Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка

  • Файл формата pdf
  • размером 2,93 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка
К.: Друкарня Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2008. – 176 с.
ISBN 978-966-02-4886-1
У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця XIX – початку XX ст. Б.Д. Грінченка. Архів та книжкове зібрання Б.Д. Грінченка розглянуті як комплексне культурно-історичне явище, вивчені їх місце й роль у формуванні духовності українського суспільства. Визначено шляхи впровадження Б.Д. Грінченком ідеї народної просвіти через розвиток національної мови, його внесок у теорію та практику бібліотечної і видавничої справи в Україні. Встановлено основні напрями діяльності просвітницьких установ України задекларованого періоду.
Розраховано на істориків, бібліотекознавців, архівознавців, джерелознавців, культурологів, філологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация