Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Булгар В.В. Теорія електроприводу

  • Файл формата djvu
  • размером 6,27 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Булгар В.В. Теорія електроприводу
Збірник задач. /ОНПУ - Одеса: Поліграф, 2006 - 408 с.
Посібник охоплює теми, що входять до програм підготовки спеціалістів з напряму "Електромеханіка".
В навчальному посібнику наведені задачі, пов'язані з використанням двигунів постійного та змінного струму, перетворювачів напруги в розімкнених та замкнених системах електроприводу, які мають бути використовувані при проведенні практичних занять з зазначеного курсу, а також для самостійного їх розв'язування студентами та контролю набутих ними знань. З метою ознайомлення з методикою розрахунків і вірного орієнтування студентів при самостійному вирішенні задач наведені розгорнуті приклади рішення типових задач.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация