Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2008 №07-08 (86-87)

Імідж сучасного педагога 2008 №07-08 (86-87)
Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Полтава: ПОІППО, 2008. - 152 с. Головний редактор - Надія Білик.
Анотація.
Тема номеру: Проектування освітніх систем.
Зміст.
Точка зору.
Ментальные проекты: опыт философской детерминации (образовательный аспект) Д. Полежаев (Россия).
Проблеми регіонології: освітній аспект А.Самодрин.
Концепція проектування дидактичної системи В. Стрельніков.
Теоретичні основи формування гендерної свідомості як передумова реалізації гендерного підходу до процесу виховання І.Герасимова.
Педагогічний менеджмент.
Сучасні підходи до проектування освітніх систем В.І.Мирошниченко.
Моніторинг як інформаційно-регулятивний супровід розвитку освітньої системи Г.Єльникова.
Удосконалення науково-практичних основ розробки механізму розвитку трудового потенціалу менеджерів закладу для системи освіти О.Колесник.
Качество труда педагогического персонала – основа повышения качества жизни М. Розенбаум.
Проектування управлінської діяльності в сучасній школі (з досвіду роботи Кременчуцького ліцею № 4) Л.Михайлик.
Післядипломна освіта.
Інноваційні підходи в підвищенні професійної компетентності сучасного вчителя Л.Покроєва.
Інноваційні підходи до створення патріотично спрямованого виховного середовища Г. Назаренко.
Педагогічна система вчителя: сутність та критерії Ю.Клименко.
Педагогічна майстерність як особлива освітня система П.Матвієнко.
Дослідно-експериментальна робота як один із напрямів трансформації післядипломної освіти вчителів природничих дисциплін та як фактор розвитку їх професійної
компетентності Л.Друзь.
Освіта зарубіжних країн.
Зміст і структура навчальних планів і програм для підготовки вчителя англійської мови до екологічного виховання учнів у Великій Британії Т.Кучай.
Система образования в Италии Е.Меттини.
Педагогічна вітальня.
Наукова школа професора Л.Д. Попової як педагогічна система (з нагоди 85-річчя від дня народження) О. Гнізділова.
Презентація автора.
Проект моделі школи майбутнього «Людина і довкілля» В.Ільченко, К.Гуз, В.Зелюк, А.Ляшенко, Г.Дзюбкін.
Поради спеціаліста.
Проектне бачення процесу формування конкурентоспроможної особистості: психологічний аспект Л.Нічуговська.
Психологічні основи саморегуляції педагога М.Гриньова.
Психологічне обгрунтування та втілення принципів наукового проектування в модульно-розвивальній системі навчання Т.Надвинична.
Застосування активних методів навчання при викладанні психології у системі післядипломної освіти Ю.Калюжна.
Навчаючи — вчимося.
Педагогічне моделювання як основа проектування освітніх процесів Л.Вішнікіна.
Педагогічна система самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін В.Іщенко.
Проектування системи педагогічної підготовки магістрів економіки Л. Лебедик.
Інформаційно-навчальний комплекс як умова формування функціональної компетентності Г.Сорокіна.
Електронний підручник як засіб індивідуалізації у навчальній роботі аграрних ВНЗ І-II рівнів акредитації Н.Кононец.
Формування валеологічної грамотності студентів педагогічних ВНЗ О.Бондаренко.
Проектування особистісно зорієнтованої моделі валеологічної освіти в дошкільних навчальних закладів Т.Андрющенко.
Макаренківський проект Трудового корпусу Харківського округу А.Ткаченко.
Орієнтири соціальної педагогіки.
Педагогічна технологія Марії Монтессорі у процесі соціалізації особистості А.Ільченко.
Режисура уроку.
Методична скринька вчителя географії.
Проектування змісту і методики формування економічних знань в шкільних курсах географії А.Шуканова.
Екологічне виховання учнів під час вивчення географії: вчительське бачення Є. Копилець.
Методична скринька вчителя хімії та довкілля. Компетентнісний підхід до формування хімічних понять
І.Гурняк.
Про використання «ранкових зустрічей» та демон-страційного експерименту під час реалізації методу проектів як інтерактивної технології О.Ольховий.
Методична скринька вчителя трудового навчання. Проектування властивостей професійної підготовки вчителя технологій загальноосвітнього навчального закладу А.Цина.
Проектування в освітній галузі «Технологія» В. Чемшит, Л. Іщенко.
Методична скринька вчителя образотворчого мистецтва. ормування загальнокультурних компетентностей учнів основної і середньої школи у процесі викладання
інтегрованих курсів «Мистецтво в 5-8 класах» та «Художня культура в 9-11 класах» І.Мітіна.
Шкільна родина.
Психолого-педагогічне проектування змісту навчально-виховного процесу (з досвіду роботи Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка) Л. Полобок.
Лідерство у громадських організаціях: проблеми та перспективи О.Пащенко.
Моральне виховання – необхідна умова формування особистості школяра Т.Тарапушенко.
Проектування інклюзивної освіти в Україні В.Цина.
Муніципальна система виховання фізичних якостей старшокласників О.Попович.
Організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки фізичного реабілітолога до роботи зі спортсменами М.Романишин.
Формування духовного світу студентської молоді (з досвіду роботи Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових
технологій) А.Палаш, В.Булигіна.
Шкільна бібліотека в соціокультурному контексті Р. Гелеверя, Л. Шакотько.
Досвід застосування новітніх психофізіологічних педагогічних технологій у підготовці молодих робочих з професійно-прикладною спрямованістю у вищих професійних училищах Л. Духовний.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация