • 3,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: Генеза, 2009. — 288 с. — ISBN 978-966-504-911-1. Повна версія посібника. Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено...
 • №29
 • 62,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: Генеза, 2008. — 288 с. Підручник "Фізична географія України" продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси України, а також охарактеризовані природні комплекси країни. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а...
 • №30
 • 55,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Х.: Оберіг, 2009. — 288 с. Зміст: Україна на карті світу . Економіко-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій. Населення України . Кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура. Національний та етнічний склад населення. Системи розселення і розвиток поселень. Трудові ресурси і зайнятість...
 • №31
 • 109,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителей и школьников. — Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998.— 104 с. — ISВN 966-7177-70-Х. В пособии дана характеристика природы, населения и хозяйства Донецкой области на основании программы школьного курса географии Украины. Сформулированы трехуровневые задания по каждой теме. Пособие рассчитано на учителей и школьников. Содержание: 8 класс ....
 • №32
 • 914,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — 240 с. Содержание: Украина и её географические исследования . Физико-географическое положение Украины. Источники географической информации. Географические исследования на территории Украины. Общая характеристика природных условий и природных ресурсов . Тектонические структуры. Геологическое строение. Рельеф. Геоморфологическое...
 • №33
 • 37,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — 240 с. Содержание: Украина и её географические исследования . Физико-географическое положение Украины. Источники географической информации. Географические исследования на территории Украины. Общая характеристика природных условий и природных ресурсов . Тектонические структуры. Геологическое строение. Рельеф. Геоморфологическое...
 • №34
 • 14,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — 240 с. У підручнику подано навчальний матеріал з курсу «Фізична географія України» відповідно до програми 8 класу Міністерства освіти і науки України. Книжка містить інформацію про географічні дослідження України, її геологічну будову і рельєф, клімат, внутрішні води, грунти, рослинність і тваринний світ, розмаїття ресурсів і ландшафтів та...
 • №35
 • 31,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.