Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут 2008 №37

  • Файл формата pdf
  • размером 1,16 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут 2008 №37
Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Актуальні проблеми історії України». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. - №
37. - 140 с.
У збірнику представлено результати досліджень з вітчизняної історії викладачів вищої школи, докторантів та аспірантів.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів, усіх, кого цікавлять актуальні проблеми історії України.
Зміст:
Ніколаєнко В. І., Савченко Л. П. Заснування Харківського практичного технологічного і Київського політехнічного іінститутів: спільне та особливе
Драч О. О. Вища жіноча освіта: особливості ставлення суспільства й влади в російській імперії (1860–1870 рр.)
Морозов В. В., Дворкін І. В. Музейництво в київському університеті (1834 – 1915 рр.)
Потоцький В. П. Особливості розвитку секти хлистів на слобожанщині в другій половині хіх ст.
Рогоза О. М. Земськешкільництво й діяльність земств україни з формування позитивного ставлення селян до освіти (друга половина хіх - початок хх ст.)
Кірянова О. А. Язичництво та його залишки в сучасному житті українського народу
Харченко А. О. Основні демографічні характеристики купецьких родин харкова хіх ст.
Телуха С. С. Участь православного духовенства харківської єпархії в організації заходів щодо увічнення пам’яті загиблих воїнів під час першої світової війни
Шишкіна Є. К. Джерелознавчий аналіз бон київського натурально-розрахункового союзу «розум і совість»
Мотенко Я. В. Селянський повстанський рух у харківській губернії (1921 р.)
Кабачек В. В., Олійник М. М. Діяльність місцевих державних органів УСРР із розвитку промисловості на початку непу в сучасній українській історіографії
Мешковая С. І. Б. В. Тітлінов – історик російської православної церкви
Силантьєв В. І., Олійник М. М. Модернізація політико-правових і організаційних засад державно-церковних відносин в україні за часів революційних подій і соціалістичних перетворень 1917-1930 рр.
Озерський Ю І. Народні формування на території України у початковий період великої вітчизняної війни (1941-1942 рр.)
Морозов В. В. Зрив планів економічного використання ресурсів окупованих районів України німецько-фашистськими загарбниками (1941 – 1944 рр.)
Пономаренко Р. О. Дивізія «Галичина» У Військах СС
Подольський М. К. Мовна політика в сучасній Україні: історико-соціологічні аспекти проблеми
Мусієнко І. В. Україністика в дослідженнях учених гуманітарного наукового центру історії та культури центрально-східної європи (Німеччина)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация