Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Геодезичні роботи в будівництві. Навчальний посібник

  • Файл формата pdf
  • размером 1,48 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Геодезичні роботи в будівництві. Навчальний посібник
Вінниця: ВНТУ, 2008. — 182 с.
Наведено оцінку точності вимірювань, а також означення, призначення і класифікацію карт й атласів, їх математичну основу й картографічне зображення геоінформацій та системи коордішат в геодезії. Характеризуються топографічні карти й плани та розкриваються методи й прийоми їх використання в будівництві. Розглянуто геодезичні прилади та їх використання при топографо-геодезичних вимірюваннях та зніманнях на місцевості
Призначений для студентів спеціальності "Будівництво".
Передмова
Оцінка точності вимірювань і призначення допусків
Одиниці, засоби і класифікація вимірювань
Загальні відомості про обробку і оцінку точності геодезичних вимірювань
Приклади оцінки точності вимірювань і призначення допусків
Картографічні образно-знакові просторові моделі
Карти та їх властивості
Класифікація карт
Географічні атласи та'їх класифікація
Суть та структура регіональних екологічних атласів
Математична основа побудови географічних карт
Моделі поверхні Землі та її розміри
Математична основа карт
Картографічні проекції
Системи координат в геодезії
Основні лінії та площини еліпсоїда
Географічні координати
Плоскі прямокутні координати
Полярні та біполярні координати
Висота точок
Система плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера
Врахування кривизни земної поверхні при визначенні горизонтальних відстаней та висот
Орієнтування напрямів та навігаційні системи
Кути орієнтування
Визначення географічного азимута
Визначення магнітного азимута
Навігаційна система глобального позиціювання GРS
Топографічні карти й плани
Характеристика та призначення топографічних карт й планів
Масштаби топографічних карт та планів
Рельєф місцевості та його зображення на картах і планах
Зображення місцевих предметів на топографічних картах й планах
Методи й прийоми використання топографічних карті планів в будівництві
Визначення відстаней по карті
Обчислення географічних координат точки
Обчислення прямокутних координат точки
Нанесення на карту пункту за відомими координатами
Обчислення дирекційного кута і румба даного напряму
Обчислення географічного й магнітного азимутів
Розв'язування задач за допомогою горизонталей
Вимірювання довжини ліній на місцевості.
Метрологічні основи геодезичних вимірювань
Типи приладів дія вимірювання довжини ліній.
Випробовування приладів для вимірювання довжини ліній .
Вимірювання довжини ліній стрічками і рулетками
Кутові вимірювання
Принцип вимірювання кутів.
Типи теодолітів та їх особливості.
Геометрична схема й основні частини теодоліта
Будова теодоліта ТЗО.
Підготовка теодоліта до роботи.
Перевірка і юстирування теодолітів.
Вимірювання кутів теодолітом ТЗО
Нівелювання.
Види нівелювання
Типи нівелірів і нівелірних рейок та їх особливості
Будова нівелірів
Підготовка нівелірів і нівелірних рейок до роботи
Перевірки і юстирування нівелірів.
Перевірки нівелірних рейок.
Визначення перевищень при геометричному нівелюванні
Тригонометричне нівелювання.
Великомасштабні топографічні знімання для будівництва
Геодезична основа, масштаб знімання та висота перерізу рельєфу
Характеристика великомасштабних топографічних знімань
- Методи великомасштабних топографічних знімань
- Тахеометричне знімання.
- Нівелювання поверхні.
- Горизонтальне знімання.
- Висотне знімання
- Знімання підземних комунікацій
Обчислення координат точок знімального обгрунтування
і складання топографічного плану ділянки місцевості.
- Польові роботи при прокладанні теодолітних ходів.
- Обробка польових матеріалів.
- Обчислення координат точок теодолітного ходу
- Обчислення координат точок діагонального ходу
- Складання плану знімального обгрунтування.
- Польові роботи при тахеометричному зніманні.
- Камеральна обробка результатів тахеометричного знімання
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация