Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шушляков Д.О. Технічна механіка рідин і газів

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шушляков Д.О. Технічна механіка рідин і газів
Навчальний посібник.– Харків: ХНАМГ, 2006. – 78 с.
Зміст
Предмет технічної механіки рідини і газів
Основні фізичні властивості рідини

Щільність рідини. В'язкість рідин. Капілярні явища. Аномальні рідини. Ідеальна рідина
Рівновага краплинних рідин
Рівноважний стан рідини і діючі сили
Гідростатичний тиск у точці
Загальні диференціальні рівняння рівноваги рідини
Рівновага краплинної рідини в полі земного тяжіння
Абсолютний і надлишковий тиск. Вакуум
Тиск рідини на плоскі стінки. Центр тиску
Тиск рідини на криволінійні поверхні. Закон Архімеда
Рівняння енергії і теорема імпульсів
Основні поняття і визначення руху рідини
Рівняння Бернуллі для елементарного струмка нестисливої рідини
Рівняння нерозривності
Загальні відомості про гідравлічні опори
Види гідравлічних опорів
Загальна формула для втрат напору на тертя при рівномірному русі рідини в трубах
Ламінарний і турбулентний рух рідини
Число Рейнольдса
Особливості ламінарного і турбулентного руху рідини в трубах
Утрати напору на тертя в круглій трубі
Дослідні дані про розподіл швидкостей і втрати напору
Місцеві гідравлічні опори. Загальні відомості
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация