Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств

  • Файл формата pdf
  • размером 12,11 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств
Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 392 с.
Зміст
Передмова
Основи ринкової економіки
Принципи і методи теоретичної та прикладної економіки
Міське господарство як соціально-економічний комплекс і його місце в структурі суспільного виробництва
Особливості виробничої (експлуатаційної) діяльності підприємств і організацій житлово-комунального господарства
Комунальна власність і організаційні форми
комунальних підприємств
Організація управління виробництвом
Функції управління та їх автоматизація
Проектування та організація міського водопостачання
Організація міської каналізації
Управління проектами розвитку водопостачання і водовідведення міст
Економічний потенціал підприємства ВКГ і його оцінка
Правила надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення
Основні і оборотні фонди
Класифікація, структура і оцінка вартості основних фондів
Організація технічного обслуговування і ремонту основних фондів
Інвентаризація об’єктів водопостачання і водовідведення
Методи амортизації і амортизаційна політика
Експертна оцінка ринкової вартості основних фондів
Оборотні фонди та обігові кошти
Значення і найважливіші шляхи раціонального використання оборотних фондів
Виробнича програма і якість надання послуг
Методика розробки виробничої програми
Визначення норм технологічних втрат води
Показники якості водопостачання і водовідведення
Контроль за якістю водопостачання і водовідведення
Екологічна політика щодо запобігання забрудненню водних ресурсів
Праця і заробітна плата
Організація праці на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
Кадри підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
Організація заробітної плати
Нормування праці
Атестація робочих місць
Матеріально-технічне забезпечення
Організація і логістика матеріально-технічного забезпечення
Методика визначення потреби в матеріальних ресурсах
Оптимізація матеріальних запасів
Основи договірних відносин при організації матеріально-технічного постачання
Собівартість реалізації води і водовідведення
Класифікація і склад витрат
Планування собівартості
Резерви і показники зниження собівартості
Заходи щодо ресурсозбереження
Досвід роботи Харківського водопроводу зі скорочення витоків і непродуктивних втрат води
Ціноутворення і тарифи. Дохід і прибуток підприємств
Законодавча і нормативна база ціноутворення
Методика розробки і встановлення тарифів на воду і водовідведення
Формування і склад доходу
Прибуток і рентабельність, їх розрахунок. Порядок використання чистого прибутку
Фінанси підприємства
Фінанси і фінансова служба
Фінансове управління і його інструментарій
Визначення фінансових результатів діяльності підприємства
Система оподаткування
Бюджетування на підприємствах ВКГ
Науково-технічний прогрес і автоматизація виробництва
Розвиток водогосподарських систем в умовах науково-технічного прогресу
Інноваційна діяльність підприємства
Вплив автоматизації на техніко-економічні та організаційні показники системи водопостачання
Напрямки і варіанти створення АСУ водопостачанням
Моделювання розвитку водогосподарчих систем
Вплив розвитку АСУ на організацію робіт у системах водопостачання і каналізації
Облік, звітність і аналіз господарської діяльності
Задачі і види обліку
Методичні основи бухгалтерського обліку
Управлінський облік
Статистичні показники роботи водопроводу і каналізації
Організація аналітичної роботи, її проведення і результативність
Інвестиції та їх ефективність
Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості підприємства
Особливості розробки інвестиційних проектів
Методи оцінки економічної ефективності капітальних інвестицій
Головні терміни і визначення
Перелік скорочень
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация