Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Тюрменко І.I. (ред.) Культурологія: теорія та історія культури

  • Файл формата djvu
  • размером 5,83 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Тюрменко І.I. (ред.) Культурологія: теорія та історія культури
Навчальний посібник. Видання 3 тє, перероб. та доп./За ред. І. І. Тюрменко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 370 с.
ISBN 978- 611- 01- 0000- 7
Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.
Зміст
Передмова
Основи теорії культури
Специфіка культурологічного знання
Культурологія як наука та навчальна дисципліна
Еволюція поглядів на культуру
Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки
Традиційна і сучасна культура
Запитання для самоконтролю знань
Література
Теорії та напрями в культурології
Сучасні концепції культури
Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури
Українська культурологічна думка
Запитання для самоконтролю знань
Література
Культура і цивілізація
Підходи до визначення поняття цивілізація. Співвідношення культури і цивілізації
Типологія цивілізацій
Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини
Запитання для самоконтролю знань
Література
Культура і суспільство
Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства
Субкультура. Контркультура
Поняття культурної ідентифікації
Ідея рівноправності культур у сучасному світі
Запитання для самоконтролю знань
Література
Генезис культури
Форми існування прадавніх культур
Антропо та соціокультурогенез первісності
Духовне життя людини первісної доби
Cвітоглядні та художньо естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту
Запитання для самоконтролю знань
Література
Ілюстрації
Антична культура
Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія
Культурний феномен еллінізму: космополітизм та індивідуалізація (остання третина ІV – І ст. до н.е.)
Традиції та спадкоємність культури Стародавнього Риму
Українська культура на перехресті скіфо сарматського та античного світів Світове значення античної культури
Запитання для самоконтролю знань
Література
Ілюстрації
Культура середніх віків: Візантія, Європа, Слов’яни, Русь
Духовно культурна спадщина Візантійської імперії
Європейська культура епохи Середньовіччя
Культура та дохристиянські вірування давніх слов’ян
Культура Київської Русі
Запитання для самоконтролю знань
Література
Ілюстрації
Культура епохи ренесансу
Формування та світоглядні засади культури Ренесансу
Ренесансний титанізм та його прояви
Ренесанс в українській культурі
Запитання для самоконтролю знань
Література
Ілюстрації
Культура доби Бароко та Просвітництва (XVII–XVIII ст.)
Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм
Художні стилі в європейській культурі XVII–XVIII ст.
Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування
Феномен українського бароко
Запитання для самоконтролю знань
Література
Ілюстрації
Культура XIX Століття
Світоглядні засади та головні напрями розвитку європейської культури XIX ст.
Класицизм, романтизм, реалізм – провідні художні течії в культурі XIX ст.
Культурна криза другої половини XIX ст. та пошуки шляхів виходу з неї
Роль інтелігенції в національно культурному відродженні України першої половини XIX ст.
Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах
Українська культура другої половини XIX – початку XX ст.
Запитання для самоконтролю знань
Література
Ілюстрації
Культура XX століття: визначні феномени. Художні течії та стилі
Модернізм – культурний феномен XX ст.
Тоталітаризм і культура
Сучасна масова культура
Течія постмодернізму в культурі межі XX–XXI ст.
Український культурний Ренесанс та його загибель
Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина XX ст.)
Цілісність національного культурного простору: культура українського зарубіжжя
Запитання для самоконтролю знань
Література
Ілюстрації
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация