Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпаргалки із загальної соціології

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шпаргалки із загальної соціології
ЛНУ ім. Тараса Шевченка, Луганськ, Україні, 2012, 17 відповідей.
Об'єкт, предмет та актуальність (значення) вивчення соціології. Які були суспільні передумови виникнення соціології? Чим соціологія відрізняється від інших наук про суспільство?
Яку структуру має соціологія? Які функції виконує соціологічне знання?
Методи соціологічного дослідження.
Що розуміється під суспільством в соціології? Які ознаки притаманні суспільству? Які підсистеми має суспільство. Назвіть функції цих підсистем.
Дайте визначення поняттю «соціальний інститут».
Дайте визначення поняттю «соціальна спільнота».
Дайте визначення поняттю «соціальний статус», «роль». Чим відрізняється «приписаний» та «досягнутий» види соціального статусу.
Що являє собою «управління»? Які функції виконує управляння в суспільному житті? Назвіть основні риси класичної теорії управління (Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер).
Основні риси теорій «людських відносин» (Е. Мейо, Д. Макгрегор та ін.).
Що повинен враховувати менеджер в управлінській діяльності в процесі мотивації співробітника згідно зі змістовними теоріями мотивації працівника. Ієрархічна теорія потреб А. Маслоу, двофакторна теорія потреб Ф. Херцберга.
На що повинен звертати увагу менеджер в процесуальних теоріях мотивації? Теорія очікування (В. Врум) та теорія справедливості (Дж. С. Адамс).
Методи мотивації працівників в сучасних західних фірмах
Провідні соціологічні концепції ЗМІ (лібералізм; критична перспектива: інструменталізм і концепція гегемонії А. Ґрамші).
Політичний вплив на аудиторію. Які засоби політичного маніпулювання використовуються в ЗМІ?
Протилежність оцінок ролі ЗМІ в сучасному суспільстві, чи здатні ЗМІ слугувати інтересам суспільства? Чому ЗМІ вважають «четвертою владою» в суспільстві?
Поняття і передумови глобалізації. Назвіть наслідки цього процесу для функціонування світової спільноти в різних сферах життя суспільства (економічній, політичній, культурній).
В чому полягає теорія залежності А.Г. Франка, Е. Фалето та Ф. Кардозо.
Розкрийте основний зміст теорії світової системи І. Валлерстайна.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация