Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Журналістика 2010 №02(18)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Журналістика 2010 №02(18)
Наукове видання. — Київ : Київський університет. — 60 c. — ISSN 1728-2705.
Подано наукову школу професора В. Ф. Іванова (методологія та методика дослідження змісту масової комунікації).
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів.
Зміст.
Соціологія масової комунікації
Іванов В., Дудко О. Журналістське розслідування та журналістське дослідження в журналістикознавстві: проблеми ідентифікації
Соціальна складова теорії інформаційного суспільства
Комунікатор
Кужель К. Нематеріальне стимулювання працівників ЗМІ як ефективний інструмент підвищення продуктивності та якості праці
Зміст комунікації
Міронова Т. Про деякі особливості діалогічності публіцистичного тексту (на прикладі "Слова редактора")
Цуканова Г. Етичне забарвлення фотоілюстративного матеріалу українських видань
Сіріньок-Долгарьова К. Новинний дискурс як явище соціокомунікативного середовища
Канал комунікації
Доценко К. Глянсове видання: до питання дефініції й тенденцій розвитку в сьогоденні
Кошак О. Ретроспектива становления і розвитку радіомовлення на Донеччині
Дослідження реклами та зв’язків із громадськістю
Грицюта Н. Естетичні концепти постмодернізму в сучасній рекламі
Хавкіна Л. Хронотоп в українському рекламному просторі: міфологічний аспект
Вежель Л. Соціальні медіа – нові можливості для розвитку бізнесу
Олтаржевський Д. Журналістські аспекти неймінгу корпоративних видань
Башук А. Реалізація макростратегії вільної референції в політичному дискурсі прес-конференцій
Рогожина В. Регіональна реклама в контексті процесів глобалізаці
Фурманкевич Н. Стилістика рекламної комунікації
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.99
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация