Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2008 №09-10 (88-89)

Імідж сучасного педагога 2008 №09-10 (88-89)
Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Полтава: ПОІППО, 2008. - 108 с. Головний редактор - Надія Білик.
Анотація.
Тема номеру: Реабілітаційна педагогіка.
Зміст.
Точка зору.
Новий напрям у педагогіці В. Шпак.
Актуалізація ідей реабілітаційної педагогіки в загальноосвітніх навчальних закладах І. Фабро.
Науково-теоретичні підходи до системи надання допомоги дітям із порушеннями психофізичного розвитку в шкільній освіті Л. Томіч.
Формування здорового способу життя в системі соціально-педагогічної реабілітації дітей
з особливими потребами В. Грабовський.
Аспекти корекційно-реабілітаційної допомоги в соціально-реабілітаційному центрі Л. Прядко.
Реабілітаційна педагогіка.
Особливості реабілітаційної роботи школи з дезадаптованими дітьми Н. Зобенько.
Реабілітаційний потенціал педагогічної взаємодії з «важкими» дітьми Н. Карапузова.
Вплив порушень в особистісно-смислових властивостях підлітка на прояв міжособистісних конфліктів Н. Атаманчук.
Комплексна реабілітація міофасціальних больових синдромів у підлітків І. Кальонова, А. Кузнєцов.
Теоретичні основи поняття адиктивної поведінки молодших школярів О. Васійчук.
Досвід застосування оздоровчої дихальної гімнастики А.М. Стрельнікової в дітей молодшого шкільного віку Н. Варвінська, Т. Губенко, В. Варвінський.
Піклування про сиріт, безпритульних та бездоглядних на Катеринославщині В. Васильєв.
Образи травмуючих ситуацій в уявленнях учнів допоміжних шкіл Ю. Бистрова.
Орієнтири соціальної педагогіки.
Особливості педагогічного впливу на особистість у технології соціальної роботи А. Капська.
Особливості організації роботи соціального педагога з педагогічно занедбаними підлітками у клубах за інтересами М. Ярошко.
Соціальна та психологічна реабілітація підлітків із комп’ютерною залежністю О. Коваленко.
Освіта зарубіжних країн.
Патріотизм як превентивний засіб проти скоїння злочину (досвід КНР) Л. Калашник.
Професійна підготовка соціальних працівників для клінічної соціальної роботи в Німеччині Л. Кнодель, В. Максимчук.
Реформування вищої педагогічної освіти Франції в контексті Болонського процесу О.Голотюк.
Поради спеціаліста.
Професійна діяльність логопеда в умовах реабілітаційного центру Л. Федорович.
Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків з різним типом сімейного виховання А. Марченко.
Психолого-педагогічні чинники підліткової агресивності Ю. Клименко.
Організаційні психолого-педагогічні і дидактичні особливості ранньої діагностики та корекції психомоторики дітей із вадами аутизму Я. Крет, Н. Байкіна, О. Бесарабова.
Психологічна реабілітація сім’ї дитини з дитячим церебральним паралічем І. Омельченко.
Шкільна родина.
Авторська виховна система С. М. Рівеса і Н. М. Шульмана О. Попова.
Виховання дітей-сиріт у родинах громадян 40-50-х років XX століття І. Ченбай.
Моральні принципи праукраїнців дохристиянського періоду В. Кухарський.
Роль і значення лідера студентської групи у навчально-виховному процесі вищої школи
І. Кравченко.
Профілактика адиктивної поведінки учнів у виховній роботі професійно-технічних
навчальних закладів Г. Черепанова.
Міжнаціональний шлюб і сімейне виховання. Юдео-християнський погляд О. Мучник.
Методи роботи з дітьми, які стали свідками насильства в сім’ї Н. Королюк.
Сексуальне виховання та сексуальна просвіта як засоби профілактики дитячої проституції
О. Кушнірчук.
Калейдоскоп мов.
Інноваційні технології англійської мови у світлі ідей корпусної лінгвістики Л. Кунич.
Технологія використання jazz-chants на уроках іноземної мови як засіб підвищення соціокультурної компетенції молодших школярів Р. Павлюк.
Режисура уроку.
Методична скринька вчителя економіки. Організація та проведення ділових ігор у навчальному процесі при викладанні навчальної дисципліни Економіка підприємства Г. Шумська.
Методична скринька вчителя зарубіжної літератури Образ «еврея» в произведениях Н.В. Гоголя и В.Г. Короленка А. Мучник.
Методична скринька вчителя фізичної культури. Аналіз вихідного рівня предметних біологічних компетентностей майбутніх фахівців фізичної культури П. Хоменко .
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация