Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Тимошик М. (ред.) Історія української мови. Хрестоматія

  • Файл формата djvu
  • размером 2,04 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Тимошик М. (ред.) Історія української мови. Хрестоматія
К.: Либідь, 1996. - 288 с.
Упорядники С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко.
Автор передмови С.Я. Єрмоленко
Історія української мови, що впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового висвітлення і неодноразово фальсифікувалась, нарешті стає предметом неупередженої уваги не лише фахівців, а й широкого читацького загалу.
Пропонована хрестоматія - перша спроба представити широкий спектр поглядів видатних учених на проблеми походження та розвитку нашої мови. Перевагу надано працям 20-30-х років, які фактично донедавна були забороненими.
Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Хрестоматія вміщує статті А. Кримського, Є. Тимченка, С. Смаль-Стоцького, І.Свєнціцького, І. Огієнка, Л. Булаховського, К. Німчинова, Ю. Шевельова, О. Горбача, П. Коваліва, В.Русанівського, В. Німчука, Г. Півторака, О. Тараненка.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация