Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чорній С. Історія української літературної мови XX сторіччя

  • Файл формата djvu
  • размером 1,17 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чорній С. Історія української літературної мови XX сторіччя
Опубліковано: Мюнхен, 1975
Сторінок: 109 с.
Опис: Український Вільний Університет
Серія: Скрипти ч. 40
З передмови: "Курс історії української мови ставить своїм завданням розкрити і всесторонньо насвітлити закони розвитку української мови як мови самобутньої нації. Мова є одним із важливих складників історичного духового прояву і культурного розвитку народу, а зокрема історія мови - одним із важливих чинників історичного розвитку нації в цілому, і тому кожна культурна людина, вивчаючи історію свого народу,повинна бути й всесторонньо ознайомлена з історичним розвитком рідної мови.
Окреме значення має вивчення історії української мови для тих студентів,що присвячують себе філології,а зокрема для викладачів української мови. В цьому випадку докладне вивчення законів розвитку української мови є абсолютною конечністю,бо викладання мови без знання її історії втрачає свою вартість,коли це не робить людина, що всесторонньо ознайомлена з історією мови. Історія мови розв'язує багато мовних проблем зі сучасної мовної практики. Тому то вивчення історії мови є так важливе і тому я звернув особливу увагу на становище мовної політики в Україні.
Підготовляючи скрипт "Історія української мови XX століття я вважав за потрібне якнайвиразніше підкреслити русифікаційну, виразно антинаукову, політику комуністичної партії в ділянці розвитку української мови, зокрема - у сфері наукової термінології, стилю та правопису. У зв'язку з цим наведено й докладно продискутовано найосновніші праці спрямовані проти українських науковців, як, наприклад, - Л.Хвиля: "3а більшовицьку пильність на фронті творення радянської культури", "На боротьбу з націоналізмом на мовному фронті", "Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті"; Н. Каганович: "Мовна теорія українського буржуазного націоналізму"; М. Фінкель: "Термінологічне шкідництво і його теоретичне коріння" та інші.
У скрипті студент знайде багато прикладів новоутворень з ділянки наукової термінології, що були узгляднені й затверджені Інститутом Наукової Мови, та почали появлятися друком у словнику української мови аж до моменту розгрому Інституту і його науковців-дослідників /1930-33 рр./ та запровадження офіційної режимової термінології, всеціло підпорядкованої російській науковій термінології. Скрипт ні в якому разі не претендує бути вичерпним посібником з ділянки історії української мови XX століття. В окремому засязі цей скрипт теж доповнює інші мовні скрипти УВУ, а головно звертає увагу студента в однім конкретнім напрямку, розкриваючи актуальність загрози у мовній площині.
Скрипт видається кількістю п'ятьсот примірників."
(Проф.д-р Степан Чорній)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация