Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бобало Ю.Я., Мандзій Б.А., Стахів П.Г. та iн. Основи теорії електронних кіл

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бобало Ю.Я., Мандзій Б.А., Стахів П.Г. та iн. Основи теорії електронних кіл
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. — 332 c.
В підручнику висвітленні основні поняття теорії сигналів, розкритті базові положення теорії електричних кіл, їх компоненти. Значна увага приділена аналізу електронних кіл, а також перетворенням сигналів в електронних колах.
Кожний розділ підручника закінчується питанням для самоконтролю, прикладами розв’язання типових задач та завданнями для самостійного розв’язування. Бобало Ю.Я., Мандзій Б.А., Стахів П.Г., Писаренко Л.Д., Якименко Ю.І.
Основні поняття теорії сигналів.
Класифікація та способи математичного опису сигналів.
Аналогові сигнали.
Дискретні та цифрові сигнали.
Модульовані сигнали та їх застосування.
Стохастичні (випадкові) сигнали.
Основні положення теорії електричних кіл.
Електричне коло.
Типові двополюсні елементи електричних схем.
Математичні моделі електричних схем з двополюсниками.
Багатополюсні елементи електричних схем.
Особливості формування математичних моделей електричних схем з багатополюсниками.
Компоненти електронних кіл.
Напівпровідникові діоди.
Біполярні транзистори.
Тиристори.
Польові транзистори.
Електровакуумні лампи.
Основні відомості про інтегральні мікросхеми.
Моделі компонент електронних кіл.
Аналіз електронних кіл.
Аналіз електричних кіл постійного струму.
Особливості розрахунку нелінійних резистивних кіл.
Основні характеристики кіл змінного струму.
Аналіз усталених режимів кіл синусоїдного струму.
Усталені режими електронних кіл, в яких діють несинусоїдні струми та напруги.
Аналіз перехідних процесів електронних кіл.
Загальна характеристика пакетів програм комп’ютерного аналізу електронних кіл.
Процеси перетворення сигналів в електронних колах.
Частотна фільтрація електричних сигналів.
Підсилення сигналів.
Перетворення частоти в нелінійних електронних колах.
Стабілізація напруги та струму.
Випрямлення зміного струму.
Модуляція і детектування.
Генерування гармонічних сигналів.
Лінійні кола з розподіленими параметрами.
Вступні зауваження.
Еквівалентна схема та рівняння довгої лінії.
Однорідна довга лінія в усталеному режимі гармонічних коливань.
Перехідні процеси в однорідній безвтратній довгій лінії.
Дискретні та цифрові електронні кола.
Дискретні електронні кола.
Цифрові електронні кола.
Цифрові фільтри.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация