Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Воронцова І.В. Опорні конспекти з технічного креслення для учнів ПТНЗ з професії Машиніст екскаватора одноківшевого категорії F. Машиніст-тракторист сільськогосподарського виробництва категорії А. Водій автотранспортних засобів категорія С

  • Файл формата pdf
  • размером 2,80 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Воронцова І.В. Опорні конспекти з технічного креслення для учнів ПТНЗ з професії Машиніст екскаватора одноківшевого категорії F. Машиніст-тракторист сільськогосподарського виробництва категорії А. Водій автотранспортних засобів категорія С
К.: Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (ІПТО), 2011. – 80 с.
Зміст
І. Уведення до курсу креслення
Роль креслень у техніці і на виробництві. Загальні відомості про державні стандарти.
II. Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень
Формат. Рамка креслення. Основний напис.
Лінії креслення.
Графічна робота №1 «Лінії креслення»
Шрифти креслярські.
Масштаби. Правила нанесення розмірів.
Графічна робота №2 «Виконання креслення у масштабах 1:1; 1:2; 2:
1. Нанесення розмірів.»
III. Геометричні побудови на кресленнях.
Графічний склад зображень на кресленнях. Складові частини графічного зображення. Побудова паралельних та перпендикулярних ліній.
Поділ відрізків та кутів на рівні частин. Побудова кутів різних величин. Поділ кола на рівні частини графічним способом та за таблицею. Спряження, виконання спряжень. Лекальні криві. Ухил і конусність.
Графічна робота №3 Виконання креслення контуру деталі.
ІV. Утворення зображень на кресленнях
Методи проеціювання. Прямокутне проеціювання.
V. Побудова та читання виглядів.
Аналіз форми предмета за кресленням. Елементи поверхні предмета. Побудова проекцій точок на поверхні предмета.
Графічна робота №4 «Виконання креслення деталі в трьох проекціях і знаходження проекцій точок на поверхні деталі.»
Розгортки поверхонь геометричних тіл.
Графічна робота №5 «Виконання креслення розгорток геометричних тіл» .
VІ. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок.
Загальні відомості про аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій.
Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, об’ємних предметів, геометричних тіл, простих деталей.
Графічна робота №6 «Побудова ізометричної й диметричної проекції плоских фігур та об’ємних деталей»
Технічний рисунок
VII. Перерізи та розрізи
Перерізи. Види перерізів. Позначення перерізів.
Розрізи. Види розрізів. Позначення розрізів.
Графічна робота №7 «Виконання простого горизонтального й вертикального розрізів»
VIII. Креслення деталей
Деталь та її елементи. Основні відомості про креслення деталей. Зміст робочих креслень деталей.
Зображення. Умовності та спрощення на кресленнях. Додаткові та місцеві вигляди. Компонування зображень на кресленні.
Умовні зображення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.
Читання робочих креслень деталей.
XI. Складальні креслення
Призначення та зміст складального креслення. Зображення на складальних кресленнях.
Розміри на складальних кресленнях. Умовності та спрощення на зображеннях складальних
креслень. Номера позицій і специфікація.
Загальні відомості про з’єднання деталей. Рознімні та нерознімні з’єднання.
Деталювання складальних креслень.
Х. Схеми
Загальні відомості про схеми. Види і типи схем. Призначення.
Поняття про кінематичні схеми. Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах. Читання простих кінематичних схем.
Читання схем основних систем трактора
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация