Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вєнцковська Я., Братичак М., Топільницький П. Каталітично-адсорбційне знесірчення газів

  • Файл формата djvu
  • размером 2,57 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вєнцковська Я., Братичак М., Топільницький П. Каталітично-адсорбційне знесірчення газів
2-ге вид., переробл. i допов. – Вроцлав; Л., 2000. – 183 с. На украинском языке.
Видання розкриває важливі проблеми охорони навколишнього середовища, а також наводить технічні, технологічні та комплексні способи очищення газів, які викидаються в атмосферне повітря. Особливий акцент зроблено на розгляді так званих "сухих" технологій, в яких відбуваються каталітично-адсорбційні процеси.
У книзі розглянуті джерела викидів шкідливих речовин, а також заходи охорони атмосферного повітря. Подані характеристики численних адсорбентів і каталізаторів, які використовуються в процесах знесірчення газів, розглянуті основні методи вилучення сполук сірки з так званих кислих газів, наведені схеми установок, які для цього застосовуються, з перевагами і недоліками деяких процесів.
Автори не ставили за мету розгляд всіх технологій, а тільки головних напрямків очищення газових викидів. Каталітичні процеси конверсії сполук сірки в димових газах є перспективним напрямком, який, можливо, інтенсивно розвинеться з розробкою способів виготовлення нових каталізаторів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация