Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Хазарский альманах. Том 7 (Кримський А.Ю. Історія хазарів з найдавніших часів до X віку. Ч. I)

  • Файл формата pdf
  • размером 4,75 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Хазарский альманах. Том 7 (Кримський А.Ю. Історія хазарів з найдавніших часів до X віку. Ч. I)
Киев-Харьков-Иерусалим: Издательство Международного Соломонового университета, 2008 - 164 с.
Язык: Украинский.
Публікація з коментарами маловідомої роботи видатного українського сходознавця академіка А.Ю. Кримського "Історія хазарів з найдавніших часів до віку". У цьому томі "Хазарського альманаху" надруковано першу частину цієї великої монографії, яку присвячено етногенезу хозарів, але у своєрідній інтерпретації самого А.Ю. Кримського. Тому вона охоплює період від найдавніших часів до V ст. н.е. Таким чином, робота А.Ю. Кримського є першою монографією, де історію хозарів подано не за проблемними підходами, а за суто хронологічним принципом.Історія хазарів з найдавніших часів до віку
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация