Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ткачук А.І. и др. Охорона праці в галузі

  • Файл формата pdf
  • размером 1,43 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ткачук А.І. и др. Охорона праці в галузі
Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і
«магістр»/ С.М. Богомаз-Назарова, А.І. Ткачук, С.О. Кононенко.– Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2012. - 73 с.
Посібник містить курс лекцій, теми рефератів та питання, що виносяться на семінарські заняття з дисципліни „Охорона праці в галузі для студентів вищих педагогічних навчальних закладів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» і курсів післядипломної
освіти.
Зміт
Вступ
Міжнародні норми та основні законодавчі і нормативно-правові акти в галузі охорони праці
Система управління охороною праці в організації
Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків
Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях
Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Питання для самоконтролю
Індивідуальні завдання
Питання, що виносяться на семінарські заняття
Список скорочень
Термінологічний словник
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация