Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2009 №08-09 (97-98)

Імідж сучасного педагога 2009 №08-09 (97-98)
Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Полтава: ПОІППО, 2009. - 158 с. Головний редактор - Надія Білик.
Анотація.
Тема номеру: Управління адаптивною школою.
Зміст.
Точка зору.
Розвиток адаптивного управління в освітніх системах Г. Єльникова.
Адаптивна модель сучасної української школи В. Зелюк, Р. Гавриш, Т. Водолазська.
Моделі громадсько-державного управління в системах освіти як фактор створення ефективної освітньої системи А. Панкевич.
Становлення української громадсько-активної школи в Галичині Р. Шиян, М. Товкало.
Вирішення фінансових проблем в освіті через створення громадсько-активних шкіл П. Товцев.
Перспективи розвитку компетентнісного підходу у сучасній вітчизняній освіті І. Шаповалова.
Забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні навчального закладу шляхом маркетингово-моніторингових досліджень З. Рядова.
Педагогічний менеджмент.
Компетентнісний підхід у підготовці сучасного керівника освітнього закладу С. Королюк.
Компетентнісний підхід до професійного розвитку керівника загальноосвітнього навчального закладу М. Ворон.
Сучасний керівник ЗНЗ та його роль у проектуванні педагогічних систем Т. Капустеринська.
Правове забезпечення управлінської діяльності менеджера: теоретичний аспект Г. Москалик.
Критерії, показники та рівні готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання Т. Бабко.
Післядипломна освіта.
Інноваційні зміни в системі післядипломної педагогічної освіти Л. Даниленко.
Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у післядипломній педагогічній освіті В. Ястребова.
Технології дистанційного навчання при проведенні курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Ю. Василенко.
Використання адаптивних технологій управління в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Г. Кравченко.
Професійна компетентність учителя філологічних дисциплін Л. Лузан.
Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників Н. Білик.
Вища школа.
Шляхи реалізації принципів інноваційно зорієнтованого підходу в управлінні кафедрою ВНЗ М. Артюшина.
Сучасні тенденції у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» В. Лунячек.
Екологічна освіта як складова частина навчально-виховного процесу Л. Олійник.
Концептуальна основа різних підходів до особистісно зорієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя А. Цинна.
Орієнтири соціальної педагогіки.
Доступність якісної освіти у масовій свідомості населення Криму В. Єфімова.
Професійна освіта.
Забезпечення компетентнісного підходу у підвищенні кваліфікації керівників ПТНЗ В. Ковальчук.
Комунікативна компетентність як одна з професійних якостей педагогів професійно-технічних навчальних закладів З. Єрмакова.
Журнал у журналі.
Перелік видань видавництва «Шкільний світ» за «Каталогом видань України» на 2010 рік
Лубенський фінансово-економічний коледж: шлях довжиною в 65 років А. Литовченко, С. Литвиненко, В. Барінова.
Досвід зарубіжних країн.
Розвиток післядипломної освіти у Франції Ю. Несін.
Безперервна освіта в індустрії туризму Канади І. Сандовенко.
Проблеми стандартизації професійної освіти фахівців галузі туризму О. Захожа.
Навчаючи — вчимося.
Земська освіта в Україні: громадська за характером, демократична за змістом Р. Гавриш.
Організаційно-педагогічні умови автоматизації моніторингових досліджень на рівні навчального закладу І. Лапшина.
Моделювання профільного навчання в регіоні: діагностико-прогностичний підхід В. Стойкова.
Режисура уроку.
Методична скринька вчителя правознавства.
Актуальні проблеми управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі О. Ковальська.
Методична скринька вчителя географії.
Психолого-дидактичні засади засвоєння економічних знань учнями у процесі навчання географії А. Шуканова.
Методична скринька вчителя трудового навчання Дидактичні ігри на уроках трудового
навчання Ігор Андрощук.
Використання схематичної наочності на уроках обслуговуючоїпраці Ірина Андрощук.
Шкільна родина.
Проблема управління естетичним вихованням учнів загальноосвітнього навчального закладу у науковій літературі О. Варгата.
Імідж-інформація.
Імідж-вимоги до написання наукових статей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация