Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Донцова Т.А., Астрелін І.М. Сучасні проблемні питання хімічної технології неорганічних речовин

  • Файл формата pdf
  • размером 2,94 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Донцова Т.А., Астрелін І.М. Сучасні проблемні питання хімічної технології неорганічних речовин
Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0916 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» денної форми навчання. - Київ, НТУУ «КПІ», 2011. – 146 с.
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модулю) «Сучасні проблемні питання хімічної технології неорганічних речовин» денної форми навчання хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «КПІ».
Зміст
Вступ
Сучасна хімічна технологія неорганічних речовин України
Хмічна технологія неорганічних речовин до сьогодні
Проблеми сучасної хімічної технології та шляхи їх вирішення
Питання та завдання для самоконтролю
Нові високоефективні та функціональні матеріали
Класифікація та характеристика нових високоефективних та функціональних матеріалів
Методи одержання функціональних матеріалів
Метод одержання неорганічних речовин хімічним осадженням з розчинів
Синтез золь-гель методом
Питання та завдання для самоконтролю
Наноматеріали та нанотехнологія
Історія досліджень в області «нано». критерії визначення наноматеріалів
Особливості властивостей наноматеріалів
Сучасні фізико-хімічні процеси одержання нанодисперсних матеріалів
Сфери використання наноматеріалів
Питання та завдання для самоконтролю
Речовини біомедичного призначення
Класифікація біоматеріалів
Матеріали на основі кальцію фосфатів
Питання та завдання для самоконтролю
Використана література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация