Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Радомська Л.А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації)

  • Файл формата pdf
  • размером 626,86 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Радомська Л.А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації)
Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 90 с.
Посібник містить рекомендації щодо типових мовленнєвих помилок, суперечливих та складних проблем морфології і синтаксису сучасної української літературної мови. Подано систему вправ, практичних рекомендацій, виконання яких допомагає уникнути помилок у писемному й усному мовленні та сприятиме засвоєнню нових рекомендацій щодо правильного вживання закінчень іменників у формі кличного відмінка, деяких сполучників і прийменників, ступенів порівняння прикметників, використання числівників, дієприкметників, пасивних конструкцій у текстах.
Для викладачів, студентів, учителів, а також для тих, хто працює з українським словом.
Передмова.
Уживання кличного відмінка.
Нове використання деяких сполучників в українській мові.
Типові помилки у вживанні прийменників.
Утворення форм ступенів порівняння прикметників.
Співвідношення активних і пасивних конструкцій у наукових текстах.
Використання іменника разом із числівниками.
Правила вживання сполучення зводиться до.
Особливості вживання дієприкметників в українській мові.
Рекомендації щодо вживання деяких слів, сполучень слів, словосполучень.
Рекомендована література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация