Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сандюк Л.О. та ін. Основи культурології

  • Файл формата pdf
  • размером 3,33 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Сандюк Л.О. та ін. Основи культурології
Сандюк Л.О., Щубелка Н.В., Шмиголь М.Ф., Сулим О.В., Симоненко С.П., Романенков І.Д., Юшкевич Ю.С.
Навчальний посібник. / За ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 400 с. - ISBN 978-611-01-0259-9.
У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя - діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності.
З метою найбільш ефективної організації самостійної роботи студентів, поряд з викладенням теоретичних основ курсу, у посібник до кожної теми включені питання для самоконтролю, плани семінарських занять, завдання до самостійної роботи. Посібник також містить значну кількість тестових завдань, різноманітних за своїм змістом та формою, скомпонованих залежно від своєї складності у чотири рівні. Для поглибленого засвоєння основних культурологічних понять додається глосарій.
Навчальний посібник розроблено для студентів І курсу всіх форм навчання економічних спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация