Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Попович М.Г., Лозинський О.Ю. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Глави 1-4 (Укр)

  • Файл формата djvu
  • размером 7,13 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Попович М.Г., Лозинський О.Ю. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Глави 1-4 (Укр)
Навч. посібник / М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков та ін.; За ред. М. Г. Поповича, О. Ю. Лозинського. — К.: Либідь,
2005. — 680 с.
Викладено особливості електромеханічних систем автоматизації та їх найважливішого виду — електромеханічних систем автоматичного керування; обґрунтовано необхідність застосування системного підходу під час вивчення цих систем на основі врахування особливостей технологічних об'єктів керування, властивостей різних видів електроприводів.
Розглянуто особливості взаємовпливу технологічних об'єктів та електроприводів у системі автоматичного керування; сучасні керовані електроприводи із застосуванням новітніх методів керування; загальні техніко-економічні та експлуатаційні питання: енергозбереження, застосування екстремальних енергозбережних систем, захисту, діагностики та моніторингу, електромагнітних перешкод і сумісності.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Електромеханіка».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация