Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ципріян В.І., Матасар І.Т., Слободкін В.І. Гігієна харчування з основами нутріціології. Книга 2

  • Файл формата djvu
  • размером 9,44 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ципріян В.І., Матасар І.Т., Слободкін В.І. Гігієна харчування з основами нутріціології. Книга 2
Підручник. У 2 книгах. За редакцією проф. В.І. Ципріяна. — К.: Медицина, 2007. — 544 с.
ISBN 966-8144-03-1.
У другій книзі підручника описано гігієнічні вимоги до сучасних технологічних процесів виробництва основних харчових продуктів. Значну увагу приділено теорії та методологи нормування контамінантів різної природи у харчових продуктах. Уперше на прикладах показано, як визначаються аліментарні ризики захворюваності, наведені підходи до регламентації трансгенної їжі.
Ґрунтовно проаналізовано безпеку їжі за вмістом у ній хімічних, радіоактивних і мікробіологічних забруднювачів. У главах, в яких йдеться про харчові отруєння мікробної природи, охарактеризовані властивості мікроорганізмів, умови їхнього розмноження і токсиноутворення у харчових продуктах, описано можливі шляхи забруднення і систему заходів профілактики.
Наведено авторську класифікацію харчових отруєнь і детально описано методику їх розслідування.
Підручник відповідає програмам перед- та післядипломної підготовки лікарів за фахом «гігієна харчування» і «нутриціологія».
Для студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация