Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни Загальна фізика. Навчальний посібник. Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 745,16 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни Загальна фізика. Навчальний посібник. Частина 1
Суми: Видавництво СумДУ, 2006. – 184 с. (Оцифровано 1-110 сторінки)
Збірник задач складено відповідно до навчальної програми студентів
інженерного факультету, де передбачено викладання курсу фізики протягом
трьох семестрів. Він містить задачі, що повинні бути розв’язані студентами в
індивідуальних контрольних роботах, та приклади тестів. У всіх розділах
збірника наведені приклади розв’язання задач та зведення основних формул
до розділу.
Збірник призначений для допомоги студентам денної та заочної
форм навчання та викладачам під час роботи над загальним курсом фізики.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация