Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Войчак А.В. Маркетингові дослідження

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Войчак А.В. Маркетингові дослідження
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.
Зміст
Вступ
Типова програма нормативної навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження»
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Методичні вказівки до вивчення тем дисципліни
Теми
Система маркетингових досліджень
Маркетингова інформація
Маркетингові дослідження ринку
Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів
Дослідження поведінки споживачів
Дослідження конкурентоспроможності підприємства
Підготовка та презентація підсумкового звіту про дослідження
Плани практичних занять
Контрольні задачі та завдання до всіх розділів
Теми рефератів
Контрольний тест з дисципліни
«Маркетингові дослідження»
Словник термінів
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация