Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кръстев Б.Х. Стоманобетонни гредостени - изчисляване и конструиране

  • Файл формата pdf
  • размером 6,97 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кръстев Б.Х. Стоманобетонни гредостени - изчисляване и конструиране
Книга/ ръководство, София: "Техника", 1981. - 102 с.
На български език.
В книгата е разгледано статическото изчисление и оразмеряване на стоманобетонни гредостени без отвори и с отвори в еластичен стадий на работа, като са използувани: метод на крайните разлики, метод на редовете и вариационен метод. Дадени са решеня на гредостени в еластично-пластичен стадий.
Към всеки раздел са разработени подробни примери за изчискение на различни видове стоманобетонни гредостени.
Разгледани са основните принципи за конструиране и армиране на прилаганите в практиката стоманобетонни гредостени.
Накрая са дадени таблици за определяне на напрегнатото състояние на гредостени при различни статически схеми и натоварвания, изполването на които значително улеснява изчислението на гредостените. Приложени са таблици за определяне пукнатинообразуващия момент при различни марки бетони, стомана, процент на армиране и размери на гредостените.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация