Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2007 №07-08 (76-77)

Імідж сучасного педагога 2007 №07-08 (76-77)
Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Полтава: ПОІППО, 2007. - 160 с. Головний редактор - Надія Білик.
Анотація.
Тема номеру: Лідерство в освіті.
Зміст.
Точка зору.
Лідери в освіті К.Гуз, В.Ільченко.
Ми йдемо до лідерства! В.Громовий.
Особистісний вимір управління в освіті: від лідерства авторитету до лідерства педагогічного партнерства М. Романенко, Б. Братаніч.
Нарис творчості українських і світових лідерів трудової педагогіки В.Моргун, П.Матвієнко.
Феномен лидерства в детском коллективе (технология лидерской подготовки старшеклассников) Т.Вежевич.
Дев’ять кроків ефективного навчання лідерству В.Стрельніков, Л.Лебедик.
Роль педагогічного лідерства в освіті В.Цина.
Лідерство – ефективний спосіб побудови освітніх систем Н.Білик.
Рідні джерела.
Віхи освітньої перспективи Полтавщини А. Самодрин.
Педагогічний менеджмент.
Інноваційні підходи до управління школою в сучасних умовах В. Химинець.
Комп’ютерна модель інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників Ж. Сенчук.
Робота кафедри щодо формування професійної компетентності керівних кадрів Г.Мокану, Л.Щоголєва.
Класифікація освітнього моніторингу в контексті управління навчальним закладом О. Свет.
Формування лідерських та організаторських якостей студентів як майбутніх менеджерів освіти Л.Кравченко.
Наукові основи формування готовності керівника школи до здійснення інноваційної діяльності Т.Гавлітіна.
Зміст прогнозування в освітній діяльності А.Шегеда.
Післядипломна освіта.
Управлінські ідеї – в практику післядипломної освіти Г.Дмитренко.
Сучасні підходи до підвищення якості підготовки педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти Г.Кравченко.
Проблема розвитку духовного потенціалу педагога в процесі післядипломної освіти О.Хаустова.
Проектування професійно-орієнтованої технології навчання в системі післядипломної
педагогічної освіти Л. Лісіна.
Підготовка вчителя до економічного виховання молодших школярів як сучасна проблема розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні О.Варецька.
Аналіз стану педагогічного керівництва розвитком професійної компететності вчителів музики в інститутах післядипломної педагогічної освіти Н. Мурована.
Поради спеціаліста.
Лідерська позиція педагога як умова змін в освіті О.Новак.
Психологічна культура менеджера освіти як ціннісне надбання особистості І.Бойко.
Воспитание лидерской активности и самостоятельности у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью как предпосылка формирования положительного отношения к учебной деятельности Е.Кузьмина, О.Ладыга.
Навчаючи — вчимося.
Організаційно-педагогічні умови переходу до безперервної педагогічної освіти Л.Покроєва.
Комп’ютерний комплекс VISUAL CALCULUS та вивчення математичного аналізу О. Губачов, В. Лагно.
Методична характеристика занять з курсу «Системи комп’ютерної математики» Т.Кобильник.
Чинники визначення якості дистанційної освіти Ю.Василенко.
Громадська організація українського вчительства під керівництвом С. Русової як чинник
управління національною системою освіти у 1917-1920 рр. І. Комісар.
Ґенеза проблеми політехнічної освіти в контексті розвитку вітчизняного шкільництва Л.Семеновська.
Діагностика культури професійної самореалізації майбутніх педагогів В. Мазін.
Режисура уроку.
Генерал П.А.Ротмістров – лідер і новатор у сфері військової та педагогічної освіти XX ст. К.Анісімов.
Шляхи формування моральної свідомості в учнів з ознаками лідера на уроках етики Н.Івашина.
Розвиток лідерських якостей майбутнього учителя природничих дисциплін у педагогічному вищому навчальному закладі С.Яланська.
Калейдоскоп мов.
Інтерактивні методи формування готовності вчителів іноземної мови до самореалізації в професійній діяльності І.Тяллєва.
Теоретичні передумови навчання усного японського спілкування на початковому етапі
у вищих навчальних закладах О.Асадчих.
Журнал у журналі.
На шляху до лідерства в європейському освітньому просторі (з досвіду Полтавського комерційного технікуму) В.Степанов.
Шкільна родина.
Формування лідера у процесі педагогічної професійної орієнтації старшокласників Ж.Борщ, Л.Кравченко.
Педагогічна підтримка підлітка-лідера як засіб подолання соціальної занедбаності Т.Денисовець.
Науково-теоретичні основи формування етичної культури з ознаками лідерської
обдарованості К.Слесик.
Виховання ділового лідера в учнівському колективі Н.Настенко.
Гандбольна команда ДЮСШ як середовище виховання спортивного лідера
О.Попович, В.Козарецький.
Орієнтири соціальної педагогіки.
Сімейна історія як чинник успішності повторного шлюбу у жінок О.Косигіна.
Сучасні підходи та орієнтири при вихованні і навчанні 5-річних дітей Н.Яковенко.
Імідж-інформація.
Фотоматеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна школа і розвиток лідерства в освіті» (22-23 жовтня 2007 року, Полтава).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация