Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Савчук Н.Г., Березненко С.М., Березненко М.П. Квалітологія швейного виробництва

  • Файл формата pdf
  • размером 25,91 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Савчук Н.Г., Березненко С.М., Березненко М.П. Квалітологія швейного виробництва
Підручник. — 2-ге видання. — К.: Арістей, 2006. — 464 с. — ISBN 966-8458-85-0.
У підручнику всебічно розглянуті питання забезпечення та оцінювання якості, а також управління якістю. Нормативне та метрологічне забезпечення якості подані як складові технічного регулювання якості продукції. Описані види та методи технічного контролю, особливості його проведення на різних етапах швейного виробництва. Детально проаналізовані гармонізовані з міжнародними національні стандарти на системи управління якістю ДСТУІЗО серії
9000. Викладені основні принципи побудови та функції системи управління якістю на різних етапах життєвого циклу продукції. Належна увага приділена висвітленню питань оцінки рівня якості продукції, зіставного оцінювання виробів-конкурентів та організації робіт з проведення сертифікації та підтвердження відповідності продукції.
Підручник призначається для студентів вузів легкої промисловості. Також може бути використаний учнями технікумів, коледжів, науковими та практичними працівниками, що займаються проблемами квалітології.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация