Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Жаліло Я.А. (ред.) Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування

  • Файл формата pdf
  • размером 270,91 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Жаліло Я.А. (ред.) Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування
Аналіт. доп. - О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська. – К. : НІСД, 2010. – 72 c.

Зроблено оцінку сучасного стану на ринку праці, визначено його основні недоліки та причини щодо необхідності реформування, проаналізовано «інституційні пастки», що ускладнюють процеси структурних реформ в Україні. Акцентовано на необхідності посилення державного впливу, визначено заходи державної політики, концептуальні засади реформування та державного регулювання ринку праці. Для науковців, органів державної та виконавчої влади, усіх, хто цікавлять соціально-економічні проблеми функціонування ринку праці.
Зміст
Вступ
Інституційні диспропорції ринку праці як головні перешкоди для структурних трансформацій
Інерційність зайнятості та її усталений характер
Структурна нерівновага ринку праці
Структурні диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці
Специфіка безробіття в Україні
Занижені стандарти оплати праці
Слабкість державного регулювання
Неефективні інститути трудового права
Несформованість інститутів укладення контракту, ведення переговорів
Недосконалість окремих структурних складових державного регулювання
Основні напрями державної політики реформування ринку праці
Реструктуризація зайнятості
Реформування інституту оплати праці
Удосконалення державного регулювання зайнятості
Перегляд системи державного управління у сфері зайнятості
Удосконалення діяльності служби зайнятості та збільшення її впливу
Підвищення територіальної мобільної робочої сили
Децентралізація політики зайнятості
Реформування трудового законодавства
Реформування стратегічного планування, прогнозування та моніторингу
Висновки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация