Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі
Підручник для ВНЗ. - К.: Слово, 2008. - 408 с.
Відповідно до програми курсу висвітлено зміст, завдання і методику ознайомлення дітей дошкільного віку із предметним і соціальним довкіллям. Розкрито науково-теоретичні засади, засоби, форми, методи і прийоми ознайомлення дітей з довкіллям та входження дитини в соціум: багатовекторність дитячих стосунків, шляхи соціалізації дитини, ставлення соціуму до дитинства. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Дошкільне виховання".
Зміст.
Переднє слово.
Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям.
Науково-теоретичні засади ознайомлення дітей з довкіллям.
Предмет і завдання методики ознайомлення дітей з довкіллям.
Наукові засади методики ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі.
Діяльнісний підхід до організації життєдіяльності дітей у довкіллі.
Зміст і форми ознайомлення дітей дошкільного віку з предметним довкіллям.
Програмне забезпечення ознайомлення дітей з предметним до-вкіллям у дошкільному навчальному закладі.
Становлення особистості дошкільника у предметно-розвивальному середовищі дошкільного закладу.
Засоби і форми ознайомлення дітей з довкіллям.
Засоби ознайомлення дітей з довкіллям.
Картина як засіб ознайомлення з довкіллям.
Методика застосування карт розумових.
дій на різних видах занять.
Форми ознайомлення дітей із довкіллям.
Сучасні підходи до таксономії навчально-розвивальних занять з дітьми.
Гра-стратегія - інтерактивна форма навчання дошкільників.
Методи і прийоми ознайомлення дітей із предметним довкіллям.
Характеристика методів і прийомів ознайомлення дітей з пред-метним довкіллям.
Організація спостережень дітей у предметному довкіллі.
Ек’скурсії-огляди, розглядання предметів і бесіда про них, екс-курсії за межі дошкільного закладу.
Бесіди за змістом картин.
Бесіди за дидактичними картинами.
Бесіди за змістом репродукцій художніх картин.
Методи опосередкованого ознайомлення дітей з предметним довкіллям.
Ознайомлення з довкіллям засобами дидактичної гри.
Методика ознайомлення дітей з якостями і властивостями предметів.
Виховання у дошкільників відповідального ставлення до довкілля.
Ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки.
Ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху.
Діти в соціальному довкіллі.
Дитинство як педагогічна категорія.
Готовність вихователів до реалізації принципів гуманістичної педагогіки.
Багатовекторність соціуму у свідомості дітей.
Принципи взаємовідносин дітей і дорослих у сучасному освіт-ньому просторі.
Стосунки з однолітками як чинник формування уявлень про соціальний і предметний світ.
Ознайомлення дітей з явищами суспільного життя .
Ознайомлення дітей з рідним краєм і Батьківщиною.
Ознайомлення дітей з національними символами України.
Формування в дітей основ економічної культури.
Список використаних джерел .
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация