Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2009 №10 (99)

Імідж сучасного педагога 2009 №10 (99)
Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Полтава: ПОІППО, 2009. - 118 с. Головний редактор - Надія Білик.
Анотація.
Тема номеру: Підготовка вчителя в умовах глобалізації.
Зміст.
Точка зору.
Доброчинність і мудрість учителя у філософському леті простору й часу І. Зязюн.
Моделювання виховних педагогічних систем Л. Хомич.
Полікультурна освіта у контексті глобалізаційних процесів Л. Султанова.
Інноваційний стиль педагогічної діяльності в умовах глобалізації освіти І. Борозинець.
Технологія організації проектної діяльності Л. Лук’янова.
Організація виховної роботи у педагогічному університеті М. Гриньова.
Діти з новим світобаченням: педагогічний дискурс проблеми М. Лещенко.
Дитиноцентризм крізь призму сучасної педагогічної науки О. Квас.
Післядипломна освіта.
Сутність професійної діяльності сучасного вчителя суспільствознавчих дисциплін Н. Онуфрієнко.
Досвід зарубіжних країн.
Професійна підготовка педагогічного персоналу в європейських країнах середземноморського регіону Н. Постригач.
Особливості підготовки вчителів швейцарської конфедерації до здійснення інклюзивного
навчання Т. П’ятакова.
Вища освіта.
Інноваційний вектор модернізації системи вищої освіти України С. Машкіна.
Влияние творческой деятельности на формирование профессиональной определённости
будущих учителей Т. Герантия.
Формування моральності майбутнього педагога в системі неформальної мистецької освіти Н. Сулаєва.
Виховний компонент у системі професійної підготовки майбутнього вчителя Н. Карапузова, Н. Манжелій.
Теоретичні засади проблеми організації алгоритмічної діяльності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей Л. Сметаніна.
Особливості художньо-естетичної підготовки вчителя у системі педагогічної освіти 1917-1920 рр. Т. Благова.
Навчаючи — вчимося.
Підготовка майбутніх вихователів до формування основ логіко-математичного мислення О. Гришко.
Діагностика рівнів готовності майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки О. Вашак.
Журнал у журналі.
Книжки видавництва «Шкільний світ», що вийдуть друком у 2010 році.
Орієнтири соціальної педагогіки.
Вдосконалення професійної майстерності спеціалістів соціальної сфери в науковій школі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка О. Гнізділова.
Поради спеціаліста.
Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту: філософсько-онтологічний підхід О. Федій.
Емоційна спрямованість особистості в структурі мотивації професійної підготовки майбутніх психологів І. Бородіна.
Труднощі у навчанні як психолого-педагогічна проблема І. Карапузова.
Шкільна родина.
Діяльність домашнього вихователя у сучасних умовах Н. Ковалевська.
Професійний імідж учителя як складова успіху організації самовиховання старшокласників З. Удич.
Інтерактивно-рефлексивний підхід у вихованні студентської молоді Н. Павленко.
Самовиховання студентської молоді в контексті гуманізації освіти Г. Черепанова.
Духовно-нравственное воспитание в системе христианской антропологии В. Голишева.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация