Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Віноградська О.М. та ін. Тексти лекцій з курсу Управління персоналом

  • Файл формата pdf
  • размером 692,40 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Віноградська О.М. та ін. Тексти лекцій з курсу Управління персоналом
Віноградська О.М., Шевченко В.С., Віноградська Н.С. - Харків: ХНАМГ, 2009 – 114 с.
Для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спец. 6.050200 Менеджмент
організацій (Менеджмент будівельних організацій, Менеджмент організацій міського господарства, Менеджмент організацій місцевого самоврядування, Логістика.
Вступ
Основні поняття і категорії
Управління персоналом у системі сучасного менеджменту

Роль ізначення управління персоналом як науки
Людина як об'єкт управління персоналом
Управління персоналом як специфічна функція менеджменту
Етапи історичного розвитку управління персоналом
Еволюція концепцій управління персоналом
Персонал як об'єкт і суб'єкт управління
Різновиди соціальних груп: по видах діяльності, по терміну існування
Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова
Соціальна структура персоналу: за віком, статусу, стажу роботи, рівню освіти
Методологія організації управління персоналом
Кадрова політика організації

Поняття й значення сучасної кадрової політики
Стратегія управління персоналом
Розробка й реалізація кадрової політики в концептуальних кадрових документах
Роль держави в здійсненні кадрової політики
Особливості принципів кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання
Система управління і організації роботи з персоналом
Стратегія управління персоналом
Керування розвитком персоналу
Планування роботи з персоналом організації
Поняття про кадрове планування
Процес планування
Оперативний план роботи з персоналом
Організація набору та відбору кадрів
Технології управління персоналом
Служби персоналу: організація й функції
Роль і місце підрозділів по управлінню людськими ресурсами в організації
Завдання й функції підрозділу по управлінню людськими ресурсами
Статус, організаційна побудова й принципи розподілу повноважень у кадровій службі
Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації
Інформаційне забезпечення служби персоналу
Організація набору та відбору кадрів
Оцінювання та атестація персоналу

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників
Поняття посади, професії, кваліфікації
Компетентність працівника. Види компетенції
Ефективність управління персоналом
Функціональні проблеми управління персоналом
Аналіз якісного складу персоналу організації
Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у фірмах і компаніях
Удосконалення моделі кадрового менеджера
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация