Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій

  • Файл формата pdf
  • размером 6,89 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій
Київ : Генеза, 2004. – 496 с.
Анотація:
Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація зародження і розвитку знань з історії України. Головну увагу приділено характеристиці витоків і особливостей розвитку української історичної думки, її розвитку в княжу добу, в козацько-гетьманські часи, в період перебування українських земель у межах Російської та Австро-Угорської імперій, а також у часи визвольних змагань за відновлення і зміцнення державної незалежності України.
Простежується внесок в українську історичну науку провідних істориків, наукових осередків та інституцій не тільки материкової України, а й української діаспори. Розвиток української історіографії розглядається на тлі європейської історичної науки.
Для професійних істориків, викладачів, учителів, студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією, наукою та культурою
Зміст
Від автора
Українська історіографія як спеціальна галузь знань і навчальна дисципліна
Теоретико-методологічні засади та основні етапи розвитку української історіографії
Витоки та зародження давньоукраїнської історичної думки
Історичні знання княжої України-Руси
Зародження українського козацтва та його вплив на розвиток історичних знань
Українська історична думка в добу Хмельниччини та Гетьманщини
Нові явища в розвитку історичних знань в Україні першої половини XVIII ст.
Формування наукових основ української історичної думки другої половини XVIII - першої третини XIX ст.
Становлення і розвиток української історичної науки в середині та другій половині XIX ст.
Утвердження української національної історіографії на рубежі XIX-XX ст.
Українська історіографія на тлі національно-державного відродження України
Радянізація української історичної науки та формування її зарубіжних центрів
Історична наука в лещатах сталінського тоталітаризму (1930-і - перша половина 1940-х рр.)
Особливості повоєнного розвитку української історіографії
Історична наука в Україні на тлі хрущовської «лібералізації» суспільства
Протистояння істориків УРСР та діаспори в добу брежнєвщини (друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.)
Українська історіографія на переломі: від тоталітарного монізму до плюралізму та гласності (друга половина 1980-х - початок 1990-х рр.)
Відродження традицій національної історіографії в незалежній Україні (90-і pp. XX - початок XXI ст.)
Післямова
Основні джерела та література
Іменний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация