Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Охрана труда ответы на экзамен

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Охрана труда ответы на экзамен
Ответы на экзамен по охране труда для педагогических Вузов Украины
Охорона праці в Україні. Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці.
Безпека праці. Організаційні та технічні заходи.
Охорона праці жінок та підлітків.
Закон України «Про охорону праці» про відшкодування потерпілому на виробництві.
Закон «Про охорону праці» про відповідальність працівників за порушення вимог безпеки праці.
Закон України «Про охорону праці» і соціальне страхування від нещасних випадків.
Охорона праці та її складові частини.
Електробезпека. Види ураження людини електрострумом.
Захисні засоби з електробезпеки.
Заземлення та занулення як захист від ураження електрострумом.
Електротравми та їх види, захист від уражень електрострумом.
Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.
працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.
Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.
Система стандартів безпеки праці, її впровадження в навчальних закладах.
Управління охороною праці в навчальному закладі.
Обов'язки адміністрації в забезпеченні здорових умов праці в навчальному закладі.
Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.
Перевірка знань працівників з охорони праці.
Служба охорони праці в навчальному закладі.
Травматизм. Профілактика травматизму
Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці в установах та закладах освіти.
Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.
Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі.
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
Державне управління охороною праці.
Порядок дії працівників навчального закладу у випадку виникнення пожежі.
Норми первинних засобів пожежогасіння в навчальних закладах.
Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.
Вступний інструктаж з охорони праці з учнями.
Вступний інструктаж працівників з охорони праці.
Цільовий інструктаж з охорони праці.
Первинний інструктаж .
Заходи безпеки при роботі на персональному комп'ютері.
Шум і вібрація. Вплив шуму і вібрації на організм. Засоби захисту.
Гігієна праці та виробнича санітарія в навчальному закладі.
Порядок введення в експлуатацію навчальних кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация