Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Балабанова Л.В. Стратегія і тактика управління підприємством

  • Файл формата pdf
  • размером 6,82 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Балабанова Л.В. Стратегія і тактика управління підприємством
Навчальний посібник. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - 421 с.
Стратегія і стратегічний набір в управлінні перспективним розвитком підпримєства.
Сутність і природа стратегії підприємства.
Специфіка стратегії і її значення.
Стратегічний набір: поняття, склад. особливості.
Види стратегій підприємтсва та підходи до їх розробки.
Класичні та альтернативні підходи до розробки стратегій підприємств.
Розробка бізнес-стратегій підприємства.
Функціональні стратегії: види та інструменти розробки.
Процес розробки стратегій підприємства.
Місце розробки стратегій у процесі стратегічного управління підприємством.
Стратегічни установки та стратегічні орієнтири підприємства.
Стратегічний аналіз у процесі розробки стратегій.
Стратегічний вибір.
Стратегічні рішення.
Стратегічні рішення: сутність, особливості, рівні.
Процес прийняття стратегічних рішень.
Фактори, що впливають на процес прийняття стратегічних рішень.
Розробка тактики підприємства.
Сутність і природа тактики підприємства.
Місце тактики в процесі стратегічного управління підприємством.
Планування реалізації стратегій: стратегічний і тактичний плани.
Збалансована система показників як основа трансформації стратегії у тактику.
Управління стратегічними змінами як основа тактики підприємства.
Сутність, види і особливості стратегічних змін.
Управління стратегічними змінами.
Коригувальні механізми у тактиці підприємства.
Тактичні дії: організація та система забезпечення.
Роль організаційної структури у реалізації стратегії і тактики підприємства.
Ресурсне забезпечення реалізації стратегії.
Соціально-психологічна підтримка тактики.
Керівництво реалізації стратегій: стратегічне лідерство і ключові компетенції стратега.
Оцінка ефективності реалізації стратегії підприємства.
Напрями оцінки ефективності реалізації стратегії .
Оцінка конкурентоспроможності стратегічного набору підприємства.
Оцінка ризиків реалізації стратегії.
Бібліографічний список.
Іменний покажчик.
Предметний покажчик.
Додатки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация