Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Горбач О. Арґо українських вояків

  • Файл формата pdf
  • размером 2,39 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Горбач О. Арґо українських вояків
Відбитка з "Наукових Записок" Українського Вільного Університету в Мюнхені, 1963. — ч. 7. — 35 сторінок.
Чіткої межі поміж арґотизмами вояків та інших суспільних груп немає. Своєрідна осмоза існує, зокрема, поміж арґотизмами вояків та сленґом міської вулиці, а далі — в'язнів, підпільників, злодіїв. Тим-то й виникають територіальні різниці поміж арґотизмами вояцтва з Галичини-Буковини та центрально-східніх областей України, спричинені і різними армійськими системами, і їхніми територіальними пов'язаннями (українців австрійської й польської армій з арґотизмами польських земель; українців російської й червоної армій з арґотизмами російських міст); знову ж, і в межах ніби «понадтериторіяльної» червоної армії українці з ґарнізонів УРСР вживали й деяких інших арґотизмів, ніж, наприклад, такі ж українці ґарнізонів Башкірії, — головно з-поза вузько-військової ділянки (наприклад, мандро «хліб», ходульі «ноги»). Здебільшого, носіями й популяризаторами арготичної лексики в армії були завжди вишкільники підстаршини й вояки-виходці з міських соціяльних низів: звідси зрозуміле й проникання вуличних арґотизмів у вояцьке арґо.
В дальшому ж військова служба дуже причинюється до проникання арґотизмів у широкі маси населення. Існує теж тісний зв'язок поміж арґотизмами вояцтва УПА та тюремно-підпільними західніх областей України); він випливає не лиш із тісних персональних пов'язань поміж носіями обох арґотичиих систем, але й з подібних зовнішніх умов дотичних груп мовців.
Розглянуто арґотизми, що походять з середовища: російської армії, Червоної армії, польських військових, німецької армії, дивизії "Галичина" (1-ї української дивизії УНА), УПА, матросів чорноморського флоту.
Для кращої речової пов'язаності й проглядності арґотизмів ми трималися при їх переліку не азбучного порядку, але їх ділянкової приналежності, розподіляючи їх за такими групами: а) назви частин тіла й їх функцій, б) назви військових ступенів, в) назви родів зброї, г) назви національностей, ґ) назви спорядження (уніформа, особиста зброя, спеціяльна зброя), д) назви зв'язані з вишколом і бойовою тактикою, е) назви зв'язані з адміністрацією, судівництвом, шпиталем, є) інше. Помітки при окремих арґотизмах дозволяють льокалізувати їх з часово-територіального погляду.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация