Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Қуандыков Е.Ө., Әбілаев С.А. Медициналық биология және генетика. Оқулық

  • Файл формата djvu
  • размером 7,75 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Қуандыков Е.Ө., Әбілаев С.А. Медициналық биология және генетика. Оқулық
Куандыков Е.О., Абилаев С.А. Медицинская биология и генетика. Учебник – Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2011. – 356 бет.
Оқулықта Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім берудің жаңа стандартына (03.07-456-2003) сәйкес тіршіліктің негізгі қасиеттері және эволюциялық құбылыстар бірізділікпен сипатталған. Адам онтогенезінде және популяцияларында жалпы биологиялық заңдылықтардың байқалу ерекшеліктері қамтылып, олардың медицина практикасындағы рөлі көрсетілген, генетика ғылымының жаңа салалары – экогенетика және фармакогенетика мәселелеріне де көңіл аударылған.
Оқулықтың соңғы жағында шәкірттердің өз бетінше оқып үйренуі (білім алуы), бақылауы үшін сұрақтар мен есептер және қысқаша терминдер сөздігі келтірілген.
Оқулық медициналық жоғары және орта кәсіби оқу орындарының, университеттердің биология факультеттерінің студенттеріне, аспиранттарына, дәрігерлер және биология мен генетика мәселелері қызықтыратын мамандардың пайдалануына арналған.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация