Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування

  • Файл формата pdf
  • размером 19,05 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування
Підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. — К. : Кондор-Видавництво, 2012. — 350 с.
Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Українська мова за професійним спрямуванням" для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови.
Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підручником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності, розширенні ерудованості.
Для педагогів-словесників, студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів військового, юридичного, медичного, фінансово-економічного, міжнародних відносин, педагогічного, мистецького (театр, кіно, архітектура, живопис) спрямування, для старшокласників середніх спеціальних навчальних закладів з профорієнтаційною метою, для факультетів україністики зарубіжнихнавчальних
закладів. Для всіх шанувальників української державної мови.
ЗМІСТ
Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
Державна мова - мова професійного спілкування
Основи культури української мови
Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
Професійна комунікація
Спілкування як інструмент професійної діяльності
Риторика і мистецтво презентації
Культура усного фахового спілкування
Форми колективного обговорення професійних проблем
Сучасні ділові папери професійної сфери
Ділові документи як засіб писемної професійної комунікації
Види та зразки документації фахового спрямування
Етикет службового листування
Наукова комунікація як складова фахової діяльності
Українська термінологія у професійному спілкуванні
Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
Проблеми перекладу і редагування наукових текстів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация